havirov_letecky_2014.jpg

Od Nového roku mohou občané Havířova potkávat tříkrálové koledníky

Charita Česká republika i v letošním roce pořádá dobročinnou akci zvanou Tříkrálová sbírka. Ta probíhá prvních čtrnáct dní v novém roce. Její výtěžek je určen na pomoc handicapovaným a nemocným osobám, matkám s dětmi v tísni, seniorům a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá. 

"Hlavním smyslem Tříkrálové sbírky je především předat přání pokoje v začínajícím roce a umožnit lidem, aby se mohli podílet na rozvoji charitního díla a pomoci potřebným v místech, kde žijí. Skupinka Tří králů nosí lidem radostnou zvěst o narození Krista, obdarovává je drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové koledy," uvádí ředitelka Charity Český Těšín Andrea Beličinová.

Do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním červenobílým logem, vybírají koledníci dobrovolný finanční příspěvek. Vedoucím takové skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka a občanským průkazem.

Tříkrálovou sbírku v Havířově realizuje Charita Český Těšín. "Podle standardních pravidel se 65 % výnosu sbírky vrací zpět charitám, které finanční prostředky od dárců získaly, zbytek připadá na podporu projektů Diecézní charity ostravsko-opavské, projektů Charity Česká republika a na humanitární pomoc do zahraničí," vysvětluje Beličinová a dodává: „Vybrané peněžní prostředky jsou vždy použity na konkrétní, předem daný účel."

Získanými finančními prostředky plánuje Charita Český Těšín dovybavit svá střediska a zařízení v Českém Těšíně, Karviné a také v Havířově, kde plánuje nakoupit pomůcky k aktivitám klientů Charitního centra pro seniory.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz