chlapec_s-rybou2.jpg

MĚSTSKÁ POLICIE RADÍ A INFORMUJE - Volný pohyb psů na veřejném prostranství

V poslední době se stále více objevují stížnosti na skutečnost, že lidé v Havířově nechávají volně pobíhat své psy v okolí parku Na Nábřeží a na Lučině. Tyto stížnosti zazněly ze strany občanů také na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo koncem měsíce září. Z tohoto důvodu byla počátkem října strážníky havířovské policie provedena celoplošná kontrola dodržování vyhlášek OZV č.7/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a OZV č.2/2012 o trvalém označování psů a také § 5, odst.1f, zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.


Pejskaři namítají, že například právě okolí Lučiny je ideálním místem pro vyběhání psa. Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství na území statutárního města Havířova, která platí již od roku 2004, však stanoví jasně, že pes nesmí volně pobíhat bez vodítka a náhubku v místech, která nejsou pro volný pohyb zvířat vyhrazena.


Místa pro volný pohyb psů byla vyčleněna v těchto částech města:

a) Část města Havířov-Šumbark

1. mezi ul. U Nádraží a drážním tělesem ČD, část pozemku parc.č. 284 
v k.ú. Šumbark, o výměře 18 546 m2; 
2. mezi ul. Hřbitovní a parkovištěm ul. Moravská, část pozemku parc.č. 2105/672, 
2040, 2061/1, 2062/1, 2039/1 v k.ú. Šumbark, o výměře 6 305 m2;
3. ul. Požárnická proti restauraci "U Třísky", část pozemku parc.č. 1917/1 
v k.ú. Šumbark, o výměře 6 290 m2

b) Část města Havířov-Město

1. mezi ul. Orlovská a vodním tokem Sušanka, část pozemku parc.č. 3667, 3668, 
v k.ú. Havířov-město, o výměře 14 928 m2;
2. u hřiště TJ ČSAD, část pozemku parc.č. 4021, 4043 v k.ú. Havířov-město, 
o výměře 6 195 m2
3. oplocený pozemek bývalého školního hřiště na ul. Svatopluka Čecha za budovou 
Policie ČR, část pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. Havířov-město, o výměře 4 587 m2

c) Část města Havířov-Bludovice

1. mezi ul. Rodinná a místní vodotečí, část pozemku parc.č. 524/64 v k.ú. Bludovice, 
o výměře 6 460 m2;
2. oplocený pozemek na ul. Těšínské, část pozemku parc.č. 587 v k.ú. Bludovice, 
o výměře 2 144 m2;

d) Část města Havířov-Prostřední Suchá

ul. Nový Svět, oplocená zahrada parc.č. 93/3 v k.ú. Prostřední Suchá, 
o výměře 5 550 m2 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz