havirov_letecky_2014.jpg

Havířov bojuje se špatným ovzduším

Regionální předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v regionu opět vyhlásilo smogovou situaci. Zároveň upozorňuje na možnost vyhlášení regulace, která omezuje prašný provoz vybraných průmyslových podniků. Radnice v období smogu zavádí určitá opatření, v boji proti prašnosti má však v mnohém svázané ruce.

Město Havířov patří mezi města ostravsko–karvinského regionu, která jsou dlouhodobě zatížena emisemi z průmyslových podniků. Snížení venkovní teploty a topnou sezónu v zimním období pravidelně doprovází zhoršená situace ovzduší. Její stav je v Havířově nepřetržitě monitorován. "V Havířově je ovzduší ovlivněno emisemi, pocházejícími z průmyslových podniků jako je například ArcelorMittal, ale také emisemi z polských zdrojů. K příčinám zhoršeného ovzduší lze přičíst také dopravu. Problém je, že hlavní dopravní tah od Ostravy směrem na Český Těšín a Třinec prochází středem Havířova. Řešení dopravy v Havířově tak neumožňuje zavedení nízkoemisních zón," uvádí k situaci ovzduší v Havířově Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí města a dodává, že na území města Havířova se nenacházejí stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které by se významným způsobem podílely na znečišťování ovzduší přímo v Havířově. 

Kvůli prachu radnice nechává strojově čistit chodníky a komunikace. O smogové situaci v Havířově jsou informováni občané, školská zařízení i domovy seniorů. "Občany upozorňujeme, jak se v době smogové situace chovat, prostřednictvím webových stránek města, světelným informačním panelem na Hlavní třídě a informační tabulí s nápisem SMOG, umístěnou za předním sklem autobusů MHD," sděluje Návratová.

Město také každoročně zajišťuje rekondičně-ozdravné pobyty pro děti, osoby se zdravotním postižením a seniory města, které většinově financuje.

Město chce zhoršení stavu ovzduší předcházet

Pro zlepšení stavu ovzduší v Havířově jsou v městské hromadné dopravě upřednostněny autobusy s pohonem CNG. "V současné době je již 95% vozového parku s tímto pohonem. Podporu provozu ekologické dopravy prezentujeme také poskytováním bezplatné přepravy u příležitosti každoročního konání akce Den bez aut," vysvětluje náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta.

Město Havířov se snaží předcházet znečištění ovzduší také v rámci povolovacích řízení nových staveb. "V rámci zjišťovacích řízení se vždy snažíme posuzovat nové stavby a jejich následný vliv na životní prostředí. Jedním z našich požadavků je volit nejvhodnější technologie u zdrojů znečišťování ovzduší," objasňuje náměstek Šlachta. "U nových staveb podnikatelské sféry požadujeme volit vytápění objektů napojením na dálkové rozvody centrálního zásobování teplem nebo volit jako zdroj tepla ten, který není stacionárním zdrojem - například tepelné čerpadlo. U rodinných domů se preferuje vytápění zemním plynem, stále více se však jako zdroj vytápění používá tepelné čerpadlo v kombinaci se solárními kolektory," dodává. 

Havířov dále podporuje a informuje občany města o poskytovaných kotlíkových dotacích. Podporuje i přeměnu topných systémů v domácnostech, finančně se podílí na příspěvku v rámci kotlíkových dotací.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz