elektronická úřední deska


Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebo do nich lze nahlédnout u orgánů, které dokument zpracovaly.

Dokumenty zveřejňované v elektronické podobě mohou být upraveny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


fulltextové vyhledávání:
datum vyvěšení (formát datumu den.měsíc.rok):
datum sejmutí (formát datumu den.měsíc.rok):


Ev. č. Obsah písemnosti Vyvěšeno
562/15 zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná /Frýdek-Místek - CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek  27.07.2015 - 26.08.2015
563/15 výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce VZ/34/OSRM/15 ,,Sesuv na ul. Svážná, Havířov - Bludovice"  27.07.2015 - 04.08.2015
564/15 oznámení o uložení písemnosti - Ester Zambonati  27.07.2015 - 12.08.2015
565/15 oznámení o uložení písemnosti - Eva Skurzoková  27.07.2015 - 12.08.2015
566/15 zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci ,,Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ08A - Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek"  27.07.2015 - 17.08.2015
552/15 oznámení OSRM o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 464/210, k.ú. Bludovice, za účelem umístění 1 směrové tabule - svislé dopravní značky IS 24 C ke gynekologické ambulanci  24.07.2015 - 10.08.2015
553/15 oznámení OSRM o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1374/55, k.ú. Šumbark, za účelem umístění krytého vozíkového parkboxu pro zákazníky prodejny Albert v Havířově - Šumbarku  24.07.2015 - 10.08.2015
554/15 oznámení OSRM o záměru města pronajmout část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání v přízemí obytného domu na Národní tř. 580/10, Havířov - Město  24.07.2015 - 10.08.2015
555/15 oznámení o uložení písemnosti - Libor Gabriška  24.07.2015 - 10.08.2015
556/15 oznámení o uložení písemnosti - Anna Swaczynová  24.07.2015 - 10.08.2015
557/15 oznámení o uložení písemnosti - Emerich Chrobok  24.07.2015 - 10.08.2015
558/15 oznámení o uložení písemnosti - Erik Nitka  24.07.2015 - 10.08.2015
559/15 oznámení o uložení písemnosti - Radka Nitková  24.07.2015 - 10.08.2015
560/15 rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc. č. 1025/17, 1025/20 v k.ú. Prostřední Bludovice  24.07.2015 - 10.08.2015
561/15 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 27.07.2015 - 05.08.2015  24.07.2015 - 06.08.2015
551/15 oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace ,,SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb"  23.07.2015 - 05.08.2015
548/15 oznámení o uložení písemnosti - Petr Kaminski  22.07.2015 - 07.08.2015
549/15 oznámení OSRM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1087/4, k.ú. Bludovice, za účelem vybudování vodovodní přípojky a sjezdu k RD  22.07.2015 - 07.08.2015
550/15 vyhlášení záměru pronájmu formou veřejné soutěže p. č. 4/OSRM/2015 na pronájem části nemovité věci - garáže v obytném domě ul. Jurije Gagarina 24, Havířov - Podlesí  22.07.2015 - 24.08.2015
544/15 oznámení OSRM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 4755, k.ú. Havířov-město, za účelem výstavby zemní přípojky NNk v rámci stavby ,,Havířov, Hekerová, přípojka NNk"  20.07.2015 - 05.08.2015

Strana
  první  2  3  4  5  poslední

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz