zima_v_parku.jpg

Městská realitní agentura zpracovala dotazníkovou anketu

MRA zná výsledky spokojenosti nájemníků s jejími službami. Počet odevzdaných dotazníků, které v průběhu října mohli lidé vyplnit na přepážkách agentur v jednotlivých havířovských obvodech – Město, Podlesí a Šumbark, překročil 160.   

Lidé odpovídali na šest otázek – například jak dlouho bydlí v městském bytě, zda jsou spokojeni s jeho stavem a jestli jim vyhovuje správce domu. "Ptali jsme se také na to, co rozhodlo pro výběr bytu a ve které lokalitě žijí. Lidé mohli doplnit konkrétní průběžné opravy, ať už v bytech nebo domech," přiblížil vedoucí provozního oddělení Petr Valášek, který anketu vyhodnotil. Dotazníky byly anonymní a dobrovolné.    

Celkem se vrátilo 161 vyplněných dotazníků. Z toho 134 lidí uvedlo, že je spokojeno se správcem domovního fondu (SDF) i stavem bytu. "Toto číslo nás příjemně překvapilo. Odráží nejen úspěšnou strategii města, které jako dobrý hospodář pravidelně a účelně investuje do svého majetku, ale také ocenění práce našich zaměstnanců,"  zdůraznil jednatel MRA Jiří Lankočí.   

Spokojenost s bytem, ale nespokojenost se správcem vyjádřilo ze 161 pouze 10 nájemníků.  Stejný počet lidí tedy 10 není spokojeno s bytem, ale je spokojeno se službami správce. Pouze 7 lidí z celkového počtu 161 má výhrady k bytu i ke správci. "Jednotlivé výtky směrem ke správcům spočívají v  komunikaci, na jejím zlepšení budeme rozhodně pracovat. Všechny podněty z ankety jsou pro nás inspirací ke zkvalitnění procesů," doplnil jednatel Lankočí. 

Městská realitní agentura, s.r.o. (MRA) je nástupcem bývalého státního podniku Bytový podnik Havířov a jejím zakladatelem je Město Havířov. MRA spravuje a udržuje bytový a nebytový fond města. V současné době na základě mandátních smluv zajišťuje správu a údržbu 7 665 bytů v Havířově a 204 bytů v Orlové. V jednotlivých městských částech  Havířova jsou zřízeny tři pobočky, na něž se mohou nájemci přímo obracet. Péči o bytový fond zajišťují i správci, jejichž úkolem je každodenní starost přibližně až o 300 bytů.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz