centrum_kvete2.jpg
Úterý, 27. září 2016
aktualita
Členové seskupení Regio Pamina francouzsko-německé příhraniční spolupráce dne 26. září v rámci své návštěvy Euroregionu Těšínské Slezsko zavítali do Havířova. Primátor města Daniel Pawlas společně s ekonomickým náměstkem Eduardem Heczkem přivítali zástupce z Francie v sále Rady města. Předmětem návštěvy byla krom představení města Havířov prezentace česko-polské spolupráce.
Pondělí, 26. září 2016
aktualita
Oddělení s odhalenými malbami vedení nemocnice slavnostně předala v pátek odpoledne herečka Zdeňka Žádniková-Volencová. Předání se zúčastnila i náměstkyně primátora pro sociální rozvoj Jana Feberová a náměstek hejtmana a havířovský radní Jiří Martinek.
Pátek, 23. září 2016
aktualita
K posezení s klienty stacionáře, k příležitosti oslavy této významné události, byly přizvány i poslankyně Milada Halíková, náměstkyně pro sociální rozvoj Jana Feberová a vedoucí sociálního odboru města Bernarda Urbancová. Oslava deseti let stacionáře krom hudebního programu zahrnovala přednostně poděkování všem, kteří se na jeho fungování za toto období podíleli.
Čtvrtek, 22. září 2016
aktualita
Jednání výboru vedeného předsedkyní Miladou Halíkovou s představiteli města Havířova a starosty blízkých obcí se dnes konalo v prostorách Hotelu Zámek. Jedním z diskutovaných témat, na které přijal pozvání primátor města Havířova Daniel Pawlas a jeho náměstci, byla prezentace rozvoje města a čerpání a využití finančních prostředků z operačních programů. 
Čtvrtek, 22. září 2016
aktualita
Fond bezpečnosti zřídilo Zastupitelstvo města Havířova za účelem upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany havířovských občanů a jejich majetku. Hlavní příjmy fondu tvoří výnosy z přijatých pokut uložených strážníky Městské policie Havířov a úroky z vkladu na běžném účtu fondu.
Středa, 21. září 2016
aktualita
Výběrové statistické šetření bude Český statistický úřad provádět v období od 15. září do 15. listopadu. Smyslem zjišťování je získání srovnatelných údajů ze všech členských států Evropské unie k určování zemědělské a agroenvironmentální politiky společenství.
Středa, 21. září 2016
aktualita
Včera se v odpoledních hodinách konal pod záštitou města Havířova na náměstí Republiky Veletrh poskytovatelů sociálních služeb. Veřejnosti zde byly předány rady a potřebné informace týkající se sociálních služeb ve městě. Rovněž bylo možné zhlédnout kompenzační či zdravotní pomůcky, upravené vozidlo pro osoby se zdravotním postižením či výrobky uživatelů sociálních služeb.
Pondělí, 19. září 2016
aktualita
V pátek odpoledne byly v budově Mateřské školy Paraplíčko v Havířově slavnostně otevřeny nové terapeutické prostory spolku ADAM – autistické děti a my. Z původních menších místností se přestěhoval do tří větších v prvním poschodí školky. Jedna slouží jako zázemí pro spolek, další je nově vybavená terapeutická místnost, ve třetí má pracovnu psycholog.
Pátek, 16. září 2016
aktualita
Dnes v dopoledních hodinách bylo před budovou Domova pro seniory v Havířově za přítomnosti vedení města a Nadace OKD slavnostně uvedeno do provozu dětské hřiště, jehož realizace byla financována právě fondem OKD. To mohou navštěvovat děti z Mateřské školy Horymírova a případně další školky a školy. 
Pátek, 16. září 2016
aktualita
Rekonstrukci stávajícího brouzdaliště na Městském koupališti schválila Rada města Havířova během svého zasedání. Nově navrhované brouzdaliště bude mít svařovanou nerezovou vanu, která bude vložena do původního bazénku. Vana bude vybavena jedenácti napouštěcími tryskami, které budou rovnoměrně rozloženy po celé ploše bazénu. Toto řešení zajistí rychlejší obměnu vody a lepší hygienickou kvalitu.


 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz