Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017 download_trans.gif Stáhnout

Děkujeme za stažení Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017

Pokud stahování nezačne během několika sekund, klikněte prosím na odkaz uvedený výše

Popis:

Zastupitelstvo města Havířova schválilo dne 23.6.2014 na svém zasedání „Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“, který byl tvořen na principech metody komunitního plánování.

Jedná se již o druhý takto zpracovaný komunitní plán, který je významným strategickým dokumentem pro realizaci a plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města Havířova. Cílem tohoto dokumentu je realizovat nastavený transparentní systém plánování sociálních služeb, zajistit dostupnost sociálních služeb formou podpory stávající sítě a rozvoje nové sítě služeb, přizpůsobovat se a reagovat na změny v sociálních službách, zjišťovat potřeby občanů, a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Překládaný dokument je rozdělen do pěti kapitol. První kapitola je zaměřena na proces komunitního plánování, včetně základní listiny, organizační struktury, vzniku a historie komunitního plánování, tvorby a vyhodnocení komunitního plánu, deklarace závaznosti plánu, územní a časové působnosti plánu, souladu komunitního plánu s rozvojovými dokumenty města a jiných územních celků. Ve druhé kapitole je věnován prostor místním podmínkám a popisu současného stavu včetně sociodemografických dat. Další kapitola popisuje způsoby financování sociálních služeb a potřebností sociálních služeb, včetně zdrojů pro plánování a rozborů analýz se zabývá kapitola čtvrtá. V páté kapitole jsou konkrétně specifikované jednotlivé cíle a opatření rozdělené dle cílových skupin.

Komunitní plán byl zpracován pod garancí odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova a je výstupem společné práce mnoha lidí, a to aktivních členů pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Datum:
02.07. 2014
Velikost souboru:
2,423.71 Kb
Typ souboru:
pdf
Staženo:
412

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz