elektronická úřední deska


Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nebo do nich lze nahlédnout u orgánů, které dokument zpracovaly.

Dokumenty zveřejňované v elektronické podobě mohou být upraveny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


fulltextové vyhledávání:
datum vyvěšení (formát datumu den.měsíc.rok):
datum sejmutí (formát datumu den.měsíc.rok):


Ev. č. Obsah písemnosti Vyvěšeno
129/15  oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce úředníka - zaměstnance odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova  27.02.2015 - 17.03.2015
130/15  usnesení - Josef Schäffer  27.02.2015 - 30.03.2015
131/15  dražba dne 15.04.2015 - Jiří Kempný  27.02.2015 - 16.04.2015
132/15   dražba dne 22.04.2015 - Drahomíra Chmielová, Ing. Pavel Chmiel  27.02.2015 - 23.04.2015
133/15  oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Barboriak  27.02.2015 - 16.03.2015
134/15  oznámení o uložení písemnosti - Marek Mikula  27.02.2015 - 16.03.2015
135/15  oznámení OSM o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 2759/4, 2759/5, 2759/6, 2759/7, 2759/26, 2759/12, 2759/11, k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby ,,Nová továrna pro výrobu zdravotních setů ProcedurePak"  27.02.2015 - 16.03.2015
126/15  oznámení o uložení písemnosti - Jiří Waclavek  25.02.2015 - 13.03.2015
127/15  oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1503, k.ú. Havířov-město, za účelem uložení posilovacího kabelu NN AYKY 3x204+120 ve stávající kabelové rýze v rámci stavby ,,Havířov, Tesařská, NNk, STINGco, 322/2"  25.02.2015 - 13.03.2015
128/15  dražba dne 20.03.2015 - Rostislav Bystroň  25.02.2015 - 23.03.2015
118/15  oznámení OSM o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 715, k.ú. Dolní Datyně a parc. č. 982, k.ú. Bludovice, za účelem stavby nového vzdušného propojujícího vedení NN v rámci stavby ,,Dolní Datyně, ul. Datyňská, propoj. NNv"  20.02.2015 - 09.03.2015
119/15   oznámení OSM o záměru města vypůjčit nemovitou věc - pozemek parc. č. 400, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova, garáž bez čísla popisného nebo evidenčního, parc. č. 401 a parc. č. 402, vše v k.ú. Dolní Suchá, jako klubovnu spolku   20.02.2015 - 09.03.2015
120/15  závěr zjišťovacího řízení ,,Národní plán povodí Odry"  20.02.2015 - 13.03.2015
121/15  oznámení o uložení písemnosti - Žaneta Šumerajová  20.02.2015 - 09.03.2015
122/15  oznámení o uložení písemnosti - Michal Kasala  20.02.2015 - 09.03.2015
123/15  nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 23.02.2015 - 04.03.2015  20.02.2015 - 05.03.2015
124/15  oznámení OSM o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 173, 168, 167, 172, 193, 210, 223, 194, 209, 281, 169, 170, 225, 227, 24, 226, k.ú. Havířov-město, ul. Chopinova, Třeneckého, Sadová, Šmeralova - rekonstrukce vodovodního řadu"  20.02.2015 - 09.03.2015
125/15  oznámení OSM o záměru města prodloužit vypůjčku části pozemku parc. č. 331/1, k.ú. Havířov-město, za účelem předzahrádky pro TIPSPORT BAR  20.02.2015 - 09.03.2015
114/15  stavební povolení na stavbu ,,Odkanalizování částí města Havířova, oblast Fryštátská a okolí, z toho objekt SO - 10 Obnova komunikace Lísková" v k.ú. Prostřední Suchá  18.02.2015 - 06.03.2015
115/15  oznámení o uložení písemnosti - Michal Krejčík  18.02.2015 - 06.03.2015

Strana
  první  2  3  4  poslední

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz