centrum_kvete.jpg

Nepodceňujte nebezpečí otravy oxidem uhelnatým - dbejte na prevenci!

V České republice je obecně velice nízká úroveň znalostí a informovanosti obyvatelstva v problematice nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. Počet případů otravy se v našem kraji výrazně zvýšil a mnohé případy skončily úmrtím postižených. V povědomí veřejnosti včetně veřejnosti lékařské je pevně zafixována mylná informace, že při hoření zemního plynu nehrozí žádné nebezpečí! Bohužel to není pravda. V praxi při hoření každé látky obsahující v molekule atom uhlíku kromě oxidu uhličitého vzniká i určité množství oxidu uhelnatého. Závisí jen na dostupnosti kyslíku a na teplotě a délce hoření.


 

 
Nebezpečí oxidu uhelnatého v domácnostech

Zvyšování počtu postižených osob může být způsobeno nárůstem spotřebičů, které oxid uhelnatý produkují, a zejména zanedbáváním pravidelných revizí a kontrol topidel, ohřívačů vody, plynových kotlů, údržby a čištění komínů a spalinových cest. V každé místnosti s umístěným spotřebičem by měla být dostatečným způsobem zajištěna cirkulace vzduchu, mělo by být zajištěné větrání. Není přípustné, aby místnosti s instalovaným spotřebičem (koupelna, kuchyň, kotelna) byly zcela uzavřené! Je nutné ponechat otevřený průchod či otvor dostatečné velikosti (otevřené dveře, okno, větrací otvor, šachta či světlík). Při provozu spotřebiče a hoření dochází k spotřebovávání kyslíku. Pokud je kyslíku dostatek, molekula uhlíku obsažená v metanu se hořením přeměňuje na oxid uhličitý. Při nemožnosti cirkulace čerstvého vzduchu dochází k spotřebování kyslíku a molekula uhlíku se přeměňuje jednak na oxid uhličitý a jednak na velmi jedovatý oxid uhelnatý.

Za nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek může dojít k zpomalení odtahu spalin či dokonce obrácení komínového tahu. Obecně platí zásada, že čím větší rozdíl teplot, tím lepší komínový tah. Podobně za podmínek nedostatečně průchodných spalinových a komínových cest (komín ucpaný sazemi, usmrceným ptákem či ptačím hnízdem) může dojít k průniku kouřových spalin dovnitř obytných prostor.

Jak poznáme, že se jedná o otravu CO?
V závislosti na koncentraci CO ve vdechované směsi a délce pobytu v prostředí dochází k rozvoji různých příznaků:

obvyklé jsou mírnější příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti hlavy nebo na hrudi, závratě, palpitace, slabost, psychické příznaky
při závažnějším stupni přistupují neurologické příznaky, dochází k poruše vědomí

Detektory výskytu oxidu uhelnatého
Velmi moderní prostředek prevence představuje instalace hlásičů (detektorů) oxidu uhelnatého v domech či bytech. Tato zařízení se umísťují přímo do obytných místností, jsou napájená z běžných baterií a podle amerických studií jsou schopna zabránit až 50 procentům případů otravy oxidem uhelnatým. Detektory výskytu CO lze pořídit v maloobchodní síti již od 400 korun.

 

Více informací na:

http://www.hzscr.cz/clanek/aktualni-problematika-otrav-oxidem-uhelnatym.aspx

http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

http://hastex.cz/kategorie/pozarni-hlasice-a-detektory

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz