elektronická úřední deska


Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebo do nich lze nahlédnout u orgánů, které dokument zpracovaly.

Dokumenty zveřejňované v elektronické podobě mohou být upraveny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


fulltextové vyhledávání:
datum vyvěšení (formát datumu den.měsíc.rok):
datum sejmutí (formát datumu den.měsíc.rok):


Ev. č. Obsah písemnosti Vyvěšeno
1516/14  oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ,,Výstavba 8-mi podporovaných bytových jednotek pro seniorské bydlení Havířov" na pozemcích parc. č. 1654/1, 1654/28, 1888/4 v k.ú. Šumbark - RAMONA real. s.r.o.  19.12.2014 - 05.01.2015
1517/14   oznámení o záměru města pronajmout - část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání v přízemí obytného domu na ul. Astronautů 9, Havířov - Město; 2) část nemovité věci - místnost v suterénu obytného domu na ul. Jedlová 4, Havířov - Šumbark; 3) část nemovité věci - místnosti v suterénu zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov - Podlesí; 4) část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání ve 2. poschodí části H objektu Radnice, Svornosti č. p. 86/2, Havířov - Město  19.12.2014 - 05.01.2015
1518/14  oznámení OSM o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá, za účelem zahrady  19.12.2014 - 05.01.2015
1519/14  oznámení OSM o záměru města pronajmout část nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání č. 104a, b, a podílu na společných prostorách v 1. nadzemním podlaží Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov - Město  19.12.2014 - en.č.neur
1520/14  nabídka k odprodeji nalezené věci ,,Motocykl na náhradní díly"  19.12.2014 - 02.03.2015
1521/14  oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015  19.12.2014 - 01.01.2016
1522/14  oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015  19.12.2014 - 01.01.2016
1523/14  oznámení o uložení písemnosti - Roman Horný  19.12.2014 - 05.01.2015
1524/14  oznámení o uložení písemnosti - Vladimír Sedlák  19.12.2014 - 05.01.2015
1525/14  dražba dne 16.01.2015 - Krečmer group s.r.o. ,,v likvidaci"  19.12.2014 - 19.01.2015
1526/14  oznámení o zrušení zadávacího řízení VZ/76/OŠK/14 ,,Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu"  19.12.2014 - 05.01.2015
1527/14  oznámení OSM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 849/1, k.ú. Bludovice, za účelem umístění kanalizační dešťové a splaškové přípojky, sjezdu ke stavbě ,,Restaurace, Havířov, ul. Na Lánech"  19.12.2014 - 05.01.2015
1528/14  dražba dne 16.01.2015 - Karel Goga  19.12.2014 - 19.01.2015
1529/14  dražba dne 16.01.2015 - Anna Frydryšková  19.12.2014 - 19.01.2015
1504/14   oznámení OSM o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 2738/1, 2738/5, 2739/1, 2741/1, 2742/1, 2742/2, 2748/1, 2748/11, k.ú. Havířov - město, za účelem umístění přístupového chodníku, schodiště, ochrany kabelového vedení 6kV, přípojky kabelového vedení NN v rámci stavby ,,Výstavba zastávky Havířov nemocnice"  17.12.2014 - 02.01.2015
1505/14   oznámení OSM o záměru města prodat část pozemku parc. č. 2759/7, 2759/8 v k.ú. Dolní Suchá, za účelem výstavby průmyslového závodu pro výrobu zdravotnických setů  17.12.2014 - 02.01.2015
1506/14   oznámení OSM o záměru města prodat pozemky parc. č. 1451/3, 1452/11 v k.ú. Šumbark k již užívané zahradě, k odstavné ploše a příjezdu do garáže  17.12.2014 - 02.01.2015
1507/14  veřejná zakázka VZ/75/OŠK/14 ,,Prevence onemocnění dýchacích cest pro děti předškolního věku", návrh smlouvy, čestné prohlášení  17.12.2014 - 09.01.2015
1508/14  dražba dne 16.01.2015 - Barbara Kramárová  17.12.2014 - 19.01.2015
1509/14  dražba dne 20.01.2015 - Linda Králová  17.12.2014 - 21.01.2015

Strana
  první  2  3  4  5  6  poslední

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz