chlapec_s-rybou2.jpg

Organizace dopravy při konání akce Havířov v květech dne 20.6.2009

 

Organizace dopravy při konání akce Havířov v květech  dne 20.6.2009

•1)      Uzavírky ulic :

•-          Hlavní třída, Dlouhá třída v úseku mezi křižovatkami s ul. Na Nábřeží , U Stromovky

       a  Národní třídou v době od 8.00 - 13.00 hod.

•-          ulice Dělnická v úseku mezi křižovatkami s ulicemi  Mánesovou, U Stromovky a Hlavní třídou v době od  8.00 - 13.00 hod.

•-          Národní  třída v úseku mezi křižovatkami s ulicemi  Dlouhá třída a Na Nábřeží, Těšínská, 17. listopadu v době od 8.00 - 22.00 hod.

•-          ulice Široká a centrální parkoviště na nám. Republiky v době od 8.00 - 22.00 hod.

•-          ulice Svornosti a Jana Švermy,  včetně parkoviště u Magistrátu města Havířova na ul. Svornosti v době od 8.00 - 13.00 hod.

•-          parkoviště u Magistrátu města Havířova na ul. Jana Švermy v době od 19.6.2009, 13.00 hod do 20.6.2009 do 13.00 hod.

•-          ulice Fibichova a Beethovenova, včetně parkoviště za polyfunkčním domem v době od 10.00 - 22.00 hod.

•-          ulice Na Nábřeží  v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Fibichovou a Beethovenovou v době od 13.00 - 22.00 hod.

•-          ulice Astronautů v době od 8.00 - 22.00 hod.

Na ulicích navazujících na uzavřené komunikace bude omezen provoz částečnými uzavírkami.

V době uzávěr budou mít přístup do uzavřených zón účastníci akce se zvláštní kartou.

Po dobu uzavírek příslušných  komunikací bude vypnuta světelná signalizace na křižovatkách ulic :

         Hlavní třída x Na Nábřeží  x U Stromovky

         Hlavní třída x Svornosti x Gorkého

         Hlavní třída x Dlouhá třída x Dělnická

         Dlouhá třída x Národní třída

         Dělnická x U Stromovky x Mánesova

         Národní třída x Na Nábřeží x Těšínská x 17. listopadu

•2)       Objízné trasy :

Z důvodu uzavírek ulic v centru města pro konání průvodu a parkování vozidel návštěvníků

kulturních akcí bude automobilová doprava, včetně linek městké hromadné dopravy (dále jen MHD) a příměstské dopravy, odkloněna po ulicích Na Nábřeží,  17. Listopadu, Studetské, Mánesové

a U Stromovky.

•3)       Organizace městské a příměstské autobusové dopravy :

Linky MHD č. 3, 4, 5, 9, 15, 16 a a příměstská doprava bude v době od 8.00 - 13.00 hod. vedeny po objízdné trase  po ulicích 17. Listopadu, Studentská, Mánesova  a u Stromovky. Náhradní autobusové zastávky budou umístěny na ul. Mánesové u Základní školy,

u křižovatky s ul. Mickiewiczovou a na ul.U Stromovky u křižovatky s ul. Místní a u křižovatky s Hlavní třídou.

Linky MHD č. 6, 13 a linka TESCO budou vedeny po objízdné trase po ulici Na Nábřeží v době od 8.00 - 13.00 hod. s náhradními autobusovými zastávkami   ul. Bludovická, Slezská, sběrna a v blízkosti křižovatek  s ul. Fibichova, Svornosti a Hlavní třída.

Linka TESCO bude v obou směrech zajíždět k vlakovému nádraží. 
Od 13.00 hodin budou linky hromadné dopravy pokračovat po normálních trasách s výjimkou linek č. 6, 13 a TESCO.
Pro zajištění zvýšené frekvence cestujících oproti běžné poptávce o sobotách bude MHD posílena  takto :

•-          Na vybrané spoje linek  č. 3, 4, 9, 13 a 16  MHD Havířov budou v obou směrech  nasazeny kloubové autobusy

•-          K zajištění dopravy občanů z oblasti  Havířov,Životice a lokality „Bludovický kopec"  budou zavedeny posilové spoje linky č. 2 MHD Havířov s odjezdem v 9.38, 10.38 a 10.58 hod. ze zast. Havířov,Životice,Pacalůvka na zastávku Havířov,Podlesí,aut.nádr.

•-          K zajištění odvozu účastníků akce bude  zajištěno vedení spojů linky č. 22 MHD Havířov v odpoledních hodinách, konkrétně s odjezdem ze zast. Havířov,Podlesí,aut.nádr. ve 13.00, 14.00 a 15.00 hod.

•-          Operativní nasazení pohotovostních vozidel dispečinkem dopravce.

 

•4)      Parkování návštěvníků a náhradní parkoviště:

Návštěvníci kulturních akcí i ostatní motoristé mohou k parkování využít tato parkoviště :

•-          parkoviště u supermarketu TESCO

•-          parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Dělnické

•-          parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Těšínské

•-          parkoviště u obchodního domu ELÁN na ul. Dělnické (vedle Komerční banky)

•-          Národní třída s kolmým  parkováním  po obou stranách (cca 400 parkovacích míst) v době od 8.00 - 22.00 hod.

•-          areál autobusového nádraží na ul. Těšínské

•-          ulice Astronautů s šikmým parkováním na jedné straně v době od 8.00 - 22.00 hod.

V areálu autobusového nádraží na ul. Těšínské bude současně umožněno odstavení autobusů návštěvníků a účastníků akce.

Příjezd k parkovacím plochám na Národní třídě bude organizován po ul. Lipové. Z parkoviště bude umožněn pouze výjezd vozidel na ul. Těšínskou, Na Nábřeží a ul. 17. Listopadu.

Z důvodu obnovení provozu na Národní třídě ve 22.00 hod. musí všechna vozidla parkoviště opustit. Pro krajní řešení bude použita odtahová služba.

Příjezd k parkovištím bude na komunikacích  označen orientačními tabulemi.


Zde si můžete stáhnout mapu dopravních opatření

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz