chlapec_s-rybou2.jpg

Město upozorňuje na zákaz odkládání objemného odpadu k nádobám na komunální odpad

V Havířově neustále narůstá počet případů, kdy lidé odkládají ke kontejnerům věci jako pneumatiky, koberce, lednice či nábytek. Město proto upozorňuje své občany, že tak porušují Obecně závaznou vyhlášku 2/2014 o stanovení systému nakládání s odpady. V této vyhlášce je výslovně zakázáno odkládat objemný odpad na jiná místa než k tomu určená.

"Upozorňujeme občany Havířova, že porušování povinností stanovených touto vyhláškou je postihováno jako přestupek nebo správní delikt dle zvláštních předpisů a hrozí za ně pokuta do výše až 30 tisíc korun. Odkládání objemného odpadu u kontejnerů a na místech, která k tomu nejsou určená, řeší na základě upozornění Městská policie Havířov," upozorňuje Zdena Mayerová, vedoucí odboru komunálních služeb.

Obyvatelé Havířova mohou objemný odpad odevzdat ve sběrném dvoře, případně je sběr tohoto odpadu zajišťován také přistavením velkoprostorových kontejnerů na vybraných stanovištích dle stanoveného harmonogramu. Ten je zveřejňován s předstihem v Radničních listech a na webových stránkách města.

Obyvatelé Havířova mají k dispozici dva sběrné dvory – na Karvinské ulici v části Město a na ulici Jarošova v části Šumbark. Sběrný dvůr na Karvinské 63 je otevřen denně od pondělí do neděle vždy od 7 do 18 hodin, sběrný dvůr na ulici Jarošova 11a je k dispozici od pondělí do soboty od 7 do 18 hodin.


objemny odpad_1.jpg

objemny odpad_2.jpg

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz