com_remository&func=select&id=647&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/charita-javornik/vyuctovani-poskytnute-dotace-2015-charitni-dum-sv.-anezky/pobierz_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=5751&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare-5.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=32&lang=cz&page=1'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/viking-agency-s.r.o./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016-2_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=6078&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare-2.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=32&lang=cz&page=2'; $url['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=32&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=26&lang=cz'; $url['dokumenty/rss.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/zivotni-situace.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=33&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/brusleni-verejnosti-v-havirove_cz.html']='index.php?option=com_content&id=3355&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/rozpocet-mesta-rok-2014/21.-priloha-c.10-prijmy-podle-organizacnich-jednotek/download_en.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=4519&lang=en'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2016/vyuctovani-hospodareni-mestem-zrizenych-prispevkovych-organizaci-za-rok-2016/rss_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=815&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2014/priloha-c.13-cerpani-vydaju-podle-charakteru_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=5025&lang=cz'; $url['contact/odbor-vnitra-a-zivnostensky-urad/hola-alena-bc-19_pl.html']='index.php?option=com_contact&contact_id=277&lang=pl&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/zivotni-situace/stavba/podani-ohlaseni-stavby/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=3716&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/2007/2-2007/get.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=460&lang=cz'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/srpen/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek/download_de.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=6091&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/zivotni-situace/stavba.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=36&lang=cz'; $url['potrebuji-vyridit_cz.html']='index.php?option=com_content&id=3731&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare/i-05-09-zadost-o-stavebni-povoleni/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=3705&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/cesky-svaz-ochrancu-prirody-zakladni-organizace-c.-69-01-havirov/rss_de.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=605&lang=de'; $url['9_cz.html']='index.php?option=com_frontpage&lang=cz&limit=10&limitstart=70'; $url['magistrat/mistni-poplatky-8_cz.html']='index.php?option=com_content&id=4259&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2010-11.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=176&lang=de&page=2'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2016/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2016/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek_de.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=5879&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/telovychovna-jednota-havirov-dolni-datyne/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2012/pobierz_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=3534&lang=pl'; $url['organizacni/poplatek-za-odpady-2014-2_cz.html']='index.php?option=com_content&id=4427&lang=cz&task=view'; $url['historie-a-soucasnost/historia-i-wspolczesnoscz-historia-hawierzowa-6.html']='index.php?option=com_content&id=458&lang=pl&task=view'; $url['zivotniho-prostredi/zadost-o-vydani-rybarskeho-listku_cz.html']='index.php?option=com_content&id=4538&lang=cz&task=view'; $url['contact/odbor-vnitra-a-zivnostensky-urad/bujokova-vladislava-19_cz.html']='index.php?option=com_contact&contact_id=259&lang=cz&task=view'; $url['zivnostensky-urad/czech-point-2.html']='index.php?option=com_content&id=1199&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2011/rss_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=431&lang=cz'; $url['dokumenty/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov/zmena-c.-2-uzemniho-planu-havirov/opatreni-obecne-povahy-graficka-cast/a.3-doprava_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=843&lang=cz'; $url['kontakty/all_cz.html']='index.php?option=com_contact&lang=cz&task=all'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/stredni-skoly/stredni-prumyslova-skola-elektrotechnicka-havirov/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2015-hlss_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=5215&lang=cz'; $url['dokumenty/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov/opatreni-obecne-povahy-graficka-cast_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=591&lang=en'; $url['magistrat/manzelstvi.html']='index.php?option=com_content&id=1188&lang=cz&task=view'; $url['magistrat/cleneni-magistratu-na-odbory.html']='index.php?option=com_content&id=1305&lang=cz&task=view'; $url['tel.-seznam/building-6_cz.html']='index.php?option=com_contact&floor=5&lang=cz&task=building'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-partnerskych-vztahu/polsky-kulturne-osvetovy-svaz-v-cr-mistni-skupina-pzko-v-havirove-bludovicich/dohoda-o-poskytnuti-dotace-v-roce-2013-2_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=3903&lang=pl'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/kveten/rss_de.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=658&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/organizacni-odbor/odpovedi-na-dotazy/i-14-2012-martin-riha/get_de.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=3018&lang=de'; $url['havirov-v-kvetech/priprava-floristu-4_cz.html']='index.php?option=com_content&id=3156&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/mrnousek-havirov-s.r.o_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=685&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-2.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=178&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/centrum-labyrint-z.s./sdeleni-o-neposkytnuti-dotace-2016_de.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=5866&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/nemocnice-s-poliklinikou-havirov-prispevkova-organizace/936-osk-2016-verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-investicni-dotace-nsp-havirov-prispevkova-organiz_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=6233&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/zaverecne-vyuctovani-2014-rychleji-vyse-silneji_en.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=4868&lang=en'; $url['dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-bydleni/priloha-c.3-cenove-mapy/cenova-mapa-1-4.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=1110&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/srps-zus-leose-janacka-v-havirove-z.s_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=737&lang=pl'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012/seznam-pouzitych-zkratek/pobierz_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=3777&lang=pl'; $url['vnitra-a-zivnostensky-urad/vymena-ridicskeho-prukazu-kteremu-konci-platnost_cz.html']='index.php?option=com_content&id=4580&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/cirkevni-stredisko-volneho-casu-sv.-jana-boska-v-havirove_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=552&lang=cz'; $url['mesto/jizdni-rady-mhd.html']='index.php?option=com_content&id=465&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov/opatreni-obecne-povahy-graficka-cast_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=591&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/punko-olga_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=300&lang=cz'; $url['contact/odbor-zivotniho-prostredi-16_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=20&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/detsky-domov-a-skolni-jidelna-havirov-podlesi_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=366&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci-o.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014/stahnout_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=4595&lang=cz'; $url['magistrat_cz.html']='index.php?option=com_content&id=3728&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2009/priloha-c.16-vydajove-konsolidacni-polozky/get-2.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=1614&lang=de'; $url['socialnich-veci/odbor-socialnich-veci-2_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=13&lang=cz'; $url['contact/odbor-vnitra-a-zivnostensky-urad/freislerova-radana-mgr-19_cz.html']='index.php?option=com_contact&contact_id=258&lang=cz&task=view'; $url['rada-mesta/rada-mesta.html']='index.php?option=com_content&id=1142&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2011_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=398&lang=en'; $url['rada-mesta/usneseni-rady_cz.html']='index.php?option=com_content&id=5595&lang=cz&task=view'; $url['tel.-seznam/building-2_cz.html']='index.php?option=com_contact&floor=1&lang=cz&task=building'; $url['dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=74&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/svaz-postizenych-civilizacnimi-chorobami-v-cr-zakladni-organizace-havirov-mesto_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=357&lang=en'; $url['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2004/get-4.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=1354&lang=en'; $url['magistrat/osobni-doklady-a-udaje-2_cz.html']='index.php?option=com_content&id=4391&lang=cz&task=view'; $url['5_cz.html']='index.php?option=com_frontpage&lang=cz&limit=10&limitstart=30'; $url['contact/odbor-vnitra-a-zivnostensky-urad/bednarova-andrea-ing-20_cz.html']='index.php?option=com_contact&contact_id=461&lang=cz&task=view'; $url['prihlaseni/2.html']='index.php?option=com_login&lang=de'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012-3_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=549&lang=cz&page=3'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/mesto-ocenilo-skolaky-za-ozdoby-pro-vanocni-strom-zdobici-vstup-na-radnici_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7190&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2015/rozpocet-mesta-rok-2015_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=638&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2017_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=807&lang=pl'; $url['instituce-a-urady_cz.html']='index.php?option=com_content&id=3730&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/rozpoctove-upravy-iv.-pro-rok-2009.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=168&lang=cz'; $url['mapa-stranek/']='index.php?option=com_xmap&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2010/priloha-c.07b-prijem-z-dane-fo-z-podnikani-v-letech-2008-2010_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=2139&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/domov-senioru-luna-obdarovala-jeziskova-vnoucata_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7194&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/kirchnerova-ivana_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=287&lang=de'; $url['historie-a-soucasnost/historie-havirova-2.html']='index.php?option=com_content&id=458&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/srpen/7.-hospodarska-cinnost-tsh-a.s./get_de.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=5209&lang=de'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rss_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=647&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/priloha-c.3-uvery/get-4.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=270&lang=pl'; $url['vnitra-a-zivnostensky-urad/zm_cz.html']='index.php?option=com_content&id=4554&lang=cz&task=view'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/v-budove-havirovskeho-magistratu-bude-poskytovat-ambulantni-sluzby-stredisko-vychovne-pece_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6242&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/mesto-havirov/logo-mesta/logo-havirov/get-4.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=1118&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/mrnousek-havirov-s.r.o./rss_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=685&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/bk-havirov-o.s./zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2013-cinnost/download_en.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=4165&lang=en'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2013_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=532&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012/priloha-c.-10-prijmy-podle-oj/get_en.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=3762&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/bk-havirov-o.s./dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013-turnaj/get_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=3895&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/obcanske-sdruzeni-vonicka-havirov/vyuctovani-dotace-za-rok-2013/download_en.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=4563&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/l.e.a.d.-parkour-z.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016/download_de.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=6541&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-a-narizeni-2_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=178&lang=cz&page=8'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/2009/ozv-c.2-2009.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=1090&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/vyuctovani-hospodareni-mestem-zrizenych-prispevkovych-organizaci-za-rok-2014_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=653&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/sbor-dobrovolnych-hasicu-3_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=389&lang=de&page=1'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/rimskokatolicka-farnost-sv.-anny-havirov-mesto/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2011/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=2116&lang=cz'; $url['budova/prizemi.html']='index.php?option=com_contact&floor=0&lang=cz&task=building'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/telovychovna-jednota-havirov-dolni-datyne/zaverecne-vyuctovani-2011/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=2711&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008-6.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=62&lang=en'; $url['dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta/regionalni-operacni-program/aktualizovana-verze-iprm-rop-pritazlive-mesto-havirov-schvalena-zmh-dne-26.1.2009.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=983&lang=cz'; $url['dokumenty/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/3.4.-hodnoty-uzemi-2016-vykresova-cast/pobierz_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=6180&lang=pl'; $url['uzemniho-rozvoje/odbor-uzemniho-rozvoje_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=17&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/rozpoctove-upravy-iv.-pro-rok-2014/3.-vydaje_de.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=4745&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/cesky-svaz-vcelaru-o.-s.-zakladni-organizace-havirov_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=604&lang=de'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2016/zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2016-a-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2016/rss_de.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=825&lang=de'; $url['8_cz.html']='index.php?option=com_frontpage&lang=cz&limit=10&limitstart=20'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/samostatny-kmenovy-a-klubovy-svaz-dakota-kmen-kasoipea-havirov_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=380&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/nase-misto-z.-s_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=689&lang=en'; $url['vnitra-a-zivnostensky-urad/vydani-cestovnich-dokladu_cz.html']='index.php?option=com_content&id=4544&lang=cz&task=view'; $url['3_cz.html']='index.php?option=com_frontpage&lang=cz&limit=10&limitstart=10'; $url['7_cz.html']='index.php?option=com_frontpage&lang=cz&limit=10&limitstart=50'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/farni-sbor-slezske-cirkve-evangelicke-a.v.-v-havirov-suche-2_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=370&lang=cz&page=2'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/vyuctovani-hospodareni-mesta-za-rok-2007/priloha-c.-05-d-graf-prijem-z-dane-pravnickych-osb-2.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=632&lang=cz'; $url['dokumenty/rozvojove-dokumenty/uzemni-energeticka-koncepce.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=127&lang=cz'; $url['10_cz.html']='index.php?option=com_frontpage&lang=cz&limit=10&limitstart=60'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/beskyd-dzr-o.p.s_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=330&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-7.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=178&lang=cz&page=6'; $url['dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan/zprava-o-plneni-cilu-a-opatreni/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=2843&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/mobilni-hospic-ondrasek-o.p.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014/download_de.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=4605&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/tenisovy-klub-havirov/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2014/get-2_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=4902&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/evangelikalni-spolecenstvi-krestanu/vyuctovani-dotace-2015-fusion-turne/download_en.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=5480&lang=en'; $url['volny-cas_cz.html']='index.php?option=com_content&id=3733&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/spolek-pratel-historie-mesta-havirova-z.s_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=679&lang=pl'; $url['vnitra-a-zivnostensky-urad/online-rezervace-pilotni-provoz_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7180&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/viking-agency-s.r.o-2_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=309&lang=de&page=2'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/zaverecny-ucet-mesta-havirova-vyuctovani-hospodareni-a-financni-vyporadani-mesta-havirova-za-rok-2013-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2013/priloha-c.14-odvetvove-trideni-vydaju/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=4394&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2017/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek_en.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=6392&lang=en'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/rss.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=102&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/slezska-diakonie/vyuctovani-poskytnute-dotace-2013-eunika-karvina/stahnout_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=4293&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence/10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/zaverecne-vyuctovani-464-osk-2015-10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/get_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=5597&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/domov-vesna_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=623&lang=en'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2012/rss_en.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=487&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/sdruzeni-pro-cinnost-sms-k.-capka-8-800_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=382&lang=en'; $url['tel.-seznam/building-4_cz.html']='index.php?option=com_contact&floor=3&lang=cz&task=building'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/obyvatele-havirova-se-mohou-zapojit-do-pruzkumu-provozu-mhd_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7169&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rss-4.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&lang=pl'; $url['stavebni-a-silnicni-spravni-urad/stavebni-a-silnicni-spravni-urad_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=15&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/cesky-svaz-bojovniku-za-svobodu-bilancoval_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7179&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/dolni-oblast-vitkovice_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=368&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv/2-omh-04/pobierz.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=1441&lang=pl'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/magistrat-mesta-havirova-spousti-testovaci-provoz-online-rezervacniho-systemu-reservatic_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7183&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/charita-javornik/vyuctovani-poskytnute-dotace-2013/get_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=4289&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/gelnarova.doc-3.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=1861&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv/15-2001-mh-3.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=1422&lang=pl'; $url['mestska-policie-havirov/35_cz.html']='index.php?option=com_content&id=54&lang=cz&task=section'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/moje-hnizdo-z.-s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016-pomucky-a-material-457-osk-2016/get_de.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=5840&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/provozni-rad-skolniho-hriste-pri-zs-1.-maje/download_en.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=2224&lang=en'; $url['dokumenty/radnicni-listy/2014/04/stahnout_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=4234&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/havirovanky-zvitezily-v-mezinarodnim-halovem-turnaji-zen-v-kopane_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7178&lang=cz&task=view'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/seniori-z-domova-luna-zdolali-lysou-horu_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7017&lang=cz&task=view'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/zacala-fungovat-senior-doprava-nova-sluzba-pro-havirovske-seniory-2_en.html']='index.php?option=com_content&id=6596&lang=en&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/platne-2012/2-2012_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=3136&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/ostatni/moravskoslezsky-kraj_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=714&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/2007/6-2007/stahnout.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=516&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2011_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=431&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-socialnich-veci/odpoved-na-dotaz-ze-dne-10.2.2011_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=1962&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/azet-bude-v-obdobi-adventu-nadelovat_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7177&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/mesto-havirov/pronajem-nebytovych-prostor-v-domove-senioru/download.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=1055&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/uzavirky-komunikaci.rtf.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=29&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/cesky-rybarsky-svaz-z.-s.-mistni-organizace-lucina_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=740&lang=de'; $url['dokumenty/mesto-havirov/zadost-o-prijeti-do-domova-senioru-havirov/stahnout.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=736&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/savkova.doc/get-2.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=1862&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/smlouva-40-eo-09/stahnout_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=3099&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/obecne-zavazna-vyhlaska-4.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=1689&lang=en'; $url['dokumenty/rozvojove-dokumenty/strategicky-plan-rozvoje-mesta-ii-5.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=50&lang=pl'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/navrh-rozpoctu-mesta-havirova-na-rok-2009-2.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=136&lang=cz&page=2'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/hokejovy-klub-zve-na-vanocni-zapas-proti-vsetinu_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7174&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-4.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=178&lang=cz&page=3'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/od-13.-do-15.-prosince-bude-mimo-provoz-svetelna-krizovatka-u-globusu_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7185&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/gymnazium-havirov-podlesi-prispevkova-organizace/vyuctovani-dotace-2015_en.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=5481&lang=en'; $url['dokumenty/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/limitycivilizacni16-10000_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=6182&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/mali-vcelari-predvedli-na-radnici-pohar_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7188&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/duben/rss_en.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=745&lang=en'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/kveten_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=658&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-partnerskych-vztahu/sh-cms-sbor-dobrovolnych-hasicu-havirov-mesto/rss_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=738&lang=pl'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/nadacni-fond-pavla-novotneho-chce-pred-vanoci-obdarovat-onkologicke-pacienty.-zapojte-se_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7187&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/spolecnost-pro-podporu-lidi-s-mentalnim-postizenim-v-ceske-republice-o.s.-mistni-organizace-spmp-cr-havirov/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2011_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=2297&lang=pl'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/foto-vedeni-havirova-rozlevalo-na-namesti-republiky-polevku-armady-spasy_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7186&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2017/7.-seznam-zkratek/stahnout_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=6394&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2008/3.-prijmy/get-2.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=524&lang=en'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2009/rss-3.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=182&lang=de'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/seniori-z-havirova-navstivili-partnerske-mesto-jastrzebie-zdroj_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7170&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2010-5_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=396&lang=cz&page=1'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/havirovsti-seniori-ochutnali-bretanske-palacinky_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7168&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/ph-racing/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2011_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=2739&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/slezska-cirkev-evangelicka-augsburskeho-vyznani/vyuctovani-poskytnute-dotace_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=2766&lang=pl'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/knihovna-zahajila-vystavu-del-mari-magdaleny-cechove-s-nazvem-podvecerni-nostalgie_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7172&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/mesto-havirov-10.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=43&lang=pl&page=2'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/kvuli-extremnimu-vetru-drzeli-hasici-v-havirove-pohotovost_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7123&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/registr-osobnich-udaju-3.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=78&lang=de'; $url['dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-rozvoje-skolstvi-v-havirove-na-leta-2014-2021/priloha-c.-2-seznam-ms/get_de.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=4629&lang=de'; $url['akce_cz.html']='index.php?option=com_content&id=3732&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-uzemniho-rozvoje/zadost-o-vyjadreni-z-uzemniho-hlediska/pobierz-2.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=156&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/klub-dobre-nalady-novy-svet/zaverecne-vyuctovani-dotace-za-r.-2012/stahnout_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=3468&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/zaverecny-ucet-mesta-havirova-vyuctovani-hospodareni-a-financni-vyporadani-mesta-havirova-za-rok-2013-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2013/priloha-c.05f-prijem-z-dane-z-nemovitosti-_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=4384&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/platne-2016/2-2016/get_de.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=5891&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/stredisko-rane-pece-sprp-ostrava/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014_de.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=4622&lang=de'; $url['organizacni/organizacni-odbor_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=11&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/novy-domov-prispevkova-organizace_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=342&lang=pl'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2010/priloha-c.18-ukazatel-dluhove-sluzby-metodika-kb-a.s./download_en.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=2156&lang=en'; $url['komunalnich-sluzeb/odbor-komunalnich-sluzeb_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=10&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2014_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=616&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/farni-sbor-slezske-cirkve-evangelicke-a.v.-v-havirove-bludovicich/vyuctovani-dotace-2016_de.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=6304&lang=de'; $url['volene-organy_cz.html']='index.php?option=com_content&id=3729&lang=cz&task=view'; $url['spravni-odbor/spravni-odbor-2_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=377&lang=cz'; $url['dokumenty.html']='index.php?option=com_remository&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/zveme-na-jednani-zastupitelstva-mesta-havirova-14_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6266&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/polsky-kulturne-osvetovy-svaz-v-cr-mistni-skupina-pzko-v-havirove-bludovicich-3_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=299&lang=cz&page=1'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/informace-8.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=67&lang=en&page=2'; $url['mestska-policie-havirov/revolution-train-protidrogovy-vlak_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6375&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/stredni-odborne-uciliste-baron-school-spol.-s.r.o./dohoda-o-poskytnuti-dotace/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=3025&lang=cz'; $url['vnitrnich-veci/8_cz.html']='index.php?option=com_content&id=104&lang=cz&task=blogcategory'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/vanocni-mestecko-2017_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7151&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/slezska-diakonie/vyuctovani-poskytnute-dotace-2012-hannah/pobierz_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=3676&lang=pl'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/v-havirove-probehl-druhy-rocnik-memorialu-sasi-jurecky_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7161&lang=cz&task=view'; $url['ekonomicky/ekonomicky-odbor_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=8&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2010.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=191&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2007/rss-3.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=112&lang=en'; $url['_cz.html']='index.php?option=com_frontpage&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2006/vyuctovani-hospodareni-mesta-za-rok-2006/priloha-c.-11-zapojeni-ucelovych-fondu/stahnout.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=606&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/potrebuji-si-vyridit/zadost-o-vydani-souhlasu-s-umistenim-stvby-do-50-m-od-lesa/pobierz.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=124&lang=pl'; $url['vnitrnich-veci/13_cz.html']='index.php?option=com_content&id=229&lang=cz&task=blogcategory'; $url['vnitra-a-zivnostensky-urad/_cz.html']='index.php?option=com_content&id=318&lang=cz&task=blogcategory'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/klub-pratel-skoly-havirov-prostredni-sucha/rss_de.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=289&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare/i-05-11-zadost-o-vydani-spolecneho-uzemniho-rozhodnuti-a-stavebniho-povoleni_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=3707&lang=pl'; $url['tel.-seznam/odbor-socialnich-veci_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=13&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/cesky-svaz-zen-o.s_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=620&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-v.-pro-rok-2011/3.-vydaje_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=2570&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-investicni-vystavby/topolanek-s.r.o.-2-zadost_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=2390&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/soukup-vitezslav/rss_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=303&lang=pl'; $url['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2011/usneseni-z-14.schuze-rady-mesta-havirova-konane-dne-1.6.2011/pobierz_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=2206&lang=pl'; $url['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2012_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=432&lang=en'; $url['interni-audit/interni-audit_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=221&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/4.-vydaje/download.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=529&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/rugby-club-havirov_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=242&lang=de'; $url['vnitra-a-zivnostensky-urad/odbor-vnitra-a-zivnostensky-urad_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=18&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/micove-hry_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=460&lang=en'; $url['mestska-policie-havirov/mestska-policie-havirov_pl.html']='index.php?option=com_content&id=3128&lang=pl&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/materske-a-rodinne-centrum-slunicko-havirov-o.s_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=374&lang=pl'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpocet-mesta-rok-2017-3_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=802&lang=en&page=3'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/evangelikalni-spolecenstvi-krestanu/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2015-sbor-fusion/get_de.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=5422&lang=de'; $url['search-26.html']='index.php?option=com_search&lang=cz&limit=30&limitstart=30'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence/slezska-diakonie/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013/get_de.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=3802&lang=de'; $url['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2011/usneseni-z-18.schuze-rady-mesta-havirova-konane-dne-20.7.2011/pobierz_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=2268&lang=pl'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/vitr-poskodil-vanocni-strom-na-namesti-na-sumbarku.-kvuli-prasklemu-kmeni-musel-byt-skacen_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7192&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/srpen/2.-prijmy/download_de.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=6088&lang=de'; $url['dokumenty/mesto-havirov/kruhovy-objezd/detail-ii-3/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=2349&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence/zip-zabava-informace-poradenstvi-a-pomoc/599-osk-2015-verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-zip-zabava-informace-poradenstvi-a-pomoc-2_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=5136&lang=pl'; $url['socialnich-veci/zapisy-z-jednani-2015-12_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6027&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/vyuctovani-dotace-2016/download_de.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=6297&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/cesky-svaz-bojovniku-za-svobodu-zakladni-organizace-havirov_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=365&lang=de'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2012/rss_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=439&lang=pl'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/navrh-rozpoctu-mesta-havirova-na-rok-2009/priloha-c.4-prijmy-z-uroku-dotace-na-uroky-a-vydaje-na-uroky/download-2.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=916&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-a-narizeni-2_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=178&lang=de&page=8'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/detsky-domov-se-skolou-a-zakladni-skola-terlicko-horni-terlicko/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2016_en.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=6527&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/sportovni-klub-moderni-gymnastiky-havirov/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2012/get_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=3521&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/obcanske-sdruzeni-miniteatro/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013_en.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=3874&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/obcanske-sdruzeni-miniteatro/vyuctovani-dotace-2012/download_en.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=3460&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/stredni-skola-a-zakladni-skola-havirov-sumbark-skolni-2-601-prispevkova-organizace/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2015-bazen/get_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=5191&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat-4.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=13&lang=en'; $url['dokumenty/rozvojove-dokumenty-2.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=12&lang=de'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2011/priloha-c.15-cerpani-vydaju-osk-podle-akci/pobierz_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=3003&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/maniak-aerobik-havirov-z.s./zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2015-me_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=5983&lang=cz'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=647&lang=de'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/zari_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=797&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/i-9-15-ze-dne-27.5.2015-doplneni/get_de.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=5051&lang=de'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2015/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2015/1.-rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2015/pobierz_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=5433&lang=pl'; $url['dokumenty/uzemni-planovani-2.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=128&lang=de'; $url['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad-4.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=26&lang=en'; $url['tiskove-oddeleni/radnicni-listy-4_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6493&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/havirovska-liga-zakladnich-skol/propozice/skolni-rok-2011-2012_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=463&lang=pl'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctova-opatreni-v-pravomoci-rady-mesta-havirova/rozpoctova-opatreni-v-pravomoci-rady-mesta-havirova-30.8.2017-/1.-rozpoctova-opatreni-v-pravomoci-rady-mesta-havirova_de.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=6723&lang=de'; $url['dokumenty/search-repository.html']='index.php?option=com_remository&func=search&lang=de'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/basketbalista-nba-jan-vesely-na-radnici_cz.html']='index.php?option=com_content&id=3682&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/rimskokatolicka-farnost-sv.-anny-havirov-mesto/zaverecne-vyuctovani-dotace-2014_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=4796&lang=cz'; $url['dokumenty-5.html']='index.php?option=com_remository&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/sanatorium-kochova-s.r.o_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=704&lang=pl'; $url['6_cz.html']='index.php?option=com_frontpage&lang=cz&limit=10&limitstart=40'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/v-havirove-se-nataci-internetovy-serial-lajna-z-hokejoveho-prostredi_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6782&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/radnicni-listy/2013/07/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=3809&lang=cz'; $url['vnitra-a-zivnostensky-urad/zadost-o-zapis-zmen-udaju-v-registru-vozidel-3_cz.html']='index.php?option=com_content&id=4578&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/telovychovna-jednota-start-havirov-2_de.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=262&lang=de&page=2'; $url['zastupitelstvo-mesta/zastupitelstvo-mesta.html']='index.php?option=com_content&id=1140&lang=cz&task=view'; $url['zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva-2010-2014-2_cz.html']='index.php?option=com_content&id=2780&lang=cz&task=view'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/na-zimni-udrzbu-vyclenil-havirov-14-a-pul-milionu-korun_cz.html']='index.php?option=com_content&id=5687&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/rss-3.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=22&lang=de'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/prijdte-se-podivat-jak-vznika-profesionalni-graffiti_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7069&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/6.-navrhovane-zapojeni-ucelovych-fondu/download.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=531&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/skolni-vzdelavaci-program-zs-a-ms-2010/get-4.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=1761&lang=en'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/mesto-nabizi-k-pronajmu-budovu-zamku_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7071&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/drdova-drahoslava_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=278&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/potrebuji-si-vyridit/informace-13.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=141&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2009/3.-vydaje/download.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=1377&lang=de'; $url['zivotniho-prostredi/odbor-spravy-a-rozvoje-majetku_cz.html']='index.php?option=com_contact&catid=9&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/v-arealu-mestske-sportovni-haly-v-sobotu-probehne-den-technickych-sluzeb_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6817&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/havirovska-liga-zakladnich-skol/vysledky/skolni-rok-2011-2012/vysledky-atleticky-ctyrboj-24.04.2012-mladsi-zaci_de.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=2901&lang=de'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012/priloha-c.-21-hospodarska-cinnost/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=3774&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/namesti-republiky-ozije-nadchazejici-vikendovou-sobotu-zabavnou-akci-o-recyklaci_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6814&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2011/3.-vydaje_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=2609&lang=pl'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/knihovna-vyhlasuje-fotosoutez-s-knihou-na-koupalisti_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6941&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/zaverecny-ucet-mesta-havirova-vyuctovani-hospodareni-a-financni-vyporadani-mesta-havirova-za-rok-2013-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2013/priloha-c.06-uroky-prijmove-a-vydajove/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=4386&lang=cz'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2017/cerven/8.-hospodarska-cinnost-tsh-a.s./pobierz_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=6615&lang=pl'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/uzivatele-azyloveho-domu-posedeli-u-ohne-s-vedenim-mesta-3_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7073&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/junak-cesky-skaut-stredisko-havirov-z.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016-cinnost-452-osk-2016/stahnout_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=5834&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/horolezecky-oddil-tatran-havirov/oznameni-o-neposkytnuti-dotace-v-roce-2011_de.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=2430&lang=de'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2015/05.-vydaje-uvod-a-souhrn-za-oj/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=4736&lang=cz'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/zari/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek/stahnout_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=5241&lang=cz'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2007/2.-duvodova-zprava/get-4.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=546&lang=de'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/detem-nachazejicim-se-v-krizove-zivotni-situaci-mesto-zajisti-odbornou-pomoc_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7072&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/rijen/6.-hospodarska-cinnost-mra-s.r.o./download_en.html']='index.php?option=com_remository&func=startdown&id=5367&lang=en'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/havirovske-sanatorium-ma-nova-luzka_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7070&lang=cz&task=view'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/i-pres-dest-seniori-dopochodovali-do-cile_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7062&lang=cz&task=view'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/obsazenost-bytu-je-uspokojiva.-nejvetsi-zajem-je-o-malometrazni-byty_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7063&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/obcanske-sdruzeni-trianon/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=4608&lang=pl'; $url['dokumenty/komise-rady_en.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=394&lang=en'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/atleticky-oddil-slavia-havirov/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013-hlzs/get_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=3904&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/budova-byvale-zs-na-manesove-ulici-bude-pred-rekonstrukci-slouzit-policistum-k-taktickemu-cviceni_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7067&lang=cz&task=view'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/tridit-odpad-ma-velky-vyznam_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6895&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2011_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=398&lang=cz'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/platne-2013/6-2013_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=4012&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/v-sobotu-se-deti-bavily-na-dopravnim-hristi_cz.html']='index.php?option=com_content&id=7026&lang=cz&task=view'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/sportovni-klub-vzpirani-banik-havirov/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2012/get_en.html']='index.php?option=com_remository&func=download&id=2686&lang=en'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/radnice-prijala-studenty-kteri-vybojovali-titul-ve-florbale_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6812&lang=cz&task=view'; $url['dotace-osk/_cz.html']='index.php?option=com_content&id=271&lang=cz&task=blogcategory'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/ostatni/nemocnice-s-poliklinikou-havirov-prispevkova-organizace/rss_pl.html']='index.php?option=com_remository&func=rss&id=392&lang=pl'; $url['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/nadacni-fond-ctyrlistek_cz.html']='index.php?option=com_remository&func=select&id=340&lang=cz'; $url['aktuality-a-radnicni-listy/havirovska-knihovna-zahajuje-nove-kurzy-a-prednasky_cz.html']='index.php?option=com_content&id=6942&lang=cz&task=view'; $Itemids=array(); $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2017/unor/2.-prijmy/download_en.html']='319'; $Itemids['tel.-seznam/ekonomicky-odbor/kasalikova-marcela-ing-4_cz.html']='697'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare-3.html']='319'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/charita-javornik/vyuctovani-poskytnute-dotace-2015-charitni-dum-sv.-anezky/pobierz_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare-5.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/viking-agency-s.r.o./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016-2_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare-2.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rss.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/zivotni-situace.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/brusleni-verejnosti-v-havirove_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/rozpocet-mesta-rok-2014/21.-priloha-c.10-prijmy-podle-organizacnich-jednotek/download_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2016/vyuctovani-hospodareni-mestem-zrizenych-prispevkovych-organizaci-za-rok-2016/rss_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2014/priloha-c.13-cerpani-vydaju-podle-charakteru_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/zivotni-situace/stavba/podani-ohlaseni-stavby/get_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/2007/2-2007/get.html']='319'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/srpen/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek/download_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/zivotni-situace/stavba.html']='319'; $Itemids['potrebuji-vyridit_cz.html']='508'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare/i-05-09-zadost-o-stavebni-povoleni/get_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/cesky-svaz-ochrancu-prirody-zakladni-organizace-c.-69-01-havirov/rss_de.html']='319'; $Itemids['9_cz.html']='49'; $Itemids['magistrat/mistni-poplatky-8_cz.html']='819'; $Itemids['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2010-11.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2016/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2016/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/telovychovna-jednota-havirov-dolni-datyne/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2012/pobierz_pl.html']='319'; $Itemids['organizacni/poplatek-za-odpady-2014-2_cz.html']='826'; $Itemids['historie-a-soucasnost/historia-i-wspolczesnoscz-historia-hawierzowa-6.html']='290'; $Itemids['zivotniho-prostredi/zadost-o-vydani-rybarskeho-listku_cz.html']='829'; $Itemids['zivnostensky-urad/czech-point-2.html']='131'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2011/rss_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov/zmena-c.-2-uzemniho-planu-havirov/opatreni-obecne-povahy-graficka-cast/a.3-doprava_cz.html']='319'; $Itemids['kontakty/all_cz.html']='155'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/stredni-skoly/stredni-prumyslova-skola-elektrotechnicka-havirov/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2015-hlss_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov/opatreni-obecne-povahy-graficka-cast_en.html']='319'; $Itemids['magistrat/manzelstvi.html']='221'; $Itemids['magistrat/cleneni-magistratu-na-odbory.html']='63'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-partnerskych-vztahu/polsky-kulturne-osvetovy-svaz-v-cr-mistni-skupina-pzko-v-havirove-bludovicich/dohoda-o-poskytnuti-dotace-v-roce-2013-2_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/kveten/rss_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/organizacni-odbor/odpovedi-na-dotazy/i-14-2012-martin-riha/get_de.html']='319'; $Itemids['havirov-v-kvetech/priprava-floristu-4_cz.html']='537'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/mrnousek-havirov-s.r.o_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-2.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/centrum-labyrint-z.s./sdeleni-o-neposkytnuti-dotace-2016_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/nemocnice-s-poliklinikou-havirov-prispevkova-organizace/936-osk-2016-verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-investicni-dotace-nsp-havirov-prispevkova-organiz_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/zaverecne-vyuctovani-2014-rychleji-vyse-silneji_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-bydleni/priloha-c.3-cenove-mapy/cenova-mapa-1-4.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/srps-zus-leose-janacka-v-havirove-z.s_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012/seznam-pouzitych-zkratek/pobierz_pl.html']='319'; $Itemids['vnitra-a-zivnostensky-urad/vymena-ridicskeho-prukazu-kteremu-konci-platnost_cz.html']='835'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/cirkevni-stredisko-volneho-casu-sv.-jana-boska-v-havirove_cz.html']='319'; $Itemids['mesto/jizdni-rady-mhd.html']='356'; $Itemids['dokumenty/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov/opatreni-obecne-povahy-graficka-cast_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/punko-olga_cz.html']='319'; $Itemids['contact/odbor-zivotniho-prostredi-16_cz.html']='141'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/detsky-domov-a-skolni-jidelna-havirov-podlesi_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci-o.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014/stahnout_cz.html']='319'; $Itemids['magistrat_cz.html']='505'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2009/priloha-c.16-vydajove-konsolidacni-polozky/get-2.html']='319'; $Itemids['socialnich-veci/odbor-socialnich-veci-2_cz.html']='581'; $Itemids['rada-mesta/rada-mesta.html']='167'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2011_en.html']='319'; $Itemids['rada-mesta/usneseni-rady_cz.html']='896'; $Itemids['dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/svaz-postizenych-civilizacnimi-chorobami-v-cr-zakladni-organizace-havirov-mesto_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2004/get-4.html']='319'; $Itemids['magistrat/osobni-doklady-a-udaje-2_cz.html']='823'; $Itemids['5_cz.html']='49'; $Itemids['prihlaseni/2.html']='325'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012-3_cz.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/mesto-ocenilo-skolaky-za-ozdoby-pro-vanocni-strom-zdobici-vstup-na-radnici_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2015/rozpocet-mesta-rok-2015_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2017_pl.html']='319'; $Itemids['instituce-a-urady_cz.html']='507'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/rozpoctove-upravy-iv.-pro-rok-2009.html']='319'; $Itemids['mapa-stranek/']='233'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2010/priloha-c.07b-prijem-z-dane-fo-z-podnikani-v-letech-2008-2010_cz.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/domov-senioru-luna-obdarovala-jeziskova-vnoucata_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/kirchnerova-ivana_de.html']='319'; $Itemids['historie-a-soucasnost/historie-havirova-2.html']='290'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/srpen/7.-hospodarska-cinnost-tsh-a.s./get_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rss_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/priloha-c.3-uvery/get-4.html']='319'; $Itemids['vnitra-a-zivnostensky-urad/zm_cz.html']='835'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/v-budove-havirovskeho-magistratu-bude-poskytovat-ambulantni-sluzby-stredisko-vychovne-pece_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/mesto-havirov/logo-mesta/logo-havirov/get-4.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/mrnousek-havirov-s.r.o./rss_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/bk-havirov-o.s./zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2013-cinnost/download_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2013_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012/priloha-c.-10-prijmy-podle-oj/get_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/bk-havirov-o.s./dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013-turnaj/get_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/obcanske-sdruzeni-vonicka-havirov/vyuctovani-dotace-za-rok-2013/download_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/l.e.a.d.-parkour-z.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016/download_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-a-narizeni-2_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/2009/ozv-c.2-2009.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/vyuctovani-hospodareni-mestem-zrizenych-prispevkovych-organizaci-za-rok-2014_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/sbor-dobrovolnych-hasicu-3_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/rimskokatolicka-farnost-sv.-anny-havirov-mesto/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2011/get_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/telovychovna-jednota-havirov-dolni-datyne/zaverecne-vyuctovani-2011/get_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008-6.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta/regionalni-operacni-program/aktualizovana-verze-iprm-rop-pritazlive-mesto-havirov-schvalena-zmh-dne-26.1.2009.html']='319'; $Itemids['dokumenty/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/3.4.-hodnoty-uzemi-2016-vykresova-cast/pobierz_pl.html']='319'; $Itemids['uzemniho-rozvoje/odbor-uzemniho-rozvoje_cz.html']='585'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/rozpoctove-upravy-iv.-pro-rok-2014/3.-vydaje_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/cesky-svaz-vcelaru-o.-s.-zakladni-organizace-havirov_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2016/zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2016-a-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2016/rss_de.html']='319'; $Itemids['8_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/samostatny-kmenovy-a-klubovy-svaz-dakota-kmen-kasoipea-havirov_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/nase-misto-z.-s_en.html']='319'; $Itemids['vnitra-a-zivnostensky-urad/vydani-cestovnich-dokladu_cz.html']='835'; $Itemids['3_cz.html']='49'; $Itemids['7_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/farni-sbor-slezske-cirkve-evangelicke-a.v.-v-havirov-suche-2_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/vyuctovani-hospodareni-mesta-za-rok-2007/priloha-c.-05-d-graf-prijem-z-dane-pravnickych-osb-2.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozvojove-dokumenty/uzemni-energeticka-koncepce.html']='319'; $Itemids['10_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/beskyd-dzr-o.p.s_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-7.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan/zprava-o-plneni-cilu-a-opatreni/get_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/mobilni-hospic-ondrasek-o.p.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014/download_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/tenisovy-klub-havirov/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2014/get-2_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/evangelikalni-spolecenstvi-krestanu/vyuctovani-dotace-2015-fusion-turne/download_en.html']='319'; $Itemids['volny-cas_cz.html']='510'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/spolek-pratel-historie-mesta-havirova-z.s_pl.html']='319'; $Itemids['vnitra-a-zivnostensky-urad/online-rezervace-pilotni-provoz_cz.html']='672'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/viking-agency-s.r.o-2_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/zaverecny-ucet-mesta-havirova-vyuctovani-hospodareni-a-financni-vyporadani-mesta-havirova-za-rok-2013-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2013/priloha-c.14-odvetvove-trideni-vydaju/get_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2017/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/rss.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/slezska-diakonie/vyuctovani-poskytnute-dotace-2013-eunika-karvina/stahnout_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence/10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/zaverecne-vyuctovani-464-osk-2015-10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/get_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/domov-vesna_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2012/rss_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/sdruzeni-pro-cinnost-sms-k.-capka-8-800_en.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/obyvatele-havirova-se-mohou-zapojit-do-pruzkumu-provozu-mhd_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/rss-4.html']='319'; $Itemids['stavebni-a-silnicni-spravni-urad/stavebni-a-silnicni-spravni-urad_cz.html']='583'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/cesky-svaz-bojovniku-za-svobodu-bilancoval_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/dolni-oblast-vitkovice_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv/2-omh-04/pobierz.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/magistrat-mesta-havirova-spousti-testovaci-provoz-online-rezervacniho-systemu-reservatic_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/charita-javornik/vyuctovani-poskytnute-dotace-2013/get_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/gelnarova.doc-3.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv/15-2001-mh-3.html']='319'; $Itemids['mestska-policie-havirov/35_cz.html']='531'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/moje-hnizdo-z.-s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016-pomucky-a-material-457-osk-2016/get_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/provozni-rad-skolniho-hriste-pri-zs-1.-maje/download_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/radnicni-listy/2014/04/stahnout_cz.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/havirovanky-zvitezily-v-mezinarodnim-halovem-turnaji-zen-v-kopane_cz.html']='49'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/seniori-z-domova-luna-zdolali-lysou-horu_cz.html']='49'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/zacala-fungovat-senior-doprava-nova-sluzba-pro-havirovske-seniory-2_en.html']='958'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/platne-2012/2-2012_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/ostatni/moravskoslezsky-kraj_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/2007/6-2007/stahnout.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2011_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-socialnich-veci/odpoved-na-dotaz-ze-dne-10.2.2011_cz.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/azet-bude-v-obdobi-adventu-nadelovat_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/mesto-havirov/pronajem-nebytovych-prostor-v-domove-senioru/download.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/uzavirky-komunikaci.rtf.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/cesky-rybarsky-svaz-z.-s.-mistni-organizace-lucina_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/mesto-havirov/zadost-o-prijeti-do-domova-senioru-havirov/stahnout.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/savkova.doc/get-2.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/smlouva-40-eo-09/stahnout_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/obecne-zavazna-vyhlaska-4.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozvojove-dokumenty/strategicky-plan-rozvoje-mesta-ii-5.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/navrh-rozpoctu-mesta-havirova-na-rok-2009-2.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/hokejovy-klub-zve-na-vanocni-zapas-proti-vsetinu_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-4.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/od-13.-do-15.-prosince-bude-mimo-provoz-svetelna-krizovatka-u-globusu_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/gymnazium-havirov-podlesi-prispevkova-organizace/vyuctovani-dotace-2015_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/limitycivilizacni16-10000_cz.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/mali-vcelari-predvedli-na-radnici-pohar_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/duben/rss_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/kveten_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-partnerskych-vztahu/sh-cms-sbor-dobrovolnych-hasicu-havirov-mesto/rss_pl.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/nadacni-fond-pavla-novotneho-chce-pred-vanoci-obdarovat-onkologicke-pacienty.-zapojte-se_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/spolecnost-pro-podporu-lidi-s-mentalnim-postizenim-v-ceske-republice-o.s.-mistni-organizace-spmp-cr-havirov/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2011_pl.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/foto-vedeni-havirova-rozlevalo-na-namesti-republiky-polevku-armady-spasy_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2017/7.-seznam-zkratek/stahnout_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2008/3.-prijmy/get-2.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2009/rss-3.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/seniori-z-havirova-navstivili-partnerske-mesto-jastrzebie-zdroj_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2010-5_cz.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/havirovsti-seniori-ochutnali-bretanske-palacinky_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/ph-racing/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2011_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/slezska-cirkev-evangelicka-augsburskeho-vyznani/vyuctovani-poskytnute-dotace_pl.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/knihovna-zahajila-vystavu-del-mari-magdaleny-cechove-s-nazvem-podvecerni-nostalgie_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/mesto-havirov-10.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/kvuli-extremnimu-vetru-drzeli-hasici-v-havirove-pohotovost_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/registr-osobnich-udaju-3.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-rozvoje-skolstvi-v-havirove-na-leta-2014-2021/priloha-c.-2-seznam-ms/get_de.html']='319'; $Itemids['akce_cz.html']='509'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-uzemniho-rozvoje/zadost-o-vyjadreni-z-uzemniho-hlediska/pobierz-2.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/klub-dobre-nalady-novy-svet/zaverecne-vyuctovani-dotace-za-r.-2012/stahnout_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/zaverecny-ucet-mesta-havirova-vyuctovani-hospodareni-a-financni-vyporadani-mesta-havirova-za-rok-2013-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2013/priloha-c.05f-prijem-z-dane-z-nemovitosti-_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/platne-2016/2-2016/get_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/stredisko-rane-pece-sprp-ostrava/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014_de.html']='319'; $Itemids['organizacni/organizacni-odbor_cz.html']='579'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/novy-domov-prispevkova-organizace_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2010/priloha-c.18-ukazatel-dluhove-sluzby-metodika-kb-a.s./download_en.html']='319'; $Itemids['komunalnich-sluzeb/odbor-komunalnich-sluzeb_cz.html']='578'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2014_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/farni-sbor-slezske-cirkve-evangelicke-a.v.-v-havirove-bludovicich/vyuctovani-dotace-2016_de.html']='319'; $Itemids['volene-organy_cz.html']='506'; $Itemids['spravni-odbor/spravni-odbor-2_cz.html']='591'; $Itemids['dokumenty.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/zveme-na-jednani-zastupitelstva-mesta-havirova-14_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/polsky-kulturne-osvetovy-svaz-v-cr-mistni-skupina-pzko-v-havirove-bludovicich-3_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/informace-8.html']='319'; $Itemids['mestska-policie-havirov/revolution-train-protidrogovy-vlak_cz.html']='756'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/stredni-odborne-uciliste-baron-school-spol.-s.r.o./dohoda-o-poskytnuti-dotace/get_cz.html']='319'; $Itemids['vnitrnich-veci/8_cz.html']='672'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/vanocni-mestecko-2017_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/slezska-diakonie/vyuctovani-poskytnute-dotace-2012-hannah/pobierz_pl.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/v-havirove-probehl-druhy-rocnik-memorialu-sasi-jurecky_cz.html']='49'; $Itemids['ekonomicky/ekonomicky-odbor_cz.html']='576'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2010.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2007/rss-3.html']='319'; $Itemids['_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2006/vyuctovani-hospodareni-mesta-za-rok-2006/priloha-c.-11-zapojeni-ucelovych-fondu/stahnout.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/potrebuji-si-vyridit/zadost-o-vydani-souhlasu-s-umistenim-stvby-do-50-m-od-lesa/pobierz.html']='319'; $Itemids['vnitrnich-veci/13_cz.html']='676'; $Itemids['vnitra-a-zivnostensky-urad/_cz.html']='757'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/klub-pratel-skoly-havirov-prostredni-sucha/rss_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare/i-05-11-zadost-o-vydani-spolecneho-uzemniho-rozhodnuti-a-stavebniho-povoleni_pl.html']='319'; $Itemids['tel.-seznam/odbor-socialnich-veci_cz.html']='634'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/cesky-svaz-zen-o.s_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-v.-pro-rok-2011/3.-vydaje_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-investicni-vystavby/topolanek-s.r.o.-2-zadost_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/soukup-vitezslav/rss_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2011/usneseni-z-14.schuze-rady-mesta-havirova-konane-dne-1.6.2011/pobierz_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2012_en.html']='319'; $Itemids['interni-audit/interni-audit_cz.html']='593'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/4.-vydaje/download.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/rugby-club-havirov_de.html']='319'; $Itemids['vnitra-a-zivnostensky-urad/odbor-vnitra-a-zivnostensky-urad_cz.html']='586'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/micove-hry_en.html']='319'; $Itemids['mestska-policie-havirov/mestska-policie-havirov_pl.html']='462'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/materske-a-rodinne-centrum-slunicko-havirov-o.s_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpocet-mesta-rok-2017-3_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/evangelikalni-spolecenstvi-krestanu/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2015-sbor-fusion/get_de.html']='319'; $Itemids['search-26.html']='99999999'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence/slezska-diakonie/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013/get_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2011/usneseni-z-18.schuze-rady-mesta-havirova-konane-dne-20.7.2011/pobierz_pl.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/vitr-poskodil-vanocni-strom-na-namesti-na-sumbarku.-kvuli-prasklemu-kmeni-musel-byt-skacen_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/srpen/2.-prijmy/download_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/mesto-havirov/kruhovy-objezd/detail-ii-3/get_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence/zip-zabava-informace-poradenstvi-a-pomoc/599-osk-2015-verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-zip-zabava-informace-poradenstvi-a-pomoc-2_pl.html']='319'; $Itemids['socialnich-veci/zapisy-z-jednani-2015-12_cz.html']='1'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/vyuctovani-dotace-2016/download_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/cesky-svaz-bojovniku-za-svobodu-zakladni-organizace-havirov_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2012/rss_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/navrh-rozpoctu-mesta-havirova-na-rok-2009/priloha-c.4-prijmy-z-uroku-dotace-na-uroky-a-vydaje-na-uroky/download-2.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-a-narizeni-2_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/detsky-domov-se-skolou-a-zakladni-skola-terlicko-horni-terlicko/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2016_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/sportovni-klub-moderni-gymnastiky-havirov/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2012/get_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/obcanske-sdruzeni-miniteatro/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/obcanske-sdruzeni-miniteatro/vyuctovani-dotace-2012/download_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/stredni-skola-a-zakladni-skola-havirov-sumbark-skolni-2-601-prispevkova-organizace/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2015-bazen/get_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat-4.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozvojove-dokumenty-2.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2011/priloha-c.15-cerpani-vydaju-osk-podle-akci/pobierz_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/maniak-aerobik-havirov-z.s./zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2015-me_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/zari_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/i-9-15-ze-dne-27.5.2015-doplneni/get_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2015/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2015/1.-rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2015/pobierz_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/uzemni-planovani-2.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad-4.html']='319'; $Itemids['tiskove-oddeleni/radnicni-listy-4_cz.html']='1'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/havirovska-liga-zakladnich-skol/propozice/skolni-rok-2011-2012_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctova-opatreni-v-pravomoci-rady-mesta-havirova/rozpoctova-opatreni-v-pravomoci-rady-mesta-havirova-30.8.2017-/1.-rozpoctova-opatreni-v-pravomoci-rady-mesta-havirova_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/search-repository.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/basketbalista-nba-jan-vesely-na-radnici_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/rimskokatolicka-farnost-sv.-anny-havirov-mesto/zaverecne-vyuctovani-dotace-2014_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty-5.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/sanatorium-kochova-s.r.o_pl.html']='319'; $Itemids['6_cz.html']='49'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/v-havirove-se-nataci-internetovy-serial-lajna-z-hokejoveho-prostredi_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/radnicni-listy/2013/07/get_cz.html']='319'; $Itemids['vnitra-a-zivnostensky-urad/zadost-o-zapis-zmen-udaju-v-registru-vozidel-3_cz.html']='1'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/telovychovna-jednota-start-havirov-2_de.html']='319'; $Itemids['zastupitelstvo-mesta/zastupitelstvo-mesta.html']='159'; $Itemids['zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva-2010-2014-2_cz.html']='709'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/na-zimni-udrzbu-vyclenil-havirov-14-a-pul-milionu-korun_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/rss-3.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/prijdte-se-podivat-jak-vznika-profesionalni-graffiti_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/6.-navrhovane-zapojeni-ucelovych-fondu/download.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/skolni-vzdelavaci-program-zs-a-ms-2010/get-4.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/mesto-nabizi-k-pronajmu-budovu-zamku_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/drdova-drahoslava_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/potrebuji-si-vyridit/informace-13.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2009/3.-vydaje/download.html']='319'; $Itemids['zivotniho-prostredi/odbor-spravy-a-rozvoje-majetku_cz.html']='588'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/v-arealu-mestske-sportovni-haly-v-sobotu-probehne-den-technickych-sluzeb_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/havirovska-liga-zakladnich-skol/vysledky/skolni-rok-2011-2012/vysledky-atleticky-ctyrboj-24.04.2012-mladsi-zaci_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012/priloha-c.-21-hospodarska-cinnost/get_cz.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/namesti-republiky-ozije-nadchazejici-vikendovou-sobotu-zabavnou-akci-o-recyklaci_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2011/3.-vydaje_pl.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/knihovna-vyhlasuje-fotosoutez-s-knihou-na-koupalisti_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/zaverecny-ucet-mesta-havirova-vyuctovani-hospodareni-a-financni-vyporadani-mesta-havirova-za-rok-2013-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2013/priloha-c.06-uroky-prijmove-a-vydajove/get_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2017/cerven/8.-hospodarska-cinnost-tsh-a.s./pobierz_pl.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/uzivatele-azyloveho-domu-posedeli-u-ohne-s-vedenim-mesta-3_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/junak-cesky-skaut-stredisko-havirov-z.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016-cinnost-452-osk-2016/stahnout_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/horolezecky-oddil-tatran-havirov/oznameni-o-neposkytnuti-dotace-v-roce-2011_de.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2015/05.-vydaje-uvod-a-souhrn-za-oj/get_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/zari/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek/stahnout_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2007/2.-duvodova-zprava/get-4.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/detem-nachazejicim-se-v-krizove-zivotni-situaci-mesto-zajisti-odbornou-pomoc_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/rijen/6.-hospodarska-cinnost-mra-s.r.o./download_en.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/havirovske-sanatorium-ma-nova-luzka_cz.html']='49'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/i-pres-dest-seniori-dopochodovali-do-cile_cz.html']='49'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/obsazenost-bytu-je-uspokojiva.-nejvetsi-zajem-je-o-malometrazni-byty_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/obcanske-sdruzeni-trianon/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/komise-rady_en.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/atleticky-oddil-slavia-havirov/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013-hlzs/get_cz.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/budova-byvale-zs-na-manesove-ulici-bude-pred-rekonstrukci-slouzit-policistum-k-taktickemu-cviceni_cz.html']='49'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/tridit-odpad-ma-velky-vyznam_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2011_cz.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/platne-2013/6-2013_cz.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/v-sobotu-se-deti-bavily-na-dopravnim-hristi_cz.html']='49'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/sportovni-klub-vzpirani-banik-havirov/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2012/get_en.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/radnice-prijala-studenty-kteri-vybojovali-titul-ve-florbale_cz.html']='49'; $Itemids['dotace-osk/_cz.html']='435'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/ostatni/nemocnice-s-poliklinikou-havirov-prispevkova-organizace/rss_pl.html']='319'; $Itemids['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/nadacni-fond-ctyrlistek_cz.html']='319'; $Itemids['aktuality-a-radnicni-listy/havirovska-knihovna-zahajuje-nove-kurzy-a-prednasky_cz.html']='49'; $hit=array(); $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctova-opatreni-v-pravomoci-rady-mesta-havirova/rozpoctova-opatreni-v-pravomoci-rady-mesta-havirova-30.8.2017-/1.-rozpoctova-opatreni-v-pravomoci-rady-mesta-havirova_de.html']='10'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2017/cerven/8.-hospodarska-cinnost-tsh-a.s./pobierz_pl.html']='11'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/l.e.a.d.-parkour-z.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016/download_de.html']='19'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence/10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/zaverecne-vyuctovani-464-osk-2015-10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/get_pl.html']='21'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/detsky-domov-se-skolou-a-zakladni-skola-terlicko-horni-terlicko/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2016_en.html']='22'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2017/unor/2.-prijmy/download_en.html']='23'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/slezska-diakonie/vyuctovani-poskytnute-dotace-2012-hannah/pobierz_pl.html']='24'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/moje-hnizdo-z.-s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016-pomucky-a-material-457-osk-2016/get_de.html']='29'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2017/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek_en.html']='32'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/stredni-skola-a-zakladni-skola-havirov-sumbark-skolni-2-601-prispevkova-organizace/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2015-bazen/get_pl.html']='33'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/domov-senioru-luna-obdarovala-jeziskova-vnoucata_cz.html']='34'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/evangelikalni-spolecenstvi-krestanu/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2015-sbor-fusion/get_de.html']='38'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/charita-javornik/vyuctovani-poskytnute-dotace-2013/get_pl.html']='39'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2017/7.-seznam-zkratek/stahnout_cz.html']='40'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/vyuctovani-dotace-2016/download_de.html']='41'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence/slezska-diakonie/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013/get_de.html']='43'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/bk-havirov-o.s./dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013-turnaj/get_pl.html']='43'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence/zip-zabava-informace-poradenstvi-a-pomoc/599-osk-2015-verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-zip-zabava-informace-poradenstvi-a-pomoc-2_pl.html']='47'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/obcanske-sdruzeni-vonicka-havirov/vyuctovani-dotace-za-rok-2013/download_en.html']='47'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/telovychovna-jednota-havirov-dolni-datyne/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2012/pobierz_pl.html']='48'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/farni-sbor-slezske-cirkve-evangelicke-a.v.-v-havirove-bludovicich/vyuctovani-dotace-2016_de.html']='49'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/charita-javornik/vyuctovani-poskytnute-dotace-2015-charitni-dum-sv.-anezky/pobierz_pl.html']='50'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2011/priloha-c.15-cerpani-vydaju-osk-podle-akci/pobierz_pl.html']='51'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/srpen/2.-prijmy/download_de.html']='52'; $hit['dokumenty/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/3.4.-hodnoty-uzemi-2016-vykresova-cast/pobierz_pl.html']='52'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012/priloha-c.-10-prijmy-podle-oj/get_en.html']='53'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/sportovni-klub-moderni-gymnastiky-havirov/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2012/get_pl.html']='53'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/bk-havirov-o.s./zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2013-cinnost/download_en.html']='54'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012/seznam-pouzitych-zkratek/pobierz_pl.html']='55'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/mobilni-hospic-ondrasek-o.p.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014/download_de.html']='55'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/srpen/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek/download_de.html']='57'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/obcanske-sdruzeni-trianon/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014_pl.html']='58'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/slezska-diakonie/vyuctovani-poskytnute-dotace-2013-eunika-karvina/stahnout_cz.html']='59'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/obcanske-sdruzeni-miniteatro/vyuctovani-dotace-2012/download_en.html']='60'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/junak-cesky-skaut-stredisko-havirov-z.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016-cinnost-452-osk-2016/stahnout_cz.html']='61'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/stredisko-rane-pece-sprp-ostrava/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014_de.html']='62'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2015/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2015/1.-rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2015/pobierz_pl.html']='62'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/rozpocet-mesta-rok-2014/21.-priloha-c.10-prijmy-podle-organizacnich-jednotek/download_en.html']='63'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/sportovni-klub-vzpirani-banik-havirov/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2012/get_en.html']='63'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/evangelikalni-spolecenstvi-krestanu/vyuctovani-dotace-2015-fusion-turne/download_en.html']='68'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2010/priloha-c.18-ukazatel-dluhove-sluzby-metodika-kb-a.s./download_en.html']='72'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/obcanske-sdruzeni-miniteatro/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013_en.html']='76'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/10.-predni-hlidka-royal-rangers-v-cr/zaverecne-vyuctovani-2014-rychleji-vyse-silneji_en.html']='77'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/horolezecky-oddil-tatran-havirov/oznameni-o-neposkytnuti-dotace-v-roce-2011_de.html']='79'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/platne-2016/2-2016/get_de.html']='79'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/navrh-rozpoctu-mesta-havirova-na-rok-2009/priloha-c.4-prijmy-z-uroku-dotace-na-uroky-a-vydaje-na-uroky/download-2.html']='80'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/srpen/7.-hospodarska-cinnost-tsh-a.s./get_de.html']='80'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/tenisovy-klub-havirov/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2014/get-2_cz.html']='80'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/atleticky-oddil-slavia-havirov/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2013-hlzs/get_cz.html']='81'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/spolecnost-pro-podporu-lidi-s-mentalnim-postizenim-v-ceske-republice-o.s.-mistni-organizace-spmp-cr-havirov/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2011_pl.html']='82'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/centrum-labyrint-z.s./sdeleni-o-neposkytnuti-dotace-2016_de.html']='82'; $hit['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2011/usneseni-z-14.schuze-rady-mesta-havirova-konane-dne-1.6.2011/pobierz_pl.html']='85'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/zaverecny-ucet-mesta-havirova-vyuctovani-hospodareni-a-financni-vyporadani-mesta-havirova-za-rok-2013-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2013/priloha-c.05f-prijem-z-dane-z-nemovitosti-_pl.html']='87'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci-o.s./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2014/stahnout_cz.html']='87'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2006/vyuctovani-hospodareni-mesta-za-rok-2006/priloha-c.-11-zapojeni-ucelovych-fondu/stahnout.html']='89'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/provozni-rad-skolniho-hriste-pri-zs-1.-maje/download_en.html']='89'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/rijen/6.-hospodarska-cinnost-mra-s.r.o./download_en.html']='91'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/nadacni-fond-pavla-novotneho-chce-pred-vanoci-obdarovat-onkologicke-pacienty.-zapojte-se_cz.html']='91'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/foto-vedeni-havirova-rozlevalo-na-namesti-republiky-polevku-armady-spasy_cz.html']='93'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/gymnazium-havirov-podlesi-prispevkova-organizace/vyuctovani-dotace-2015_en.html']='96'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2009/3.-vydaje/download.html']='96'; $hit['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2011/usneseni-z-18.schuze-rady-mesta-havirova-konane-dne-20.7.2011/pobierz_pl.html']='96'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv/2-omh-04/pobierz.html']='101'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/zivotni-situace/stavba/podani-ohlaseni-stavby/get_cz.html']='102'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/stredni-skoly/stredni-prumyslova-skola-elektrotechnicka-havirov/smlouva-o-poskytnuti-dotace-2015-hlss_cz.html']='103'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/klub-dobre-nalady-novy-svet/zaverecne-vyuctovani-dotace-za-r.-2012/stahnout_cz.html']='104'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/maniak-aerobik-havirov-z.s./zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2015-me_cz.html']='105'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/sbor-dobrovolnych-hasicu-3_de.html']='107'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/potrebuji-si-vyridit/zadost-o-vydani-souhlasu-s-umistenim-stvby-do-50-m-od-lesa/pobierz.html']='109'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/viking-agency-s.r.o./smlouva-o-poskytnuti-dotace-2016-2_cz.html']='109'; $hit['dokumenty/magistrat/organizacni-odbor/odpovedi-na-dotazy/i-14-2012-martin-riha/get_de.html']='111'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/knihovna-zahajila-vystavu-del-mari-magdaleny-cechove-s-nazvem-podvecerni-nostalgie_cz.html']='111'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2016/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2016/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek_de.html']='112'; $hit['dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-rozvoje-skolstvi-v-havirove-na-leta-2014-2021/priloha-c.-2-seznam-ms/get_de.html']='113'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/rozpoctove-upravy-iv.-pro-rok-2014/3.-vydaje_de.html']='117'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/v-havirove-probehl-druhy-rocnik-memorialu-sasi-jurecky_cz.html']='118'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/slezska-cirkev-evangelicka-augsburskeho-vyznani/vyuctovani-poskytnute-dotace_pl.html']='118'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/nemocnice-s-poliklinikou-havirov-prispevkova-organizace/936-osk-2016-verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-investicni-dotace-nsp-havirov-prispevkova-organiz_cz.html']='120'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/seniori-z-havirova-navstivili-partnerske-mesto-jastrzebie-zdroj_cz.html']='124'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2016/zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2016-a-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2016/rss_de.html']='125'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2009/priloha-c.16-vydajove-konsolidacni-polozky/get-2.html']='130'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/skolni-vzdelavaci-program-zs-a-ms-2010/get-4.html']='131'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/havirovska-liga-zakladnich-skol/vysledky/skolni-rok-2011-2012/vysledky-atleticky-ctyrboj-24.04.2012-mladsi-zaci_de.html']='141'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-partnerskych-vztahu/polsky-kulturne-osvetovy-svaz-v-cr-mistni-skupina-pzko-v-havirove-bludovicich/dohoda-o-poskytnuti-dotace-v-roce-2013-2_pl.html']='141'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/i-9-15-ze-dne-27.5.2015-doplneni/get_de.html']='141'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/telovychovna-jednota-havirov-dolni-datyne/zaverecne-vyuctovani-2011/get_cz.html']='142'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/zaverecny-ucet-mesta-havirova-vyuctovani-hospodareni-a-financni-vyporadani-mesta-havirova-za-rok-2013-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2013/priloha-c.14-odvetvove-trideni-vydaju/get_cz.html']='143'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/rimskokatolicka-farnost-sv.-anny-havirov-mesto/dohoda-o-poskytnuti-dotace-2011/get_cz.html']='145'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/zari/5.-prijmy-podle-organizacnich-jednotek/stahnout_cz.html']='151'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/rimskokatolicka-farnost-sv.-anny-havirov-mesto/zaverecne-vyuctovani-dotace-2014_cz.html']='154'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/stredni-odborne-uciliste-baron-school-spol.-s.r.o./dohoda-o-poskytnuti-dotace/get_cz.html']='155'; $hit['socialnich-veci/zapisy-z-jednani-2015-12_cz.html']='162'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-partnerskych-vztahu/sh-cms-sbor-dobrovolnych-hasicu-havirov-mesto/rss_pl.html']='164'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012/priloha-c.-21-hospodarska-cinnost/get_cz.html']='165'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/azet-bude-v-obdobi-adventu-nadelovat_cz.html']='166'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/ph-racing/zaverecne-vyuctovani-poskytnute-dotace-2011_cz.html']='167'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-investicni-vystavby/topolanek-s.r.o.-2-zadost_pl.html']='167'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/6.-navrhovane-zapojeni-ucelovych-fondu/download.html']='168'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/telovychovna-jednota-start-havirov-2_de.html']='177'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare/i-05-11-zadost-o-vydani-spolecneho-uzemniho-rozhodnuti-a-stavebniho-povoleni_pl.html']='180'; $hit['vnitra-a-zivnostensky-urad/online-rezervace-pilotni-provoz_cz.html']='181'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpocet-mesta-rok-2017-3_en.html']='183'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-v.-pro-rok-2011/3.-vydaje_pl.html']='186'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2011/3.-vydaje_pl.html']='189'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2014/priloha-c.13-cerpani-vydaju-podle-charakteru_cz.html']='191'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/hokejovy-klub-zve-na-vanocni-zapas-proti-vsetinu_cz.html']='195'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2016/vyuctovani-hospodareni-mestem-zrizenych-prispevkovych-organizaci-za-rok-2016/rss_cz.html']='195'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/duben/rss_en.html']='196'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/cesky-svaz-bojovniku-za-svobodu-bilancoval_cz.html']='201'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv/15-2001-mh-3.html']='206'; $hit['dokumenty/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov/zmena-c.-2-uzemniho-planu-havirov/opatreni-obecne-povahy-graficka-cast/a.3-doprava_cz.html']='210'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/4.-vydaje/download.html']='213'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/mesto-ocenilo-skolaky-za-ozdoby-pro-vanocni-strom-zdobici-vstup-na-radnici_cz.html']='214'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2010/priloha-c.07b-prijem-z-dane-fo-z-podnikani-v-letech-2008-2010_cz.html']='217'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2008/3.-prijmy/get-2.html']='219'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2007/2.-duvodova-zprava/get-4.html']='220'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/priloha-c.3-uvery/get-4.html']='222'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-uzemniho-rozvoje/zadost-o-vyjadreni-z-uzemniho-hlediska/pobierz-2.html']='222'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/mali-vcelari-predvedli-na-radnici-pohar_cz.html']='232'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/zaverecny-ucet-mesta-havirova-vyuctovani-hospodareni-a-financni-vyporadani-mesta-havirova-za-rok-2013-ucetni-zaverka-mesta-havirova-sestavena-k-31.12.2013/priloha-c.06-uroky-prijmove-a-vydajove/get_cz.html']='237'; $hit['dokumenty/magistrat/savkova.doc/get-2.html']='251'; $hit['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2004/get-4.html']='254'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/mrnousek-havirov-s.r.o./rss_cz.html']='256'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/knihovna-vyhlasuje-fotosoutez-s-knihou-na-koupalisti_cz.html']='259'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/farni-sbor-slezske-cirkve-evangelicke-a.v.-v-havirov-suche-2_cz.html']='260'; $hit['dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan/zprava-o-plneni-cilu-a-opatreni/get_cz.html']='260'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/budova-byvale-zs-na-manesove-ulici-bude-pred-rekonstrukci-slouzit-policistum-k-taktickemu-cviceni_cz.html']='260'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/vitr-poskodil-vanocni-strom-na-namesti-na-sumbarku.-kvuli-prasklemu-kmeni-musel-byt-skacen_cz.html']='268'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/havirovanky-zvitezily-v-mezinarodnim-halovem-turnaji-zen-v-kopane_cz.html']='268'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/detem-nachazejicim-se-v-krizove-zivotni-situaci-mesto-zajisti-odbornou-pomoc_cz.html']='273'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/prijdte-se-podivat-jak-vznika-profesionalni-graffiti_cz.html']='278'; $hit['dokumenty/mesto-havirov/pronajem-nebytovych-prostor-v-domove-senioru/download.html']='279'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/havirovsti-seniori-ochutnali-bretanske-palacinky_cz.html']='280'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/smlouva-40-eo-09/stahnout_cz.html']='286'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/polsky-kulturne-osvetovy-svaz-v-cr-mistni-skupina-pzko-v-havirove-bludovicich-3_cz.html']='289'; $hit['dokumenty/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady/limitycivilizacni16-10000_cz.html']='300'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/soukup-vitezslav/rss_pl.html']='300'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/zacala-fungovat-senior-doprava-nova-sluzba-pro-havirovske-seniory-2_en.html']='313'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2015/05.-vydaje-uvod-a-souhrn-za-oj/get_cz.html']='313'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/cesky-svaz-ochrancu-prirody-zakladni-organizace-c.-69-01-havirov/rss_de.html']='331'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/vyuctovani-hospodareni-mesta-za-rok-2007/priloha-c.-05-d-graf-prijem-z-dane-pravnickych-osb-2.html']='336'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/obecne-zavazna-vyhlaska-4.html']='351'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/viking-agency-s.r.o-2_de.html']='356'; $hit['dokumenty/mesto-havirov/kruhovy-objezd/detail-ii-3/get_cz.html']='369'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/kvuli-extremnimu-vetru-drzeli-hasici-v-havirove-pohotovost_cz.html']='370'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/klub-pratel-skoly-havirov-prostredni-sucha/rss_de.html']='377'; $hit['contact/odbor-vnitra-a-zivnostensky-urad/hola-alena-bc-19_pl.html']='383'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/kveten/rss_de.html']='386'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/v-sobotu-se-deti-bavily-na-dopravnim-hristi_cz.html']='395'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/havirovska-knihovna-zahajuje-nove-kurzy-a-prednasky_cz.html']='406'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/ostatni/nemocnice-s-poliklinikou-havirov-prispevkova-organizace/rss_pl.html']='408'; $hit['dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-bydleni/priloha-c.3-cenove-mapy/cenova-mapa-1-4.html']='411'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/cesky-rybarsky-svaz-z.-s.-mistni-organizace-lucina_de.html']='421'; $hit['dokumenty/mesto-havirov/logo-mesta/logo-havirov/get-4.html']='422'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/uzivatele-azyloveho-domu-posedeli-u-ohne-s-vedenim-mesta-3_cz.html']='422'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/i-pres-dest-seniori-dopochodovali-do-cile_cz.html']='422'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2012/rss_pl.html']='429'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/v-arealu-mestske-sportovni-haly-v-sobotu-probehne-den-technickych-sluzeb_cz.html']='440'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/havirovske-sanatorium-ma-nova-luzka_cz.html']='442'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare/i-05-09-zadost-o-stavebni-povoleni/get_cz.html']='444'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/magistrat-mesta-havirova-spousti-testovaci-provoz-online-rezervacniho-systemu-reservatic_cz.html']='446'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/od-13.-do-15.-prosince-bude-mimo-provoz-svetelna-krizovatka-u-globusu_cz.html']='452'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/obyvatele-havirova-se-mohou-zapojit-do-pruzkumu-provozu-mhd_cz.html']='456'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/nase-misto-z.-s_en.html']='461'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2017/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2017_pl.html']='462'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/seniori-z-domova-luna-zdolali-lysou-horu_cz.html']='474'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/na-zimni-udrzbu-vyclenil-havirov-14-a-pul-milionu-korun_cz.html']='496'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/obsazenost-bytu-je-uspokojiva.-nejvetsi-zajem-je-o-malometrazni-byty_cz.html']='504'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/mesto-nabizi-k-pronajmu-budovu-zamku_cz.html']='563'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/2007/6-2007/stahnout.html']='570'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2012/rss_en.html']='581'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/tridit-odpad-ma-velky-vyznam_cz.html']='586'; $hit['dokumenty/magistrat/gelnarova.doc-3.html']='594'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-socialnich-veci/odpoved-na-dotaz-ze-dne-10.2.2011_cz.html']='594'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-a-narizeni-2_de.html']='627'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/srps-zus-leose-janacka-v-havirove-z.s_pl.html']='628'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2009/rss-3.html']='635'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/2009/ozv-c.2-2009.html']='646'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/domov-vesna_en.html']='666'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj_de.html']='697'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2016/zari_de.html']='703'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/radnice-prijala-studenty-kteri-vybojovali-titul-ve-florbale_cz.html']='709'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/spolek-pratel-historie-mesta-havirova-z.s_pl.html']='735'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/uzavirky-komunikaci.rtf.html']='751'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/sportovni-sfera/rugby-club-havirov_de.html']='783'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/sanatorium-kochova-s.r.o_pl.html']='833'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/novy-domov-prispevkova-organizace_pl.html']='834'; $hit['mestska-policie-havirov/revolution-train-protidrogovy-vlak_cz.html']='854'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/materske-a-rodinne-centrum-slunicko-havirov-o.s_pl.html']='870'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/svaz-postizenych-civilizacnimi-chorobami-v-cr-zakladni-organizace-havirov-mesto_en.html']='882'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2010-5_cz.html']='887'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/drdova-drahoslava_pl.html']='900'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/platne-2012/2-2012_cz.html']='908'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2007/rss-3.html']='922'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/rss-3.html']='932'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/basketbalista-nba-jan-vesely-na-radnici_cz.html']='945'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/kirchnerova-ivana_de.html']='950'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/dolni-oblast-vitkovice_pl.html']='957'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/oblast-bezpecnost-a-ochrana-zdravi/cesky-svaz-vcelaru-o.-s.-zakladni-organizace-havirov_de.html']='966'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/ostatni/moravskoslezsky-kraj_cz.html']='971'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/sdruzeni-pro-cinnost-sms-k.-capka-8-800_en.html']='974'; $hit['contact/odbor-vnitra-a-zivnostensky-urad/bednarova-andrea-ing-20_cz.html']='987'; $hit['dokumenty/radnicni-listy/2014/04/stahnout_cz.html']='994'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/samostatny-kmenovy-a-klubovy-svaz-dakota-kmen-kasoipea-havirov_de.html']='1009'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/2007/2-2007/get.html']='1013'; $hit['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2010-11.html']='1019'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/informace-8.html']='1031'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/havirovska-liga-zakladnich-skol/propozice/skolni-rok-2011-2012_pl.html']='1046'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/mrnousek-havirov-s.r.o_cz.html']='1062'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2011/rss_cz.html']='1075'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/detsky-domov-a-skolni-jidelna-havirov-podlesi_en.html']='1078'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/platne-2013/6-2013_cz.html']='1116'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/zveme-na-jednani-zastupitelstva-mesta-havirova-14_cz.html']='1141'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare-5.html']='1230'; $hit['mestska-policie-havirov/mestska-policie-havirov_pl.html']='1262'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/cesky-svaz-bojovniku-za-svobodu-zakladni-organizace-havirov_de.html']='1264'; $hit['dokumenty/mesto-havirov/zadost-o-prijeti-do-domova-senioru-havirov/stahnout.html']='1282'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2012/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2012-3_cz.html']='1285'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/namesti-republiky-ozije-nadchazejici-vikendovou-sobotu-zabavnou-akci-o-recyklaci_cz.html']='1307'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/v-havirove-se-nataci-internetovy-serial-lajna-z-hokejoveho-prostredi_cz.html']='1320'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rok-2015/kveten_en.html']='1339'; $hit['tel.-seznam/ekonomicky-odbor/kasalikova-marcela-ing-4_cz.html']='1385'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/skolska-oblast/cesky-svaz-zen-o.s_cz.html']='1472'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/v-budove-havirovskeho-magistratu-bude-poskytovat-ambulantni-sluzby-stredisko-vychovne-pece_cz.html']='1530'; $hit['vnitra-a-zivnostensky-urad/_cz.html']='1538'; $hit['dokumenty/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov/opatreni-obecne-povahy-graficka-cast_en.html']='1626'; $hit['dokumenty/uzemni-planovani-2.html']='1637'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/cirkevni-stredisko-volneho-casu-sv.-jana-boska-v-havirove_cz.html']='1749'; $hit['dokumenty/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov/opatreni-obecne-povahy-graficka-cast_pl.html']='1778'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/navrh-rozpoctu-mesta-havirova-na-rok-2009-2.html']='1787'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/kulturni-oblast/punko-olga_cz.html']='1899'; $hit['havirov-v-kvetech/priprava-floristu-4_cz.html']='1922'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/beskyd-dzr-o.p.s_cz.html']='1938'; $hit['dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta/regionalni-operacni-program/aktualizovana-verze-iprm-rop-pritazlive-mesto-havirov-schvalena-zmh-dne-26.1.2009.html']='1939'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj/rss_cz.html']='1960'; $hit['dokumenty/search-repository.html']='2023'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/dotace/socialni-oblast/nadacni-fond-ctyrlistek_cz.html']='2031'; $hit['dokumenty/radnicni-listy/2013/07/get_cz.html']='2102'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2011_en.html']='2134'; $hit['contact/odbor-vnitra-a-zivnostensky-urad/freislerova-radana-mgr-19_cz.html']='2230'; $hit['dokumenty/mesto-havirov-10.html']='2231'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-skolstvi-a-kultury/micove-hry_en.html']='2240'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-2.html']='2332'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare-3.html']='2397'; $hit['zivotniho-prostredi/zadost-o-vydani-rybarskeho-listku_cz.html']='2644'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2007/rss.html']='2882'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/vyuctovani-hospodareni-mestem-zrizenych-prispevkovych-organizaci-za-rok-2014_cz.html']='2904'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-a-narizeni-2_cz.html']='2991'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2014/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2014_cz.html']='3002'; $hit['dokumenty/rada-mesta-havirova/usneseni-rady-2012_en.html']='3249'; $hit['vnitrnich-veci/8_cz.html']='3254'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare-2.html']='3291'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-7.html']='3346'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/vyhlasky-a-narizeni/neplatne-ozv-4.html']='3365'; $hit['contact/odbor-vnitra-a-zivnostensky-urad/bujokova-vladislava-19_cz.html']='3456'; $hit['prihlaseni/2.html']='3512'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-pravnich-sluzeb/registr-osobnich-udaju-3.html']='3780'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/vanocni-mestecko-2017_cz.html']='3909'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008-6.html']='3976'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad-4.html']='4088'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/rozpoctove-upravy-i.-pro-rok-2013_cz.html']='4361'; $hit['vnitra-a-zivnostensky-urad/zadost-o-zapis-zmen-udaju-v-registru-vozidel-3_cz.html']='4624'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-vi.-pro-rok-2011_cz.html']='4674'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2011/rozpoctove-upravy-ii.-pro-rok-2011_cz.html']='4678'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2009/rozpoctove-upravy-iv.-pro-rok-2009.html']='4937'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2015/rozpocet-mesta-rok-2015_cz.html']='4998'; $hit['dokumenty/rozvojove-dokumenty/strategicky-plan-rozvoje-mesta-ii-5.html']='5001'; $hit['dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/rozpoctove-upravy-iii.-pro-rok-2010.html']='5038'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/zivotni-situace.html']='5245'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/zivotni-situace/stavba.html']='5466'; $hit['dokumenty-5.html']='6019'; $hit['dokumenty/magistrat/odbor-zivotniho-prostredi/potrebuji-si-vyridit/informace-13.html']='7060'; $hit['dokumenty/komise-rady_en.html']='7538'; $hit['dokumenty/rozvojove-dokumenty-2.html']='7819'; $hit['vnitrnich-veci/13_cz.html']='7819'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad/formulare.html']='8990'; $hit['vnitra-a-zivnostensky-urad/zm_cz.html']='9607'; $hit['dokumenty/magistrat/stavebni-a-silnicni-spravni-urad.html']='9995'; $hit['dokumenty/magistrat-4.html']='10265'; $hit['dokumenty/rozvojove-dokumenty/uzemni-energeticka-koncepce.html']='12310'; $hit['tel.-seznam/building-6_cz.html']='21247'; $hit['rada-mesta/usneseni-rady_cz.html']='21381'; $hit['tel.-seznam/building-4_cz.html']='21906'; $hit['9_cz.html']='23068'; $hit['magistrat/manzelstvi.html']='23331'; $hit['vnitra-a-zivnostensky-urad/vymena-ridicskeho-prukazu-kteremu-konci-platnost_cz.html']='24330'; $hit['dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj_cz.html']='24409'; $hit['magistrat/mistni-poplatky-8_cz.html']='25410'; $hit['spravni-odbor/spravni-odbor-2_cz.html']='26019'; $hit['tiskove-oddeleni/radnicni-listy-4_cz.html']='27622'; $hit['10_cz.html']='27672'; $hit['dotace-osk/_cz.html']='28385'; $hit['vnitra-a-zivnostensky-urad/vydani-cestovnich-dokladu_cz.html']='28642'; $hit['search-26.html']='29637'; $hit['interni-audit/interni-audit_cz.html']='30233'; $hit['zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva-2010-2014-2_cz.html']='30250'; $hit['historie-a-soucasnost/historia-i-wspolczesnoscz-historia-hawierzowa-6.html']='30497'; $hit['zivnostensky-urad/czech-point-2.html']='30538'; $hit['7_cz.html']='32725'; $hit['zivotniho-prostredi/odbor-spravy-a-rozvoje-majetku_cz.html']='32937'; $hit['6_cz.html']='35613'; $hit['ekonomicky/ekonomicky-odbor_cz.html']='37082'; $hit['uzemniho-rozvoje/odbor-uzemniho-rozvoje_cz.html']='37969'; $hit['tel.-seznam/building-2_cz.html']='39201'; $hit['organizacni/poplatek-za-odpady-2014-2_cz.html']='40887'; $hit['dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html']='41582'; $hit['contact/odbor-zivotniho-prostredi-16_cz.html']='43089'; $hit['5_cz.html']='44051'; $hit['dokumenty/rss-4.html']='45066'; $hit['organizacni/organizacni-odbor_cz.html']='46325'; $hit['komunalnich-sluzeb/odbor-komunalnich-sluzeb_cz.html']='54626'; $hit['vnitra-a-zivnostensky-urad/odbor-vnitra-a-zivnostensky-urad_cz.html']='56008'; $hit['8_cz.html']='56517'; $hit['stavebni-a-silnicni-spravni-urad/stavebni-a-silnicni-spravni-urad_cz.html']='62296'; $hit['dokumenty.html']='65833'; $hit['mapa-stranek/']='67692'; $hit['magistrat/osobni-doklady-a-udaje-2_cz.html']='70073'; $hit['socialnich-veci/odbor-socialnich-veci-2_cz.html']='77955'; $hit['tel.-seznam/odbor-socialnich-veci_cz.html']='77956'; $hit['3_cz.html']='91286'; $hit['budova/prizemi.html']='103513'; $hit['zastupitelstvo-mesta/zastupitelstvo-mesta.html']='105350'; $hit['aktuality-a-radnicni-listy/brusleni-verejnosti-v-havirove_cz.html']='109139'; $hit['rada-mesta/rada-mesta.html']='117071'; $hit['dokumenty/rss.html']='137392'; $hit['volny-cas_cz.html']='142777'; $hit['akce_cz.html']='143138'; $hit['historie-a-soucasnost/historie-havirova-2.html']='150083'; $hit['volene-organy_cz.html']='164600'; $hit['mestska-policie-havirov/35_cz.html']='164936'; $hit['kontakty/all_cz.html']='166709'; $hit['instituce-a-urady_cz.html']='253141'; $hit['_cz.html']='259397'; $hit['potrebuji-vyridit_cz.html']='267171'; $hit['magistrat/cleneni-magistratu-na-odbory.html']='296443'; $hit['magistrat_cz.html']='760845'; $hit['mesto/jizdni-rady-mhd.html']='967138'; $metaTitles=array(); $metaDescs=array(); $metaKeys=array(); $metaLangs=array(); $metaRobots=array(); $metaGoogles=array(); ?>
Error: headers already sent in cache.php on line 1023.
Stopped at line 887 in joomsef.php: HEADERS ALREADY SENT (200)
URL=http://www.havirov-city.cz/index.php?option=com_content&id=6896&lang=cz&task=view&Itemid=49:
OPTION=com_content: