chlapec_s-rybou2.jpg

V Havířově v pondělí jednali zastupitelé

Svými hlasy mj. podpořili vstup nového investora do průmyslové zóny Dukla, zamítli prodej zdravotních středisek, vyhlásili memorandum k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání, schválili předložení žádostí o evropské dotace, odsouhlasili sloučení MŠ Radniční a MŠ Resslova, přidělili dotace nemocnici a mikroregionu, schválili navýšení kapacity odborného sociálního poradenství a odsouhlasili návrh na rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu. V rámci svého jednání zastupitelé také odhlasovali bezúročnou návratnou finanční výpomoc Sociálním službám města Havířova.


Havířov má nového zastupitele

V úvodu jednání složil svůj slib nový zastupitel za KSČM Vladimír Slížek. Na svůj post zastupitelky v půlce září rezignovala Alice Hegyi Krislíková z téže strany. Její nástupce vzešel z pořadí v posledních komunálních volbách.

Do průmyslové zóny Dukla míří další investor

Zastupitelé schválili prodej pozemku v areálu bývalého Dolu Dukla dalšímu investorovi – společnosti MC Profi. Ta plánuje na pozemku postavit administrativně-skladovací halu. Rozšířením prostor chce udržet pracovní místa pro stávající zaměstnance, kdy polovina z nich jsou občané Havířova. Po vybudování nového skladu o větším prostoru investor předpokládá nárůst svých obchodních aktivit a udržení trendu navyšování počtu zaměstnanců. Společnost působí na českém trhu v oboru stavební chemie, nářadí a technických a průmyslových pásek.

Zdravotní střediska se prodávat nebudou

S převodem zdravotních středisek z majetku města nesouhlasila Rada města. Zastupitelé návrh podpořili. V plánu investic Městské realitní agentury na příští rok je oprava zdravotního střediska na Dlouhé třídě.

Na vzdělávání na území rozšířené působnosti města budou spolupracovat různé subjekty

Zastupitelé schválili vyhlášení Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. 

V loňském roce město vyhlásilo výzvu ke spolupráci určenou školám a školským zařízením, rodičům, žákům, neziskovým organizacím a dalším subjektům, působícím v oblasti vzdělávání. Výstupem společných jednání bude dohoda o prioritách vzdělávací politiky na území rozšířené působnosti města, která bude řešit období až do roku 2023. Memorandum o spolupráci deklaruje cílenou spolupráci zapojených subjektů v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku.

Memorandum je povinným výstupem projektu, na který chce město čerpat evropské dotace. Ta by měla pokrýt až 95 procent nákladů projektu.

Město bude žádat o evropské dotace na přeshraniční projekty

Zastupitelé schválili předložení žádostí o evropské dotace. Město bude žádat o dotaci na čtyři česko-polské projekty.

V projektu "Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska" se Havířov společně s Karvinou a polským městem Jastrzębie-Zdrój zaměří na mladou generaci, které přiblíží problematiku současných a budoucích ekologických výzev a prohloubí environmentální znalosti o prostředí, ve kterém žijí. Součástí společného projektu tří měst bude tematická výstava, soutěž o nejlepší projekt, integrační výjezd dětí z partnerských měst nebo workshop pro učitele ekologie a přírodních věd.

Projektem "VI. polsko-česká odborná setkání" chce město navázat na pět předchozích odborných setkání, která se zaměřovala na prohloubení a rozvoj partnerské spolupráce mezi městy Havířov, Karviná, Jastrzębie-Zdrój. Plánovaný projekt je z převážné části zaměřen na propagaci přeshraniční spolupráce mezi partnerskými městy na půdě Evropského parlamentu. 

V rámci projektu "Přeshraniční Catering kultury" plánuje Havířov ve spolupráci s městem Jastrzębie-Zdrój představit amatérské umělce obou měst. Města chtějí vytvořit mobilní výstavu znázorňující amatérskou uměleckou tvorbu.

Projekt "Historie psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov" plánuje rekonstrukci městského parku Stromovka a vybudování venkovní hornické expozice. 

Z MŠ Radniční a MŠ Resslova bude jedna školka

Od 1. ledna roku 2018 bude z MŠ Resslova odloučené pracoviště MŠ Radniční. Sloučením mateřských škol dojde k hospodárnějšímu a efektivnějšímu provozu daných zařízení a částečnému snížení administrativní zátěže.

Město podpoří nemocnici i mikroregion

Zastupitelé odhlasovali dotaci ve výši 1 100 000 korun havířovské nemocnici na pořízení zdravotnické techniky pro operační sály a centrální sterilizaci oddělení patologie, rehabilitace a urologie. Částkou 1 870 000 korun pak město přispěje na pořízení zdravotnické techniky a lékařských přístrojů pro operační sály v oboru urologie.

Dotaci 650 000 korun dostane Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, a to na projektovou dokumentaci pro cyklotrasu Havířov-Lučina.

Dětem nacházejícím se v krizové životní situaci město zajistí odbornou pomoc

Na základě potřebnosti akutní a rychlé krizové intervence dětem do 15 let a dospívajícím schválili zastupitelé navýšení kapacity odborného sociálního poradenství provozovaného společností Slezská diakonie s finanční spoluúčastí města minimálně ve výši 30 procent oprávněné provozní ztráty ročně.

Práci sociálních pracovníků z oddělení sociálně-právní ochrany dětí je nutno v některých případech podpořit odbornou pomocí. Slezská diakonie, která provozuje Poradnu pro rodinu Havířov, dětem v mezních životních situacích zajistí krizového interventa a externího psychologa se zkušenostmi pro práci s dětmi, který bude schopný na vzniklou situaci reagovat nejpozději do dvou dnů.

Výtěžek z plesu pomůže dětem

Zastupitelstvo města odsouhlasilo návrh na rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova ve výši 32 424 korun pro čtyři nezletilé děti.

Sociální služby města nechají opravit nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší

Město poskytne bezúročnou návratnou finanční výpomoc Sociálním službám města Havířova. Částka téměř 3 236 000 pomůže zafinancovat rekonstrukci objektu Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší na ulici Hřbitovní v Havířově-Šumbarku. Příspěvková organizace po vyúčtování nákladů rekonstrukce obdrží dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Po rekonstrukci se tak peníze navrátí zpět do městské kasy. 


Během projednávaní dalších bodů zastupitelé schválili upravená pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města. Projednali také rozpočtové úpravy letošního roku. Odhlasovali návrh na poskytnutí dotací na nákup sportovních pomůcek dle umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol nebo plán odpadového hospodářství. Svými hlasy také podpořili prodej starého a nákup nového požárního dopravního automobilu pro JSDH Havířov-Životice.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz