Aktuality a úřední deska

 • Ev. č.396/21

  07.05.2021 - 24.05.2021

  rozhodnutí o umístění stavby ,,Životice, Přátelství, parc. č. 2635/7, NNk" na pozemku parc. č. 2592/1, 2592/11, 2617/5, 2618/2, 2633 v k. ú. Bludovice 

 • Ev. č.395/21

  07.05.2021 - 25.05.2021

  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 10.05.2021 - 24.05.2021

 • Ev. č.394/21

  07.05.2021 - 24.05.2021

  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2148 v k. ú. Havířov-město, za účelem realizace přeložky podzemních kabelů VN a NN - 01636-2

 • Ev. č.393/21

  05.05.2021 - 21.05.2021

  oznámení o záměru města prodat části pozemku parc. č. 1457 v k. ú. Havířov-město, za účelem zahrady navazující na bytové domy čp. 269 a čp. 270, ul. U Stromovky, Havířov-Město