elektronická úřední deska


Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebo do nich lze nahlédnout u orgánů, které dokument zpracovaly.

Dokumenty zveřejňované v elektronické podobě mohou být upraveny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


fulltextové vyhledávání:
datum vyvěšení (formát datumu den.měsíc.rok):
datum sejmutí (formát datumu den.měsíc.rok):


Ev. č. Obsah písemnosti Vyvěšeno
1299/14  oznámení OSM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1888/4, k.ú. Šumbark, za účelem umístění podzemní kabelové přípojky NN 0,4kV v rámci stavby ,,IV-12-8009919, zemní kabelové vedení, p. Waclawik, Šumbark"  17.10.2014 - 03.11.2014
1300/14  oznámení o ustanovení opatrovníka - Lidie Dudová  17.10.2014 - 03.11.2014
1301/14  přerušení dodávky elektřiny 05.11.2014  17.10.2014 - 06.11.2014
1302/14  přerušení dodávky elektřiny 05.11.2014  17.10.2014 - 06.11.2014
1303/14   oznámení o uložení písemnosti - Daniel Janů  17.10.2014 - 03.11.2014
1292/14  oznámení zahájení územního řízení - stavba na pozemku parc. č. 1026/14, 1026/16, 1026/18, 1030/6 v k.ú. Prostřední Bludovice  15.10.2014 - 31.10.2014
1293/14  oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Opletal  15.10.2014 - 31.10.2014
1294/14  oznámení o uložení písemnosti - Veronika Mockovčiaková  15.10.2014 - 31.10.2014
1295/14  oznámení o uložení písemnosti - Roman Sibinský  15.10.2014 - 31.10.2014
1296/14  oznámení o uložení písemnosti - Jiří Trvaj  15.10.2014 - 31.10.2014
1297/14  posuzování vlivů záměru ,,Rozšíření kapacity sběrny druhotných surovin, výkup kovových odpadů, papíru a akumulátorů" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele  15.10.2014 - 31.10.2014
1298/14  přerušení dodávky elektřiny 31.10.2014  15.10.2014 - 03.11.2014
1285/14  oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Greň  13.10.2014 - 29.10.2014
1286/14  oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Sliwka  13.10.2014 - 29.10.2014
1287/14  oznámení o uložení písemnosti - Jaroslav Král  13.10.2014 - 29.10.2014
1288/14   oznámení OSM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2468/3, k.ú. Bludovice za účelem umístění zemní kabelové přípojky NN v rámci stavby ,,Havířov, 2468/3, SMH, příp. NNk"  13.10.2014 - 29.10.2014
1289/14  oznámení OSM o záměru města vypůjčit části pozemků, parc. č. 441, 4971, 413, k.ú. Havířov-město za účelem umístění kanalizační dešťové přípojky v rámci stavby ,,Parkoviště Havířov"  13.10.2014 - 29.10.2014
1290/14  oznámení OSM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1371, k.ú. Bludovice za účelem umístění komunikace (dopravního napojení) stavby ,,Dopravní a technická infrastruktura pro rodinné domy, lokalita U Lipek"  13.10.2014 - 29.10.2014
1291/14  přerušení dodávky elektřiny 29.10.2014  13.10.2014 - 30.10.2014
1281/14  zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Horní Bludovice  11.10.2014 - 27.10.2014

Strana
  první  2  3  4  5  poslední

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz