centrum_kvete.jpg

Základní škola Mládežnická chce realizovat nové projekty

Základní škola Mládežnická podá žádost o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a grant Evropské unie. S touto finanční podporou chce pro své žáky vybudovat nové moderní učebny a v rámci programu ERASMUS+ zajistit pedagogům vzdělávání v zahraniční a mezinárodní spolupráci s jinými školami. Souhlas s podáním žádostí vyslovila Rada města.

V případě přiznání dotace Ministerstva pro místní rozvoj by vedení Havířova chtělo projekt předfinancovat prostřednictvím bezúročné půjčky a v rozpočtu na příští rok ho finančně podpořit v rámci spoluúčasti žadatele. Pokud by škole byla dotace přiznána, rozhodli by zastupitelé.

Prostřednictvím finanční dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR by chtěla ZŠ Mládežnická pro své žáky vybudovat zcela novou moderní učebnu fyziky a chemie. "Chtěli bychom, aby výuka na našich základních školách odpovídala současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Proto je potřeba využít všech dostupných možností a příležitostí. Nové modernizované prostory umožní rozšíření nových forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší jejich motivaci a zájem o přírodní a technické vědy," řekla k projektu Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj. "Součástí projektu by bylo zajištění bezbariérovosti učeben a sociálního zázemí, což je samozřejmě velmi důležité," doplnila.

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie. Bude-li grant škole přiznán, podpoří profesní rozvoj svých pedagogů. "Čím lépe jsou na tom s jazykovým vzděláním pedagogové, tím kvalitnější je pak jejich výuka, rozvoj jazykových dovedností žáků, zvýšení povědomí žáků o jiných kulturách a jejich zapojení se do sítě mezinárodních kontaktů. Chceme, aby žáci našich škol odcházeli na střední školy a učiliště s dobrým základem jazykové výbavy," uvedla Zedníková a dodala: "Umět se domluvit v zahraničí je dnes dobrý předpoklad k uplatnění se na trhu práce." Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá formou účasti na kurzech a seminářích či formou stínování jiných pedagogických pracovníků na školách v zahraničí. Do projektu se chce zapojit jedenáct učitelů napříč prvním a druhým stupněm. Grant by byl plně hrazen poskytovatelem dotace.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz