Aktuality a úřední deska

 • Ev. č.52/21

  25.01.2021 - 11.02.2021

  oznámení o záměru města prodat: 1) pozemek parc. č. 2324 v k. ú. Havířov-město, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s číslem popisným 1102; 2) část pozemku parc. č. 2323 v k. ú....

 • Ev. č.51/21

  25.01.2021 - 10.02.2021

  oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 2645/1, 2645/26, 2645/89 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace zemního kabelového vedení NN - 1151-1

 • Ev. č.50/21

  25.01.2021 - 10.02.2021

  oznámení o uložení písemnosti - Glinga Sebastian Jerzy

 • Ev. č.49/21

  25.01.2021 - 15.02.2021

  omezení úředních hodin Magistrátu města Havířova