centrum_kvete.jpg

Připravuje se oprava silnice do Horní Suché, přinese dopravní omezení

V polovině března bude zahájena rekonstrukce a modernizace silnice II/475 - průtah Horní Suché. Plošná oprava ul. Dělnické v úseku od okružní křižovatky u prodejny HECHT (bývalý FIAT) v Prostřední Suché po křižovatku v Horní Suché - U Dvora (Na Císařství) a dále směrem na Stonavu až po křižovatku s ul. 9. května (STK) v Horní Suché potrvá přibližně tři měsíce. Po celou dobu stavby bude uzavřeno napojení z ulice Dělnické na kruhový objezd v Prostřední Suché.

Výjezd z Havířova a vjezd do Havířova na okružní křižovatce u Hechtu (bývalý FIAT, ulice Dělnická) bude uzavřen pro veškerou automobilovou dopravu, vyjma autobusové dopravy a vozidel IZS.

Veškerá automobilová doprava, především směr Karviná, bude oficiálně vedena po ulicích: Hlavní třída, velká okružní křižovatka, ul. Orlovská, ul. Vodní a ul. Dělnická a naopak. Provoz po ulici Dělnické směr Horní Suchá a zpět bude pro osobní automobilovou dopravu veden obousměrně vždy po polovině komunikace, kdy přímý průjezd okružní křižovatkou u Hechtu (bývalý FIAT) bude umožněn a řízen přenosným světelným signalizačním zařízením. Objízdná trasa a uzavírka bude řádně označena přechodným dopravním značením, kdy na jeho dodržování bude dohlížet PČR, případně Městská policie Havířov, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Rekonstrukci této krajské silnice provádí společnost STRABAG, která přislíbila co možná maximální zkrácení termínu omezení, kdy vše se bude odvíjet od povětrnostní a klimatických podmínek po dobu provádění stavebních prací.

Silniční správní úřad vyzývá řidiče k dodržování umístěného přechodného značení a žádá o strpení dopravního omezení.Situační plánek


 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz