Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 8

z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO           
             19.12.2011 13:47:46             
        08. Rozpočet města Havířova na rok 2012        
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Omluven   
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Nehlasoval  
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Proti    
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Proti    
 Klimša Dalibor              ODS    30 Proti    
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Proti    
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Proti    
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Zdržel se  
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Zdržel se  
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Zdržel se  
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Zdržel se  
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Zdržel se  
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Omluven   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 30 (70%) Proti: 5 (12%) Zdrželo se: 5 (12%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 006 760,00 tis. Kč

z toho: tř. 1 – daňové příjmy

881 477,00 tis. Kč

tř. 2 – nedaňové příjmy

21 748,00 tis. Kč

tř. 3 – kapitálové příjmy

5 000,00 tis. Kč

tř. 4 – přijaté dotace (transfery)

1 098 535,00 tis. Kč

   

2) Výdaje celkem (a/ + b/)

2 190 810,00 tis. Kč

a/ výdaje organizačních jednotek MMH

1 905 670,00 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

730,00 tis. Kč

odbor školství a kultury

57 112,00 tis. Kč

odbor územního rozvoje

1 650,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

233 389,00 tis. Kč

odbor sociálních věcí

6 585,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

266 665,00 tis. Kč

odbor investiční výstavby

662 895,00 tis. Kč

odbor správy majetku

14 500,00 tis. Kč

Městská policie Havířov

69 467,00 tis. Kč

odbor ekonomický

548 177,00 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

32 888,00 tis. Kč

Kancelář primátora

11 562,00 tis. Kč

   

b/ příspěvky a dotace organizacím

285 140,00 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

691,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

703,00 tis. Kč

MŠ ČSA

827,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 058,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

840,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

691,00 tis. Kč

MŠ Lipová

661,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 045,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 703,00 tis. Kč

MŠ Okružní

683,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 088,00 tis. Kč

MŠ Přímá

1 069,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

739,00 tis. Kč

MŠ Radniční

795,00 tis. Kč

MŠ Resslova

503,00 tis. Kč

MŠ Sukova

793,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

809,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

406,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

756,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

513,00 tis. Kč

ZŠ 1. Máje

4 015,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 789,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

2 968,00 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 835,00 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 010,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 218,00 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 947,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 492,00 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 029,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

4 544,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 532,00 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 332,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 617,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 341,00 tis. Kč

ZŠ Školní

2 564,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 140,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

3 845,00 tis. Kč

ASTERIX – Středisko volného času Havířov

2 220,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

33 570,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 340,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

37 076,00 tis. Kč

SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových Sociálních služeb Havířov

15 607,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

36 550,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

34 686,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

31 500,00 tis. Kč

   

3) Financování celkem

+ 184 050,00 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+ 519 500,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

- 441 247,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy

+ 8 030,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje

- 7 250,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy

+ 15 000,00 tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+ 90 017,00 tis. Kč

B. Zapojení fondů FRR, FNB, FRHA, FŽP a SF do rozpočtu města Havířova na rok 2012.

C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Havířov, dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“ dle důvodové zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2012 dle důvodové zprávy.