elektronická úřední deska


Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebo do nich lze nahlédnout u orgánů, které dokument zpracovaly.

Dokumenty zveřejňované v elektronické podobě mohou být upraveny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


fulltextové vyhledávání:
datum vyvěšení (formát datumu den.měsíc.rok):
datum sejmutí (formát datumu den.měsíc.rok):


Ev. č. Obsah písemnosti Vyvěšeno
513/15 oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Horní Bludovice, včetně návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Horní Bludovice  03.07.2015 - 04.08.2015
514/15 rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením na pozemku parc. č. 167 v k.ú. Bludovice  03.07.2015 - 20.07.2015
515/15 oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa funkce úředníka - zaměstnance zajišťujícího správu poplatků    03.07.2015 - 16.07.2015
516/15 oznámení o uložení písemnosti - Ondřej Valtr  03.07.2015 - 20.07.2015
517/15 oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Havlíček  03.07.2015 - 20.07.2015
518/15 oznámení o uložení písemnosti - Zdeněk Soural  03.07.2015 - 20.07.2015
519/15 oznámení o uložení písemnosti - Zdeněk Soural  03.07.2015 - 20.07.2015
520/15 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 07.07. - 16.07.2015  03.07.2015 - 17.07.2015
507/15 oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - funkce úředníka, zajišťujícího výkon sociálně-právní ochrany dětí  01.07.2015 - 20.07.2015
508/15 oznámení o uložení písemnosti - Milan Krejčí  01.07.2015 - 17.07.2015
509/15 návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy)  01.07.2015 - 17.07.2015
510/15 exekuční příkaz - Petr Řídký  01.07.2015 - 17.07.2015
511/15 dražba dne 30.07.2015 - Marek Bednář  01.07.2015 - 31.07.2015
512/15 dražba dne 27.07.2015 - Pavel Galač  01.07.2015 - 28.07.2015
500/15 územní rozhodnutí o umístění stavby ,,Havířov, 2468/3, SMH, příp. NNK" na pozemku parc. č. 2468/2, 2468/3 v k.ú. Bludovice a pozemku parc. č. 3135 v k.ú. Horní Suchá - ČEZ Distribuce, a.s.  29.06.2015 - 15.07.2015
501/15 vyhlášení veřejné soutěže p.č. 1/VS-SSRZ/2015 na pronájem Bowlingu ve Víceúčelové hale, ul Těšínská 1296/2a, Havířov - Podlesí  29.06.2015 - 21.07.2015
502/15 oznámení OSRM o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 2733, 1952/1 k.ú. Dolní Suchá, za účelem umístění nadzemní přípojky nízkého napětí 0,4 kV a výstavba dvou betonových podpěrných bodů v rámci stavby ,,Havířov - 2132/5, Bernátková, NNv+NNk"  29.06.2015 - 15.07.2015
503/15 vyhlášení nálezů ze dne 07.04.2015 - 25.06.2015  29.06.2015 - 15.07.2015
504/15 dražba dne 06.08.2015 - Milena Sedláčková  29.06.2015 - 07.08.2015
505/15 dražba dne 24.07.2015 - Antonín Brantol  29.06.2015 - 27.07.2015

Strana
  první  2  3  4  5  poslední

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz