chlapec_s-rybou2.jpg

Město investuje a ekonomicky se mu více daří

Výsledek hospodaření města je od počátku letošního roku do konce srpna o zhruba 17,5 milionů vyšší než za stejné období loňského roku. Městu se tak ekonomicky daří lépe než loni. Hospodaření města za toto období skončilo kladným saldem, tedy rozdílem příjmů a výdajů. Saldo je však o více než 96,6 milionů nižší než v loňském roce. Nižší saldo je způsobeno vyšším čerpáním výdajů a počtem investičních akcí města, mezi které letos patří i výměna oken v městských bytech. Na tento projekt město čerpá úvěr.

"Hospodaření města Havířova skončilo za období leden až srpen 2017 kladným saldem (příjmy – výdaje) ve výši 194 514,67 tis. Kč. Ve stejném období roku 2016 bylo saldo o 96 603,75 tis. Kč vyšší. Tento meziroční rozdíl je způsoben vyšším čerpáním výdajů a počtem investičních akcí v roce 2017. Výsledek hospodaření, dosažený ve sledovaném období, je ve výši 207 976,81 tis. Kč a ve srovnání s loňským rokem je o 17 510,79 tis. Kč vyšší (meziroční index je 1,0919)," uvádí zpráva o průběžném výsledku hospodaření města, zpracovaná vedoucí ekonomického odboru Lucií Fukalovou.

Dle zprávy město letos vydává více peněz, což ve velké míře ovlivňují projekty města a také čerpání úvěru na výměnu oken v městských bytech."Výdaje (po konsolidaci) čerpalo město Havířov za dané období ve výši 766 505,64 tis. Kč, což je 47,67 % upraveného rozpočtu. Na této částce se podílí provozní výdaje ve výši 700 064,63 tis. Kč (plnění upraveného rozpočtu na 55,67 %) a investiční výdaje jsou v hodnotě 66 441,01 tis. Kč (plnění upraveného rozpočtu na 18,96 %). Při meziročním srovnání výdajů města Havířova je patný nárůst a to o 154 602,45 tis. Kč," píše ve zprávě Fukalová.

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 dosáhlo město vzhledem k ročnímu rozpočtu téměř 74 procent naplánovaných příjmů, z čehož největší část tvoří příjmy daňové. V souvislosti s příznivým vývojem ekonomiky ČR jsou daňové příjmy města o 60 milionů vyšší než za stejné období loňského roku. "Město Havířov dosáhlo za období leden až srpen celkové příjmy (bez konsolidačních položek) ve výši 961 020,31 tis. Kč.  Příjmy města jsou vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 73,73 %, z této částky tvoří daňové příjmy města 727 111,51 tis. Kč. Daňové příjmy jsou rozhodujícím příjmem města a za období leden až srpen se podílí 75,66 % na celkových příjmech po konsolidaci. Ve stejném období roku 2016 byly příjmy města Havířova ve výši 903 021,61 tis. Kč (meziroční nárůst o 57 998,70 tis. Kč)," uvádí ve zprávě Fukalová.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz