Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 6

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.3.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO           
             26.3.2012 13:13:32             
     06. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochra      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Omluven   
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Omluven   
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Omluven   
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Omluven   
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Nehlasoval  
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Omluven   
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 37 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 5
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově:

a) ve výši 46 600,- Kč na zakoupení 8 ks bezpečnostních chodítek „Walkodile“ pro Základní školu na ul. Frýdecká a Mateřskou školu na ul. Moravská
b) ve výši 10 448,- Kč na uhrazení nájmu za umístění části Městského kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) na střeše domu č.p. 19/226 ul. Fibichova v Havířově-Město, v majetku SBD Havířov pro Městskou policii Havířov.
c) ve výši 41 400,- Kč na uhrazení nákladů za služby spojené s nájmem za detašovaná pracoviště městské policie na ul. Kpt. Jasioka 2, Havířov-Prostřední Suchá a Dukelská 9a, Havířov-Šumbark pro Městskou policii Havířov
d) ve výši 850 000,- Kč na nákup radaru pro měření rychlosti k pevné zástavbě do služebního vozidla pro Městskou policii Havířov
e) ve výši 40 000,- Kč na zpracování studie na rekonstrukci stávajícího MKDS a zpracování variantní studie na rozšíření a přestavbu MKDS pro Městskou policii Havířov
f) ve výši 140 000,- Kč na pořízení 2 ks informativních radarů pro měření rychlosti pro Odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova.

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz dle bodu a) výše uvedené mateřské a základní škole a navýšení výdajů dle bodu b) až f) Městské policii Havířov a Odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2012.