elektronická úřední deska


Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebo do nich lze nahlédnout u orgánů, které dokument zpracovaly.

Dokumenty zveřejňované v elektronické podobě mohou být upraveny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 


fulltextové vyhledávání:
datum vyvěšení (formát datumu den.měsíc.rok):
datum sejmutí (formát datumu den.měsíc.rok):


Ev. č. Obsah písemnosti Vyvěšeno
37/17 oznámení o uložení písemnosti - Kristýna Janczarová  16.01.2017 - 01.02.2017
38/17 oznámení o uložení písemnosti - Adéla Janczarová  16.01.2017 - 01.02.2017
39/17 oznámení o uložení písemnosti - Martin Janczar  16.01.2017 - 01.02.2017
40/17 oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Svoboda  16.01.2017 - 01.02.2017
41/17 oznámení o uložení písemnosti - Martin Janczar  16.01.2017 - 01.02.2017
42/17 dražba dne 16.02.2017 - Jaroslav Mohyla  16.01.2017 - 17.02.2017
43/17 oznámení o uložení písemnosti - Havířovská brusírna skleněných kamenů, a.s.  16.01.2017 - 01.02.2017
24/17 informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby ,,Neveřejná účelová komunikace, prodloužení vodovodu a prodloužení kanalizace" na pozemku parc. č. 187/3, 708 v k.ú. Dolní Datyně  13.01.2017 - 23.01.2017
25/17 opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - Změna organizace dopravy na místních komunikacích MK45, MK49 v Horních Bludovicích - Obec Horní Bludovice  13.01.2017 - 30.01.2017
26/17 opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Změna organizace dopravy Horní Bludovice MK30 - Obec Horní Bludovice  13.01.2017 - 30.01.2017
27/17 opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti se zajištěním Omezení provozu na místních komunikacích MK3 a MK10 - Obec Horní Bludovice  13.01.2017 - 30.01.2017
28/17 opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti se zajištěním ,,Zpevněné a manipulační plochy u budovy č.p. 614 + přeložka HUP" SO 02 oprava chodníku, zpomalovací pás, Albrechtice, MK ul. Obecní, ul. Hornická, ul. Středová, ul. Kostelní, ul. Luční v Albrechticích - Obec Albrechtice  13.01.2017 - 30.01.2017
29/17 oznámení OSRM o záměru města prodloužit pronájem: 1) části pozemku parc. č. 3727, k.ú. Havířov-město, ul. Železničářů v Havířově-Městě, za účelem vyhrazených parkovacích míst pro vozidla taxi s podélným stáním označených č. 2 a 3; 2) část pozemku parc. č. 281, k.ú. Havířov-město, ul. Československé armády v Havířově-Městě, za účelem vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo taxi s podélným stáním označeným č. 6  13.01.2017 - 30.01.2017
30/17 oznámení OSRM o záměru města pronajmout část nemovité věci: 1) štítovou stěnu obytného domu na Dlouhé třídě 17, Havířov-Město, k umístění reklamního zařízení; 2) místnost v suterénu obytného domu ul. Mozartova č.p. 1062, Havířov-Město  13.01.2017 - 30.01.2017
31/17 oznámení OSRM o záměru města pronajmout část němovité věci - prostor sloužící k podnikání ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město  13.01.2017 - neurčeno
32/17 oznámení OSRM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2148, k.ú. Havířov-město, za účelem užívání předzahrádky k restauraci Stolárna v Havířově-Městě  13.01.2017 - 30.01.2017
33/17 vyhlášení nálezů ze dne 17.10.2016 - 05.01.2017  13.01.2017 - 30.01.2017
34/17 oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - administrativního pracovníka Magistrátu města Havířova  13.01.2017 - 27.01.2017
35/17 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 16.01.2017 - 25.01.2017  13.01.2017 - 26.01.2017
36/17 dražba dne 23.02.2017 - Vladimír Khýr  13.01.2017 - 24.02.2017

Strana
  první  2  3  4  5  6  7  8  9  poslední

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz