centrum_kvete.jpg

Kotlíkové dotace pro Havířov mohou lidem pokrýt až 95 procent nákladů

Také obyvatelé Moravskoslezského kraje mohou v roce 2016 získat dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Podmínkou je výměna těchto kotlů za automatické na pevná paliva, biomasu, případně kombinaci obou - vždy s emisní třídou 5+, za tepelná čerpadla nebo plynové kondenzační kotle. Podle zvoleného typu nového zdroje tepla může podpora činit 70 až 80 procent nákladů na pořízení nového zdroje tepla z maximální částky 150 tisíc korun.

Výše uvedená podpora bude lidem v Havířově navýšena o dalších 5 procent, protože město spadá do tzv. prioritního území s dlouhodobě znečištěným ovzduším. Pěti procenty podpoří výměnu neekologických kotlů ze svého rozpočtu také Moravskoslezský kraj a dalšími 5 procenty ji ze svého rozpočtu podpoří statutární město Havířov, což na listopadovém jednání schválili havířovští zastupitelé. Lidé tak mohou dosáhnout na podporu ve výši 95 procent nákladů na pořízení nového kotle.

Žádosti fyzických osob o finanční podporu budou přijímány osobně nebo poštou na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě v období od 1. února do 29. dubna 2016. Podrobné informace o připravované výzvě lze najít na www.lokalni-topeniste.cz, zájemci se mohou se svými dotazy obracet také na "kotlíkovou" linku Krajského úřadu v Ostravě - 595 622 355 nebo písemně na e-mailovou adresu kotliky@msk.cz.

Základní informace ke koltíkovým dotacím zde.
kotlik.jpg


Nová zelená úsporám


Je výzva určená majitelům rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří nebo zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo nebo solární systémy. Podporovaná je také výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností. Výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a může uhradit až 50 procent celkových výdajů.

Žádost přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 22. října 2015, stačí vyplnit elektronický formulář na interentových stranách Nová zelená úsporám. Žadatelům, kteří nemají přístup k internetu, mohou s podáním pomoci pracovníci na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR. V obou případech je nutné doložit vyplněný, vytištěný a podepsaný formulář se žádostí o dotaci, který je potřeba se všemi předepsanými přílohami zaslat nebo osobně do 5 dnů doručit na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky. Zájemce o dotaci musí k žádosti přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz