Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 31

z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO           
             19.12.2011 14:47:52             
     31. Změna zřizovacích listin příspěvkových organi      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Omluven   
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Omluven   
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Zdržel se  
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Omluven   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 39 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

1. s účinností od 1.1.2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace „Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná“, kterou se doplňková činnost  „provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici“ vyjme z Článku IV odst. 3. bodu 3.2. a vloží jako hlavní předmět činnosti do     Článku IV odst. 2. bod 2.6. a bod 3.3. odst. 3. Článku IV se přečísluje na bod 3.2.

2. s účinností od 1.1.2012 změnu zřizovacích listin ve znění přílohy č. 1 těchto příspěvkových organizací města:

1. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 7508574
2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62331221
3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48805271
4. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958122
5. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62331230
6. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62331248
7. Základní škola Havířov-Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ: 48805424
8. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61988723
9. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958114
10. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČ: 61988600
11. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958165
12. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958149
13. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958131
14. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČ: 48805513
15. Základní škola Havířov-Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČ: 48805475
16. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48805289
17. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75027577
18. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75027569
19. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60, IČ: 65890698
20. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČ: 61988561
21. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČ: 61988634
22. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČ: 61988715
23. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65890701
24. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, IČ: 61988693
25. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČ: 65890710
26. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČ: 61988707
27. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČ: 70958254
28. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČ: 70958203
29. Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČ: 70958289
30. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČ: 70958246
31. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČ: 70958220
32. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61988626
33. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61988685
34. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČ: 70958262
35. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČ: 70958297
36. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČ: 61988596
37. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČ: 61988588
38. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61988570

p o v ě ř u j e

podpisem dodatků a úplných znění zřizovacích listin Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj

u k l á d á

1. vypracovat dodatky k úplnému znění zřizovacích listin příspěvkových organizací nezapsaných v obchodním rejstříku a vypracovat dodatky a úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zapsaných v obchodním rejstříku ve znění schválených změn

Z: vedoucí OPS
T: 12/2011

2. ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v obchodním rejstříku založit dodatek a úplné znění zřizovací listiny do sbírky listin

Z: ředitel PO
T: 1/2012