chlapec_s-rybou2.jpg

Během prázdnin město opraví několik škol i školek

Prázdniny jsou ideálním obdobím k rekonstrukcím a opravám budov školských zařízení. Žáky tak v řadě havířovských základních i mateřských škol nahradí řemeslníci.

Nejrozsáhlejší takováto prázdninová akce proběhne na ZŠ Generála Svobody, kde byly práce zahájeny již v závěru tohoto měsíce. Město zde nechá vyměnit okna a zateplit fasádu a některé ploché střechy. Proběhnou také stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti školy tak, aby odpovídala současným požadavkům. Pro bezbariérový přístup bude upraven vstup do školy, tělocvičny, družiny i atria. "ZŠ Generála Svobody je rozlehlá pavilónová škola. Očekávané výdaje na její rekonstrukci činí řádově 40 milionů korun," sdělil náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta.

Během letních měsíců se rekonstrukce dočká vzduchotechnika kuchyně ZŠ Marie Pujmanové a na ZŠ Karolíny Světlé bude vyměněno osvětlení v tělocvičně. Na ZŠ Kapitána Jasioka bylo ještě před zahájením prázdnin vybudováno bezbariérové WC. Na tyto úpravy má město vyčleněno v rozpočtu zhruba 4 miliony korun. 

Větší částka do prázdninových oprav poputuje mateřinkám, kde je město připraveno investovat okolo 13 milionů korun. "Na MŠ Čelakovského a MŠ Přímá budou opraveny malé nákladní výtahy, na MŠ Horymírova vstup ke kuchyni a odstraní zde i zatékání a na MŠ Okružní město nechá opravit sociální zařízení. Na MŠ Puškinova a MŠ U Jeslí budou vyměněna okna a na MŠ Lípová vyměněna elektroinstalace. MŠ Občanská a MŠ Resslova čeká oprava zpevněných ploch, MŠ Sadová oprava hydroizolace okrasné zídky a kanalizace a MŠ Emila Holuba urbanizace zahrady," informovala vedoucí odboru školství a kultury Martina Dresslerová.

Rekonstrukce ZŠ Na Nábřeží zasáhne do příštího školního roku

V plánu tzv. prázdninových rekonstrukcí byla také ZŠ Na Nábřeží.  Díky neočekávaným průtahům výběrového řízení zhotovitele však k její realizaci dojde pravděpodobně až během září. 

"U Základní školy Na Nábřeží stále ještě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Z důvodu nedostatečné kapacity zaměstnanců původně vybraná firma nepřistoupila k podpisu smlouvy, proto se celé výběrové řízení značně protáhne," sdělil náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta. K samotné realizaci tak pravděpodobně dojde až po prázdninách.

Základní škola Na Nábřeží je jednou z nejstarších škol v Havířově. Zároveň reprezentuje cenný architektonický styl Sorela. Dveře a převážná část oken jsou zde původní a jsou ve špatném stavu. Proto nechá město stávající okna a dveře vyměnit. Opravena bude také fasáda budovy. "Jelikož se tato stavba nachází v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek Sorela, bude barevné řešení fasády upřesněno před realizací za přítomnosti zástupce Národního památkového ústavu. Soklová část, sgrafita a kamenné prvky budou očištěny a opatřeny nátěrem odpuzujícím vodu. Kamenné obklady z hořického pískovce hlavního vstupního portálu nahradí nové," řekl k opravám Základní školy Na Nábřeží vedoucí odboru správy a rozvoje majetku města René Vašek. Oprava školy vyjde město na zhruba 28 milionů korun.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz