centrum_kvete.jpg

Práce na rozšíření havířovského hřbitova jsou v plném proudu

Stavební práce na rozšíření havířovského hřbitova probíhají již od října loňského roku. V únoru město Havířov zahájilo druhou fázi investiční akce, jejíž součástí je stavba zcela nové smuteční síně. Konání smutečních obřadů není nijak omezeno.

Vzhledem k technické náročnosti a k vysokým finančním nákladům je rozšíření hřbitova rozděleno do čtyř etap. "V loňském roce byly v rámci první fáze úpravy havířovského hřbitova provedeny přípravné práce. Spočívaly v odvodnění stávajících i budoucích prostor hřbitova, vybudování všech potřebných sítí pro novou část a nového oplocení části areálu," uvedla Zdena Mayerová, vedoucí odboru komunálních služeb. 

Nyní probíhá stěžejní část rekonstrukce. Během této etapy stavby dojde k samotnému rozšíření kapacity pohřebiště a k výstavbě nové smuteční síně. "Součástí nové dvoupatrové smuteční síně bude prostor pro 100 návštěvníků, kanceláře pro pohřební službu, chladící boxy, přípravna zesnulých, sociální zázemí a čekárna pro pozůstalé," upřesnila Mayerová a dodala: "Kromě přeložek sítí elektrického vedení, chceme během této etapy nechat vybudovat nové plochy pro pohřbívání do země, urnové hroby a kolumbária, veřejné osvětlení nového hřbitova, nové chodníky a zpevněné plochy, pietní místo s fontánou, kašny, mnoho zeleně a další část nového oplocení." Provoz stávající smuteční síně nebyl a není po celou dobu stavby přerušen a návštěvníci hřbitova mohou i nadále přes drobná omezení navštěvovat hroby svých blízkých.

Práce na druhé etapě rozšíření hřbitova by měly trvat po celý rok a náklady dosáhnou téměř 50 milionů korun. Celkově vyjde úprava hřbitova město na zhruba 85 miliónů korun.

hrbitov_1.JPG

hrbitov_2.JPG

hrbitov_3.JPG

hrbitov_4.JPG

V plánu je více míst k pohřbívání, zcela nová smuteční síň a opravená vozovka

Výsledkem prací bude navýšení počtu míst k pohřbívání, zcela nová smuteční síň a opravená vozovka na ulici Hřbitovní. 

"Stávající prostor pro pohřbívání vyčerpáme do dvou let, proto se celý hřbitov rozšiřuje. Kapacita hřbitova se navýší o přibližně 2 tisíce různých typů hrobů a více než o tisíc míst v kolumbáriích. Pro hřbitov vybudujeme novou smuteční síň a konečně vyřešíme nedůstojné parkování návštěvníků hřbitova," informoval náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta. "Oprava cesty okolo hřbitova společně s vybudováním chodníku a parkoviště je předmětem až závěrečné etapy stavby. Pod současným parkovištěm vede plynové potrubí, je proto nezbytné napřed provést finančně náročnou přeložku plynovodu. Rozšíření hřbitova je jednou z největších investičních akcí města v letošním roce," doplnil.

smutecni sin_1.jpg

smutecni sin_2.jpg

smutecni sin_3.jpg

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz