Komunitní plánování
KPSS je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů.

Cíle KPSS
Zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům města Havířova.
Vytvoření kvalitní sítě sociálních služeb, která bude odpovídat aktuálním potřebám komunity a bude pružně reagovat na změny potřeb.
Zajištění efektivního plánování sociálních služeb, s cílem co nejlépe využívat dostupné zdroje.
Trvale a efektivně podporovat sociální služby a eliminovat nežádoucí sociální jevy.

Podstatou KPSS je partnerství mezi veřejnou správou, státními či neziskovými poskytovateli služeb, jejich uživateli a širokou veřejností.

Nástrojem KPSS je komunitní plán – dokument, který je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu, odpovídá místním podmínkám, potřebám a stanoví cíle a priority rozvoje sociálních služeb v daném městě.
V rámci organizační struktury je vytvořeno pět pracovních skupin v zastoupení zadavatelé - zástupci města, poskytovatelé, uživatelé služeb a další subjekty. Konkrétně se jedná o pracovní skupiny Děti, mládež a rodina; Občané se zdravotním postižením; Senioři; Občané ohroženi drogou; Občané v přechodné krizi a etnické menšiny. Řídící skupinou ve vztahu k procesu KPSS je Komise pro plánování sociálních služeb, která je rovněž iniciativním a poradním orgánem Rady města Havířova.
V katalogu lze nalézt kontakty na jednotlivé poskytovatele sociálních služeb a souvisejících aktivit pro konkrétní cílové skupiny.
Manažer sociálních služeb: Mgr. Renáta Ondříšková, e-mail: ondriskova.renata@havirov-city.cz, tel.č.: 596 803 183

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz