havirov_letecky_2014.jpg

Do zimní údržby jsou zapojeni i pracovníci veřejně prospěšných prací

Zimní údržba místních komunikací byla zahájena 1. listopadu 2016 a dle plánu schváleného městskou Radou potrvá do konce března letošního roku. Ve městě Havířov zajišťují zimní údržbu komunikací, které jsou ve vlastnictví města, zaměstnanci havířovských Technických služeb. Komunikace Moravskoslezského kraje spravují silničáři ze Správy silnic kraje.

"Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné, a ekonomickým a technickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé,"
uvádí Roman Hučík z Odboru komunálních služeb města Havířov a dodává: "Jelikož v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit, a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanovuje plán zimní údržby i potřebné priority údržby místně i časově dle dopravního významu předmětných komunikací."

Plán zimní údržby včetně pořadí důležitosti místních komunikací a lhůty pro zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti je zveřejněn pod tímto odkazem. Jsou zde znázorněny mapové přílohy udržovaných i neudržovaných úseků vozovek a chodníků rozdělených dle barevného provedení do jednotlivých pořadí důležitosti, jmenné seznamy udržovaných úseků a jejich časové lhůty.  

Značný podíl na zmírňování závad ve schůdnosti vozovek a chodníků mají opět pracovníci veřejně prospěšných prací a pracovníci veřejné služby, kteří provádějí úklid sněhu ručně. Jedná se především o úseky chodníků, které nejsou zařazeny do schváleného plánu, např. z důvodu jejich šířkového uspořádání, ale jsou pěšími využívány, anebo chodníky, které jsou méně frekventované, a jejich úklid je prováděn nepravidelně podle potřeby. Pracovníci veřejně prospěšných prací a veřejné služby provádějí ruční úklid nájezdových ramp k obytným domům pro imobilní občany. Na základě dobré zkušenosti z předešlé zimy spolupracují s mistry, kteří ruční úklid organizují a dohlížejí na jeho provedení.

Telefonní čísla, na která se mohou obyvatelé v případě potřeby obrátit: 
Místní komunikace
tel. 596 802 622 -  dispečink TSH a.s.  - nepřetržitě 
tel. 596 803 326 -  zaměstnanec MMH - v pracovní dny

Údržba komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, které jsou průjezdními úseky městem, je zajišťována silničáři ze Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK).

Silnice
tel. 596 312 274 – dispečink SSMSK
Seznam silnic, na kterých zajišťuje zimní údržbu Správa silnic Moravskoslezského kraje:

I/11 - ul. Ostravská, Hlavní třída, Dlouhá třída od ul. Dělnické po ul. 17. listopadu, Těšínská
III/4744, III/4745 - ul. 17. listopadu
III/4746     - ul. Dělnická
III/4735 - ul. Frýdecká
III/4744 - ul. Fryštátská
III/4739 - ul. J. Kotase
III/01140 - ul. Na Záguří
II/475 - ul. Orlovská, Vodní, Dělnická
II/479 - ul. Ostravská
III/4742 - ul. Padlých hrdinů
III/47210 - ul. Orlovská

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz