elektronická úřední deska


Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebo do nich lze nahlédnout u orgánů, které dokument zpracovaly.

Dokumenty zveřejňované v elektronické podobě mohou být upraveny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


fulltextové vyhledávání:
datum vyvěšení (formát datumu den.měsíc.rok):
datum sejmutí (formát datumu den.měsíc.rok):


Ev. č. Obsah písemnosti Vyvěšeno
1044/14  rozhodnutí o umístění stavby ,,REKO MS Havířov - Hornosušská II" v k.ú. Prostřední Suchá - RWE GasNet, s.r.o.  28.07.2014 - 13.08.2014
1045/14  oznámení OSM o záměru vypůjčit část pozemku parc. č. 1198/3, k.ú. Šumbark za účelem umístění vodovodní přípojky vč. šachty a plynovodní přípojky v rámci stavby ,,Centrum reprezentace"  28.07.2014 - 13.08.2014
1046/14  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 28.07. - 06.08.2014  28.07.2014 - 07.08.2014
1047/14  dražba dne 11.09.2014 - David Zbořil  28.07.2014 - 12.09.2014
1048/14  dražba dne 08.09.2014 - Jaroslav Lipka  28.07.2014 - 09.09.2014
1035/14  informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - stavba na pozemku parc. č. 2528/15, 2662/1 v k.ú. Prostřední Suchá  25.07.2014 - 04.08.2014
1036/14  oznámení o uložení písemnosti - Svatopluk Pawlas  25.07.2014 - 11.08.2014
1037/14  oznámení o uložení písemnosti - Iveta Foltynová  25.07.2014 - 11.08.2014
1038/14  oznámení o uložení písemnosti - Patrik Foltyn  25.07.2014 - 11.08.2014
1039/14  oznámení o uložení písemnosti - Eduard Cirok  25.07.2014 - 11.08.2014
1040/14  oznámení o uložení písemnosti - Barbora Milatová  25.07.2014 - 11.08.2014
1041/14  oznámení OSM o záměru vypůjčit části pozemků parc. č. 1064/13, 1065, 1087/7, 1087/4, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodního a plynovodního řadu a 3 sjezdů pro budoucí výstavbu RD  25.07.2014 - 11.08.2014
1042/14  hromadný předpisný seznam č. 1/2014 na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014  25.07.2014 - 25.08.2014
1043/14   dražba dne 27.08.2014 - Rudolf Valenteje  25.07.2014 - 28.08.2014
1026/14  oznámení OSM o záměru vypůjčit část pozemku parc. č. 713/1, k.ú. Dolní Datyně za účelem umístění kanalizační přípojky k novostavbě RD  23.07.2014 - 08.08.2014
1027/14  oznámení OSM o záměru vypůjčit část pozemku parc. č. 144, k.ú. Bludovice k již vybudovanému a oplocenému tenisovému kurtu včetně zázemí   23.07.2014 - 08.08.2014
1028/14  oznámení OSM o záměru vypůjčit pozemky parc. č. 524/90, 524/91, 524/89, 524/95, část pozemku parc. č. 524/94 v k.ú. Bludovice, které navazují na budovu Základní umělecké školy Leoše Janáčka  23.07.2014 - 08.08.2014
1029/14  oznámení OSM o záměru pronajmout část nemovité věci - garážové stání č. 5 v suterénu Domu s pečovatelskou službou, ul. Karvinská 3, Havířov - Město  23.07.2014 - en.č.neur
1030/14  oznámení OSM o záměru: 1) pronajmout část nemovité věci - místnost v suterénu obytného domu na ul. Mládí 20, Havířov - Šumbark; 2) pronajmout část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 59, Havířov - Město  23.07.2014 - 08.08.2014
1031/14  oznámení OSM o záměru vypůjčit části pozemků parc. č. 2601/1, 2600/1, k.ú. Havířov - město, za účelem umístění zemní kabelové přípojky NN pro 2 garáže v rámci stavby ,,Havířov, Mikoviny, NNk"  23.07.2014 - 08.08.2014

Strana
  první  2  3  4  5  6  poslední

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz