elektronická úřední deska


Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebo do nich lze nahlédnout u orgánů, které dokument zpracovaly.

Dokumenty zveřejňované v elektronické podobě mohou být upraveny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


fulltextové vyhledávání:
datum vyvěšení (formát datumu den.měsíc.rok):
datum sejmutí (formát datumu den.měsíc.rok):


Ev. č. Obsah písemnosti Vyvěšeno
685/14   oznámení OSM o záměru vypůjčit část pozemku parc. č. 871/5, k.ú. Bludovice za účelem umístění zemní kabelové přípojky NNk pro stavbu ,,Havířov, 871/4, Pawlasová, příp. NNk"  16.04.2014 - 02.05.2014
686/14  oznámení o uložení písemnosti - Kateřina Ličáková  16.04.2014 - 02.05.2014
687/14  oznámení o uložení písemnosti - Pavel Rytzko  16.04.2014 - 02.05.2014
688/14  oznámení o uložení písemnosti - Jiří Siwý  16.04.2014 - 02.05.2014
689/14  oznámení o uložení písemnosti - Antonín Ernes  16.04.2014 - 02.05.2014
690/14  oznámení o uložení písemnosti - Ivana Hajduová  16.04.2014 - 02.05.2014
691/14  oznámení o uložení písemnosti - Dalibor Pečiva  16.04.2014 - 02.05.2014
692/14  oznámení o uložení písemnosti - Veronika Poláková  16.04.2014 - 02.05.2014
693/14  oznámení o uložení písemnosti - Danuta Šindelář  16.04.2014 - 02.05.2014
694/14  oznámení o uložení písemnosti - Ivo Šindelář  16.04.2014 - 02.05.2014
695/14  oznámení o uložení písemnosti - Izabela Kozmíková  16.04.2014 - 02.05.2014
696/14  oznámení o uložení písemnosti - Diana Šimková  16.04.2014 - 02.05.2014
684/14  obecně závazná vyhláška č. 1/2014, k regulaci hlučných činností  14.04.2014 - 30.04.2014
676/14  oznámení zahájení vodoprávního řízení ,,Odkanalizování města Havířova - IV. etapa, P4 - lokalita Modřínová" v k.ú. Prostřední Suchá  11.04.2014 - 28.04.2014
677/14  oznámení OSM o záměru vypůjčit části pozemků parc. č. 1642/3, 1642/18, 1604/1, k.ú. Šumbark za účelem výstavby nového podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby ,,Havířov 4 OM, AGOSTO FIN s.r.o., NNk"  11.04.2014 - 28.04.2014
678/14  oznámení OSM o záměru prodat pozemek parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří, spolu s objektem bývalé základní školy ul. Mánesova č.p. 1102, nebo jeho části, na pozemku parc. č. 2324, k.ú. Havířov - město  11.04.2014 - en.č.neur
679/14  usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova  11.04.2014 - 28.04.2014
680/14  dražba dne 20.05.2014 - Marián Kumpan  11.04.2014 - 21.05.2014
681/14  dražba dne 25.06.2014 - Šárka Maštalířová  11.04.2014 - 26.06.2014
682/14  dražba dne 05.05.2014 - Hana Štreichlová  11.04.2014 - 06.05.2014

Strana
  první  2  3  4  5  6  poslední

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz