elektronická úřední deska


Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebo do nich lze nahlédnout u orgánů, které dokument zpracovaly.

Dokumenty zveřejňované v elektronické podobě mohou být upraveny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 


fulltextové vyhledávání:
datum vyvěšení (formát datumu den.měsíc.rok):
datum sejmutí (formát datumu den.měsíc.rok):


Ev. č. Obsah písemnosti Vyvěšeno
400/16 závěrečný účet za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2015  30.05.2016 - 15.06.2016
401/16 oznámení o uložení písemnosti - Michal Adámek  30.05.2016 - 15.06.2016
402/16 oznámení o uložení písemnosti - Jiří Putek  30.05.2016 - 15.06.2016
403/16 dražba dne 20.06.2016 - Monika Illková  30.05.2016 - 21.06.2016
394/16 oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba na pozemku parc. č. 2653/1 v k.ú. Bludovice  27.05.2016 - 13.06.2016
395/16 oznámení OSRM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1654/24, k.ú. Šumbark, za účelem realizace sjezdu k RD  27.05.2016 - 13.06.2016
396/16 vyhlášení nálezů ze dne 26.10.2015 - 25.05.2016  27.05.2016 - 13.06.2016
397/16 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov č. 420/OŠK/2016 - Nadační fond přátel kulturní památky - evangelického kostela v Havířově - Bludovicích  27.05.2016 - 29.05.2019
398/16 oznámení o uložení písemnosti - Denisa Pečonková  27.05.2016 - 13.06.2016
399/16 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 30.05.2016 - 08.06.2016  27.05.2016 - 09.06.2016
385/16 oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce: referent odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  25.05.2016 - 09.06.2016
386/16 oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 1 Územního plánu Havířov, vydávaného formou opatření obecné povahy a oznámení o konání jeho veřejného projednání  25.05.2016 - 05.07.2016
387/16 oznámení OSRM o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 4755, 4887, k.ú. Havířov-město, za účelem realizace vodovodní přípojky, splaškové kanalizační přípojky a sjezdu k RD  25.05.2016 - 10.06.2016
388/16 oznámení OSRM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1355, k.ú. Havířov-město, za účelem užívání předzahrádky pro restauraci na ul. Nerudova, Havířov - Město  25.05.2016 - 10.06.2016
389/16 oznámení o uložení písemnosti - Vladimír Sedlák  25.05.2016 - 10.06.2016
390/16 oznámení o uložení písemnosti - zahájení řízení č. j. MMH/39610/2016-3 a usnesení o ustanovení opatrovníka č. j. MMH/39610/2016-2  25.05.2016 - 10.06.2016
391/16 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Oprava MK ul. Soběžná a ul. Zastavěná v Horní Suché. Termín 1. 6. 2016 - 31. 8. 2016"- JUBAR PLUS CZ, s.r.o.  25.05.2016 - 06.06.2016
392/16 dražba dne 21. 6. 2016 - Jiří Wisiorek, Rostislav Sladčík, Michal Uhlík, Blanka Svítilová, Milan Hofrichtr  25.05.2016 - 22.06.2016
393/16 dražba dne 21. 6. 2016 - Jiří Wisiorek, Rostislav Sladčík, Michal Uhlík, Blanka Svítilová, Milan Hofrichtr  25.05.2016 - 22.06.2016
381/16 opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Jaselská, ul. Vítězná, ul. Karvinská, Havířov - Město  23.05.2016 - 08.06.2016

Strana
  první  2  3  4  5  6  7  8  poslední

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz