centrum_kvete.jpg

NEZAPOMEŇTE DERATIZOVAT

Období od 1 4. 2017 do 30. 4. 2017 je prvním ze stanovených termínů k provedení speciální ochranné deratizace, která byla z důvodu zvýšeného výskytu škodlivých hlodavců na území města Havířova nařízena Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2016.


V rámci vyhlášené speciální ochranné deratizace zajistí odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova, který je správcem pozemků v majetku města, monitoring výskytu a následnou deratizaci prostranství v okolí kontejnerových stání v lokalitách, kde byl občany hlášen výskyt potkanů.

Dle §57 odst. (2) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, je speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Další termín k provedení speciální ochranné deratizace na území města Havířova je nařízen v období od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz