chlapec_s-rybou2.jpg

Letošní zimní údržba byla zahájena, opět počítá s pracovníky veřejně prospěšných prací

Zimní údržba místních komunikací byla zahájena 1. listopadu 2017 a dle plánu schváleného městskou Radou potrvá do konce března příštího roku. Ve městě Havířově zajišťují zimní údržbu místních komunikací, které jsou ve vlastnictví města, zaměstnanci havířovských Technických služeb. Pozemní komunikace státu udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD a komunikace Moravskoslezského kraje spravují silničáři ze Správy silnic kraje.


Samotná příprava na zimní údržbu začíná již v září např. školením dispečerů a řidičů, konzultacemi s dispečery, obhlídkami tras, kontrolami ořezů stromů bránící technice v provádění údržby, přípravou a opravou techniky, revizemi sypacích nástaveb, přípravou, rozvozem a naplněním nádob na posypový materiál, označením skládek sněhu, přípravou skladových prostor pro posypový materiál nebo praktickým cvičením na řešení havarijní situace.

"Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné, a ekonomickým a technickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé," vysvětluje Roman Hučík z odboru komunálních služeb havířovského magistrátu a dodává: "Jelikož v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit, a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanovuje plán zimní údržby i potřebné priority údržby místně i časově dle dopravního významu předmětných komunikací." 


Plán zimní údržby včetně pořadí důležitosti místních komunikací a lhůty pro zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti je zveřejněn pod tímto odkazem. Jsou zde znázorněny mapové přílohy udržovaných i neudržovaných úseků vozovek a chodníků rozdělených dle barevného provedení do jednotlivých pořadí důležitosti, jmenné seznamy udržovaných úseků a jejich časové lhůty.  

Značný podíl na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků mají opět pracovníci veřejně prospěšných prací a pracovníci veřejné služby, kteří provádějí úklid sněhu ručně. Jedná se především o místa pro přecházení, autobusové zastávky a úseky chodníků, které nejsou zařazeny do schváleného plánu např. proto, že jsou úzké, ale jsou pěšími využívány, anebo chodníky, které jsou méně frekventované, a jejich úklid je prováděn nepravidelně podle potřeby. Na základě dobré zkušenosti z předešlé zimy spolupracují s mistry, kteří ruční úklid organizují a dohlížejí na jeho provedení.


Telefonní čísla, na která se mohou obyvatelé v případě potřeby obrátit: 
Místní komunikace
tel. 596 802 622 -  dispečink TSH a.s.  - nepřetržitě 
tel. 596 803 326 -  zaměstnanec MMH - v pracovní dny

Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví státu, které jsou průjezdními úseky městem, je zajišťována silničáři dodavatelských firem na základě smluv uzavřených s ŘSD.

Silnice
Seznam silnic, na kterých zajišťuje zimní údržbu ŘSD:

I/11 - ul. Ostravská, Hlavní třída, Dlouhá třída od ul. Dělnické 
po ul. 17. listopadu, Těšínská

Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, které jsou průjezdními úseky městem, je zajišťována silničáři ze Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK).

Silnice
Seznam silnic, na kterých zajišťuje zimní údržbu Správa silnic Moravskoslezského kraje:

III/4744, III/4745 - ul. 17. listopadu
III/4746       - ul. Dělnická
III/4735 - ul. Frýdecká
III/4744 - ul. Fryštátská
III/4739 - ul. J. Kotase
III/01140 - ul. Na Záguří
II/475 - ul. Orlovská, Vodní, Dělnická
II/479 - ul. Ostravská
III/4742 - ul. Padlých hrdinů
III/47210 - ul. Orlovská

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz