elektronická úřední deska


Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebo do nich lze nahlédnout u orgánů, které dokument zpracovaly.

Dokumenty zveřejňované v elektronické podobě mohou být upraveny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 


fulltextové vyhledávání:
datum vyvěšení (formát datumu den.měsíc.rok):
datum sejmutí (formát datumu den.měsíc.rok):


Ev. č. Obsah písemnosti Vyvěšeno
462/16 seznámení s podklady rozhodnutí ,,Multifunkční hřiště, Havířov-Životice" na pozemku parc. č. 2575/2, 2575/13, 2575/14, 2584/1 v k.ú. Bludovice  27.06.2016 - 13.07.2016
463/16 územní rozhodnutí o umístění stavby ,,Příjezdová komunikace k RD s napojením na ulici Na Dolanech" na pozemku parc. č. 2809/1, 2809/67, 2809/78, 2938/5, 2938/11, 2938/27, 2938/28, 2938/29 v k.ú. Bludovice  27.06.2016 - 13.07.2016
464/16 dražba dne 06.09.2016 - P.D.D.D., a.s.  27.06.2016 - 07.09.2016
455/16 oznámení o uložení písemnosti - Pavel Chráska  24.06.2016 - 11.07.2016
456/16 oznámení o uložení písemnosti - Alena Chrásková  24.06.2016 - 11.07.2016
457/16 oznámení o uložení písemnosti - Irena Kónyová  24.06.2016 - 11.07.2016
458/16 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 27.06.2016 - 08.07.2016  24.06.2016 - 11.07.2016
459/16 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov č. 530/OŽP/2016 - Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín  24.06.2016 - 26.06.2019
460/16 dražba nemovitosti - bytová jednotka č. 921/8 na parc. č. 921, k.ú. Havířov-město dne 10.08.2016  24.06.2016 - 11.08.2016
461/16 dražba dne 28.07.2016 - Ludmila Sotonová  24.06.2016 - 29.07.2016
448/16 návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci MK48 na pozemku parc.č. 837 v k.ú. Prostřední Bludovice - Obec Horní Bludovice  22.06.2016 - 08.07.2016
449/16 informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby ,,OD KAUFLAND Havířov, Před Tratí 871/2" na pozemku parc. č. 2752/2 v k.ú. Prostřední Suchá  22.06.2016 - 01.07.2016
450/16 Nařízení č. 2/2016, kterým se oznamuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havířov  22.06.2016 - 02.11.2016
451/16 rozhodnutí ,,Odkanalizování města Havířova - IV.etapa, P4 - lokalita Modřínová" na pozemcích parc. č. 1915, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1923/1, 1923/2, 1923/6, 1923/9, 1923/10, 1924/1, 1925/2, 1925/8, 1935, 1938/5, 1939, 1941/1, 1944/1, 1944/3, 1948/2, 1948/5 v k.ú. Prostřední Suchá  22.06.2016 - 08.07.2016
452/16 oznámení OSRM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1654/24, k.ú. Šumbark, za účelem realizace vodovodní přípojky k RD  22.06.2016 - 08.07.2016
453/16 návrh opatření obecné povahy ,,Stanovení přechodné úpravy provozu" na pozemních komunikacích" - Technické služby Havířov a.s.  22.06.2016 - 04.07.2016
454/16 oznámení o uložení písemnosti - Antonín Burget  22.06.2016 - 08.07.2016
445/16 oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: ,,REKO MS Havířov - Studentská + 1", Havířov, Bludovice na pozemcích v k.ú. Bludovice - RWE GasNet, s.r.o.  20.06.2016 - 07.07.2016
446/16 opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ,,Pietní shromáždění u příležitosti 72. výročí životické tragédie, Havířov-Životice" v termínu 06.08.2016  20.06.2016 - 01.07.2016
447/16 výzva - vyjádření k podanému odvolání - Organic technology s.r.o.  20.06.2016 - 07.07.2016

Strana
  první  2  3  4  5  6  7  8  poslední

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz