Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 10

z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO           
             19.12.2011 13:51:31             
     10. Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2011 - rozpočt      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Omluven   
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Nehlasoval  
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Zdržel se  
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Zdržel se  
 Klimša Dalibor              ODS    30 Omluven   
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Zdržel se  
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Zdržel se  
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Zdržel se  
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Zdržel se  
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Zdržel se  
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Zdržel se  
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Omluven   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 31 (72%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 8 (19%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 145. a 146.;

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 132. – 144.;
b) na základě rozpočtových opatření č. 132. – 146. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2011:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 343 083,18 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

887 646,81 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

57 226,55 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

9 612,17 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 388 597,65 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 587 784,83 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 270 873,42 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

1 085,45 tis. Kč

odbor školství a kultury

46 299,42 tis. Kč

odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

251 382,91 tis. Kč

odbor sociálních věcí

267 056,90 tis. Kč

odbor komunálních služeb

262 936,15 tis. Kč

odbor investiční výstavby

686 280,00 tis. Kč

odbor správy majetku

15 500,00 tis. Kč

Městská policie

66 495,28 tis. Kč

odbor ekonomický

634 526,17 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

38 711,14 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

316 911,41 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

981,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

947,00 tis. Kč

MŠ ČSA

870,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 230,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

1 003,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

950,00 tis. Kč

MŠ Lipová

870,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 455,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 960,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

742,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 381,00 tis. Kč

MŠ Přímá

950,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

950,00 tis. Kč

MŠ Radniční

836,00 tis. Kč

MŠ Resslova

625,00 tis. Kč

MŠ Sukova

860,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

916,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

652,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

729,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

700,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 469,64 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

3 904,86 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

6 068,60 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

13 554,99 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 583,84 tis. Kč

ZŠ Jarošova

4 373,85 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

5 995,60 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 743,20 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

6 550,04 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

9 222,07 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

6 124,53 tis. Kč

ZŠ Moravská

8 077,53 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 670,50 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

2 113,26 tis. Kč

ZŠ Školní

2 795,24 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 572,97 tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 712,11 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

3 422,26 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

27 998,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

17 981,26 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

34 416,06 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

30 938,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

38 990,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

13 826,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

34 200,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+244 701,65 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+546 108,50 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-371 617,86 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy

+22 000,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje

-37 000,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy

+6 800,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje

-6 800,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+85 211,01 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

+5 939,90 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

-5 939,90 tis. Kč