Aktuality a úřední deska

 • Ev. č.227/20

  06.04.2020 - 22.04.2020

  oznámení pokračování vodoprávního řízení ,,Havířov-Prostřední Suchá, Horní Suchá - Pašůvka - výměna vodovodního řadu" v k.ú. Prostřední Suchá, k.ú. Horní Suchá

 • Ev. č.226/20

  06.04.2020 - 22.04.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 2735 v k.ú. Dolní Suchá, za účelem realizace splaškové kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, sjezdu - 1081-1

 • Ev. č.225/20

  03.04.2020 - 20.04.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 2735 v k.ú. Dolní Suchá, za účelem realizace splaškové kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, sjezdu - 1069-1

 • Ev. č.224/20

  03.04.2020 - 20.04.2020

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 1/1, 1/11, 1/10, 227, 228, 226/1, 219, 218, 215, 199, 198, 194/1, 193, 192, 44, 234, 239/1, 226/2, 226/3, 240, 245, 246, 251, 252, 257, 258,...