Informace k vydávání občanských průkazů

pro volbu prezidenta České republiky. Ve dnech 13.12.2017 - 13.01.2018 a v případě konání II. kola volby prezidenta republiky až do 27.01.2018, bude v souvislosti s výkonem volebního práva Magistrát města Havířova vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, a to současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo skončení platnosti občanského průkazu je občan povinen předložit dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, 2 fotografie a zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč (dle položky 8 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Takto vydaný občanský průkaz má platnost 1 měsíc ode dne jeho vydání. 

Žádosti o vyhotovení občanských průkazů i již vyhotovené občanské průkazy budou nabírány a vydávány v přízemí budovy C Magistrátu města Havířova, odboru vnitra a živnostenského úřadu, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí, v běžných úředních hodinách. 

V týdnu před konáním volby prezidenta republiky v následujících hodinách: 

Pondělí 08. 01. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod. 
Středa 10. 01. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod. 
Čtvrtek 11. 01. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
Pátek 12. 01. 2018 od 8.00 hod. do 22.00 hod. 
Sobota 13. 01. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

V případě konání II. kola volby prezidenta republiky budou nabírány žádosti o vyhotovení občanského průkazu a jeho předání v následujících hodinách: 

Pondělí 22. 01. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod. 
Středa 24. 01. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod. 
Čtvrtek 25. 01. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
Pátek 26. 01. 2018 od 8.00 hod. do 22.00 hod. 
Sobota 27. 01. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz