havirov_letecky_2014.jpg

Město Havířov opraví podjezd pod železniční tratí, většinu zaplatí z přiznané dotace

Letos na jaře zahájí město Havířov modernizaci podjezdu u vlakového nádraží. Na ulici U Nádraží nechá opravit úsek od malého kruhového objezdu před podjezdem až po kruhový objezd u prodejny Lidl včetně podjezdu pod železniční tratí. Vybudováním nového chodníku a cyklostezky zajistí Havířov bezpečnější dopravu v této části města. Díky tomu většina nákladů na rekonstrukci půjde z fondů Evropské unie.

Vybraného zhotovitele zakázky musí ještě schválit Rada města. Ta bude jednat ve středu 25. ledna. Po uzavření smlouvy pak může být za příznivého počasí rekonstrukce zahájena. Podjezd se tak ve staveniště promění patrně již v březnu. Práce potrvají téměř rok a vyžádají si určitá dopravní omezení, včetně objížděk.

Rekonstrukce zahrnuje kompletní úpravu povrchů stěn podjezdu, instalaci nového LED osvětlení či kamerového systému v podjezdu napojeného na systém sledování městské policie. Město nechá vybudovat nový spojovací chodník a cyklostezku. "V rámci modernizace plánujeme zúžení komunikace ve směru od Šumbarku na Havířov na jeden jízdní pruh a vybudování odděleného chodníku pro pěší včetně cyklostezky, který povede až k prodejně Lidl v městské části Havířov-Šumbark. Současně chceme zvýšením výškové úrovně a oddělením chodníku pevnou zábranou od silnice zlepšit bezpečnost chodců a cyklistů. Ve směru od Havířova na Šumbark pak necháme opravit chodník a instalovat pevné zábrany mezi chodník a silnici," popsal průběh prací vedoucí odboru správy a rozvoje majetku města René Vašek s tím, že cílem těchto úprav je zvýšení bezpečnosti při průchodu chodců a průjezdu cyklistů.

Právě díky tomu bude větší část rekonstrukce ulice U Nádraží financována z evropské dotace. "V závěru prosince bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace ve výši 90 procent z uznatelných nákladů daných projektem. Celková předpokládaná cena zakázky činí necelých 15 300 000 korun," potvrdil Vašek. Dále dodal, že velmi důležitá bude také oprava dešťové kanalizace, jelikož podjezd bývá často zaplavován během přívalových dešťů. 

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz