zima_v_parku.jpg

Havířov v číslech

Výměra:   3 207,3 ha

Počet částí města:   8

1. Rozloha a počet obyvatel:

Část města Velikost území Počet obyvatel k 1.1.2017
Havířov-Město 642,7 ha 32 024
Bludovice 935,3 ha 2 723
Podlesí * 14 247
Šumbark 379,7 ha 18 143
Prostřední Suchá 595,6 ha 4 671
Životice * 1 319
Dolní Suchá 436,6 ha 832
Dolní Datyně 217,4 ha 536

* - Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k.ú.Bludovice


Počet obyvatelstva
 
ČR celkem - ke dni sčítání lidu 23.3.2011 10 256 214
Moravskoslezský kraj - ke dni sčítání lidu 23.3.2011 1 236 028
Havířov k 1.1.2017
74 495


Havířov - vývoj počtu obyvatel2. Byty:
vlastnictví bytů
obecní 7 687
SBD 10 148
RPG 12 053
v RD 4 754
celkem 34 748

územní dělení obecních bytů:
Havířov-Podlesí 1 271
Havířov-Město 4 170
Havířov-Šumbark 2 105
Havířov-Prostřední Suchá 88
celkem 7 634
3. školy:
Jesle 1
MŠ s právní subjektivitou 21
MŠ, které jsou odloučenými pracovišti jiných školských zařízení 9
soukromé MŠ 1
základní školy 17
střední školy a učiliště 12
4. Investice:

Výdaje na investice (v tis. Kč):
rok 1998
154 635
rok 1999
167 686
rok 2000
114 909
rok 2001
291 864
rok 2002
643 852
rok 2003
303 359
rok 2004
265 007
rok 2005
231 228
rok 2006 
240 174
rok 2007 
414 881
rok 2008
455 333
rok 2009 
310 632
rok 2010 
443 198
rok 2011
352 557
rok 2012
609 666 
rok 2013
555 639
rok 2014 
412 178
rok 2015
207 429
rok 2016
212 723
rok 2017 (předpoklad)
264 300
5. Nezaměstnanost

míra nezaměstnanosti :
rok 1999 16,68 %
rok 2000 17,03 %
rok 2001 16,66 %
rok 2002 17,68 %
rok 2003 18,90 %
rok 2004 20,06%
rok 2005 18,04%
rok 2006  20,06%
rok 2007  12,47%
rok 2008  12,08% 
rok 2009  15,09%
rok 2010  15,50%
rok 2011 13,28%
ukazatel podílu nezaměstnanosti:
(mikroregion Havířovsko)
rok 2012 10,61%
rok 2013 12,19%
rok 2014
12,2%
rok 2015
11,70%
rok 2016
10,87%
6. Technická infrastruktura:

Vodovod:

Pitná voda je do Havířova dodávána přes vodojem Bludovice třemi zásobními řady a z vodojemu Životice. Vodní síť délky 201 km je vybudována v dostatečných dimenzích i pro uvažovaný rozvoj města a je v poměrně dobrém technickém stavu. Kromě veřejného vodovodu existuje na území města síť průmyslových vodovodů rozvádějících vodu užitkovou a technologickou. Na vodovodní síť je napojeno téměř 100% obyvatel. Majitelem veřejného vodovodu jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava, které ho i provozují.

Kanalizace:

V převážné části města je vybudovaná veřejná kanalizace. Stoky jednotné nebo splaškové sítě dosahují délky 114 km. Na veřejnou kanalizaci je napojeno 99% obyvatel.

Plyn:

Celková délka plynovodní sítě v Havířově dosahuje 174 km. Plynovodní síť vlastní z velké části Severomoravská plynárenská, a.s. Město Havířov vlastní 46 km plynovodní sítě a 1,5 km vlastní ostatní subjekty. Dodávka plynu pokrývá 95 % obyvatel. Technický stav plynovodní sítě je dobrý.

Tepelné hospodářství CZT:

Město Havířov má rozvinutou horkovodní soustavu CZT která dodává teplo pro převážnou část bytové komunální a podnikatelské sféry. Na území města je 159 předávacích stanic. Soustava centralizovaného zásobování teplem dodává teplo a teplou užitkovou vodu cca 95% obyvatel Havířova. Primární horkovodní síť na území města je plánovanými GO udržována v dobrém technickém stavu.

Rozvody elektrického proudu:

Město je zásobováno elektrickou energií z distribuční kabelové sítě VN, která je provozována ve dvou napěťových hladinách 6kV a 22kV. Rozvody elektrické energie je pokryto 100% obyvatel. Majitelem el.sítě, která ji provozuje je Severomoravská energetika, a.s. Distribuční kabelová síť je v dobrém technickém stavu.


Vybrané údaje z veřejné databáze Českého statistického úřadu


ORP Havířov v číslech Českého statistického úřadu - aktualizace 2017


 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz