elektronická úřední deska


Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebo do nich lze nahlédnout u orgánů, které dokument zpracovaly.

Dokumenty zveřejňované v elektronické podobě mohou být upraveny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 


fulltextové vyhledávání:
datum vyvěšení (formát datumu den.měsíc.rok):
datum sejmutí (formát datumu den.měsíc.rok):


Ev. č. Obsah písemnosti Vyvěšeno
328/16 oznámení o zahájení stavebního řízení "Stavební úpravy - výstavba zpevněných ploch v areálu firmy GASCONTROL, ul. Dělnická" na pozemcích parč. č. 2066, 2067, 2068, 2069/1, 2069/2, 2070, 2071/1, 2072, 2201/55, 2201/57, 2201/78 v k.ú. Prostřední Suchá - GASCONTROL, společnost s.r.o.  06.05.2016 - 23.05.2016
329/16 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov č. 393/OŠK/2016 - Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, z.s.  06.05.2016 - 08.05.2019
330/16 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  06.05.2016 - 23.05.2016
331/16 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 9.5.2016-18.5.2016  06.05.2016 - 19.05.2016
332/16 porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 - SmVaK a.s.  06.05.2016 - 02.05.2017
333/16 dražba dne 03.06.2016 - Václav Pawliczný  06.05.2016 - 06.06.2016
327/16 nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Bludovice, k.ú. Havířov-město, k.ú. Prostřední Suchá, k.ú. Šumbark  05.05.2016 - 03.08.2016
323/16 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s uvedením termínu 17.05.2016 - 31.05.2016 a doby omezení - Technické služby Havířov a.s.  04.05.2016 - 16.05.2016
324/16 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov č. 327/OŠK/2016 - Podané ruce, osobní asistence  04.05.2016 - 06.05.2019
325/16 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov č. 414/OŠK/2016 - Klub vojenské historie Ostrava z.s.  04.05.2016 - 06.05.2019
326/16 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 4.5.2016 - 13.5.2016  04.05.2016 - 16.05.2016
322/16 daň z nemovitých věcí na rok 2016 - veřejná vyhláška Finančního úřadu Moravskoslezského kraje  03.05.2016 - 03.06.2016
316/16 návrh Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  02.05.2016 - 18.05.2016
317/16 porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné  02.05.2016 - 02.05.2017
318/16 oznámení OSRM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2735, k.ú. Dolní Suchá, za účelem realizace splaškové kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a sjezdu k RD  02.05.2016 - 18.05.2016
319/16 oznámení OSRM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1676/1, k.ú. Bludovice, za účelem umístění vodovodní přípojky k zahradě  02.05.2016 - 18.05.2016
320/16 oznámení o uložení písemnosti - Pavla Konečná  02.05.2016 - 18.05.2016
321/16 dražba dne 12.07.2016 - Naděžda Holásková  02.05.2016 - 13.07.2016
309/16 vyrozumění o odvolání ve věci ,,Kanalizace a ČS obce Albrechtice, m.č. Paseky a ul. Stonavská" v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína - Obec Albrechtice  29.04.2016 - 16.05.2016
310/16 oznámení o uložení písemnosti - Mária Tokárová  29.04.2016 - 16.05.2016

Strana
  první  2  3  4  5  6  7  8  poslední

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz