centrum_kvete.jpg

V objektu bývalé školy Mánesova by mohl být domov pro seniory

S řešením využití prostoru i objektu bývalé Základní školy Mánesova v Havířově pro potřeby domova seniorů se zvláštním režimem se seznámili havířovští radní. 

Olomoucká architektonická kancelář pro město připravila variantní řešení rekonstrukce bývalé školy i možnost postavit na sousedním sportovním hřišti zcela nový objekt pro dané účely. "Tuto alternativu jsme ale hned zamítli. Pro město je důležité chátrající objekt školy Mánesova opravit a dané místo zkulturnit. Nabízí se možnost zřídit tady domov pro seniory, který potřebujeme, protože obyvatele Havířova stárnou. Je to jen studie o nabízených možnostech, do budoucna ale počítáme s tím, že tady bude provoz sloužící sociální oblasti," zdůraznil primátor Havířova Daniel Pawlas.

Výstavba nového objektu předpokládá náklady převyšující 185 milionů korun, tři varianty rekonstrukce stávajících budov se s náklady pohybují v rozmezí od 168 do 215 milionů korun. Nejlevnější je varianta zrekonstruovat pavilony na domov se stovkou jednolůžkových pokojů a zbourat objekt zdejší tělocvičny a bazénu. Architekti pak v dalších variantách nabízejí také využití těchto nepotřebných prostor, například pro vznik polyfunkčního domu s byty a komerčními prostory nebo výstavbu archivu, který Havířov nemá. Všechny varianty samozřejmě počítají se stavbou nového parkoviště. "Jedná se o velmi nákladnou investici, kterou si město nemůže dovolit financovat ze svého rozpočtu. Budeme hledat možnosti případný projekt financovat i z prostředků evropských fondů," uvedl primátor.

Areál Základní školy Mánesova se nachází v lokalitě Havířova určené především k bydlení. V sousedství je zařízení respitní péče Sociálních služeb města Havířova, v okolí jsou budovy občanského vybavení, areál je nedaleko havířovské nemocnice. Celý objekt tvoří komplex nepodsklepených dvoupodlažních navzájem propojených pavilonů s plochými střechami. Budova je napojena na veřejnou kanalizaci, vodovod, plynovod a distribuční vedení. Podle odborníků je objekt dispozičně nanejvýš vhodný pro navrhovanou rekonstrukci na domov pro seniory se zvláštním režimem s potřebným zázemím pro klienty i obsluhující personál a se zahradou.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz