zima_v_parku.jpg

Tradiční setkání Klubu přátel hornického muzea pokračují také v letošním roce

Členové havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea Ostrava se letos poprvé sešli v pondělí 8. ledna v loutkovém sále KD Petra Bezruče. Účastníky zde vítal nově zvolený předseda havířovského klubu Eduard Heczko. Pozvání na úvodní schůzi přijala havířovská primátorka Jana Feberová, která s členy klubu diskutovala o dění ve městě.

Primátorka připomněla všechny investiční akce, které byly v nedávné době v Havířově dokončeny, a naznačila plány, které má město do roku 2018. Zmínila nejdůležitější investice, které Havířov čekají. "Plánujeme investovat do bytového hospodářství města, do rekonstrukce ZŠ Marie Pujmanové a sanace zdravotních středisek. Do rozpočtu jsou také zahrnuty investice např. do nového přednádražního prostoru, další etapy rozšiřování hřbitova v Havířově-Šumbarku, do odkanalizování části města kolem Fryštátské ulice, rekonstrukce ZŠ Mánesova na domov se zvláštním režimem či do stavby multigeneračního sportovně-relaxačního areálu na Lázeňské ulici," sdělila primátorka.

Primátorka také odpovídala na dotazy návštěvníků, které se týkaly života ve městě. Členy klubu zajímala převážně sociální témata. Tázali se například na havířovskou Senior dopravu. "První věc, která se mi ještě jako náměstkyni podařila, byla Senior doprava, kterou si senioři v Havířově přejí už od roku 2013. Ta bude letos pokračovat, a to ve stejném režimu," uvedla například.

Další besedu si členové klubu naplánovali na 12. února 2018. Tentokrát pozvali ředitele havířovské nemocnice.

KPHM_1.jpg

KPHM_2.jpg

KPHM_3.jpg

KPHM_4.jpg

KPHM_5.jpg

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz