havirov_letecky_2014.jpg

Město Havířov rozšiřuje hřbitov na Šumbarku, v plánu je nová smuteční síň

Stavební práce na rozšíření havířovského hřbitova probíhají již od října loňského roku. Během února zahájí město Havířov druhou fázi investiční akce, jejíž součástí je stavba zcela nové smuteční síně. Konání smutečních obřadů nebude nijak omezeno.

Vzhledem k technické náročnosti a k vysokým finančním nákladům je stavba rozdělena do čtyř etap. "V loňském roce byly v rámci první fáze úpravy havířovského hřbitova provedeny přípravné práce. Spočívaly v odvodnění stávajících i budoucích prostor hřbitova, vybudování všech potřebných sítí pro novou část a nového oplocení části areálu," uvedla Zdena Mayerová, vedoucí odboru komunálních služeb. "V roce 2017 budou dokončeny práce na dlažbě chodníku stávajícího hřbitova, které se kvůli sněhu a mrazu nepodařilo před Vánoci provést," doplnila. První část úpravy havířovského hřbitova stála město více než 6 miliónu korun.

Stěžejní část rekonstrukce a rozšíření hřbitova zahájí město již tento měsíc. Během této etapy stavby dojde k samotnému rozšíření kapacity pohřebiště a k výstavbě nové smuteční síně. "Součástí nové dvoupatrové smuteční síně bude prostor pro 100 návštěvníků, kanceláře pro pohřební službu, chladící boxy, přípravna zesnulých, sociální zázemí a čekárna pro pozůstalé," upřesnila Mayerová a dodala: "Kromě přeložek sítí elektrického vedení, chceme během této etapy nechat vybudovat nové plochy pro pohřbívání do země, urnové hroby a kolumbária, veřejné osvětlení nového hřbitova, nové chodníky a zpevněné plochy, pietní místo s fontánou, kašny, mnoho zeleně a další část nového oplocení." Provoz stávající smuteční síně nebyl a není po celou dobu stavby přerušen a návštěvníci hřbitova mohou i nadále přes drobná omezení navštěvovat hroby svých blízkých.

Práce na druhé etapě rozšíření hřbitova by měly trvat po celý rok a náklady dosáhnou téměř 50 milionů korun. Celkově vyjde úprava hřbitova město na zhruba 85 miliónů korun.

V plánu je více míst k pohřbívání, zcela nová smuteční síň a opravená vozovka

Výsledkem prací bude navýšení počtu míst k pohřbívání, zcela nová smuteční síň a opravená vozovka na ulici Hřbitovní. 

"Stávající prostor pro pohřbívání vyčerpáme do dvou let, proto se celý hřbitov rozšiřuje. Kapacita hřbitova se navýší o přibližně 2 tisíce různých typů hrobů a více než o tisíc míst v kolumbáriích. Pro hřbitov vybudujeme novou smuteční síň a konečně vyřešíme nedůstojné parkování návštěvníků hřbitova," informoval náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta. "Oprava cesty okolo hřbitova společně s vybudováním chodníku a parkoviště je předmětem až závěrečné etapy stavby. Pod současným parkovištěm vede plynové potrubí, je proto nezbytné napřed provést finančně náročnou přeložku plynovodu. Rozšíření hřbitova je jednou z největších investičních akcí města v letošním roce," doplnil.

smutecni sin_1.jpg

smutecni sin_2.jpg

smutecni sin_3.jpg

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz